Klinik for Kognitiv Terapi

       Klinikken tager mod lægehenvisninger

                            Ventetid 1 uge

Alle mennesker oplever på et eller andet tidspunkt, at have brug for hjælp. Som psykolog har jeg mange års erfaring med terapi og kan  hjælpe dig med en lang række psykologiske  problemstillinger:

Depression

Når tristhed, energiløshed og tab af lyst tager over

Depression rammer mange mennesker. Omkring 100.000 til 200.000 mennesker har symptomer svarende til at kunne få stillet diagnosen depression. Depression kan i de fleste tilfælde afhjælpes vha. kognitiv terapi. Mange vælger, trods mulighed for at få medicin af egen læge, at komme igennem depression via kognitiv terapi. Ved let depression er der belæg for at sætte ind med evidensbaseret kognitiv terapi inden medicinsk behandling iværksættes. 

Pludselig angst / panikangst

Når kontroltab føles værst

Panikangst er pludselig angst uden tydelig årsag og med typiske angstsymptomer i form af hjertebanken, svedtendens, svimmelhed, dødsangst, frygt for at miste kontrol mm. Kognitiv terapi har bevist at være meget effektiv i behandling af panikangst. Kognitiv terapi kombineret med eksponering – dvs. at  udsætte sig for det, som vækker angst – kan panikangst behandles yderst effektivt. 

Lavt selvværd

Når ens syn på sig selv bliver skamfuldt

Vi fødes ikke med et lavt selvværd, men udvikler lavt selvværd gennem de oplevelser vi har i den tidlige del af vores liv. Lavt selvværd udvikles ved, at vi tvivler på, om vi er gode nok allerede fra barnsben. Når vi gennem livet accepterer tanker om, at kritik af vores handlinger svarer til kritik af ens selv, bliver vi skamfulde over os selv. Gennem samtale-terapi kan der arbejdes med de selvkritiske tanker og adfærd.

Manglende glæde ved arbejde og dagligdag

Når sårbarhed kommer gradvist

Manglende glæde ved sin dagligdag – eller ved store dele af den, mindsker trivsel og evnen til at håndtere stress og belastninger. Mangel på almen glæde er ikke som udgangspunkt et problem, men kan give anledning til at genoverveje sig dagligdag og sine rutiner. Fortsætter det dog med at plage en, kan det være optakten til mere depressive symptomer og yderligere tab af evne til at håndtere modstand og udfordringer. Hvis det tages i opløbet kan værre forhindres og den gode hverdag fremmes.

Socialfobi

Når det at blive set af andre giver angst

Socialfobi udspringer til dels af, at andre mennesker er vigtige for os. Vi er født med varierende socialitet. Til dels skyldes social angst, at vi kan opleve kontroltab når vi er sammen med andre. Frygt for kontroltab – ledsaget af fysiske angstsymptomer – socialt medfører i socialfobi, at man udvikler uhensigtsmæssige strategier for at håndtere angst – eks. gennem undgåelse eller på anden vis undgå at man ses eller høres tydeligt af andre. Gennem kognitiv terapi arbejdes der med både tankerne og de angstvedlige-holdende strategier, der ligger til grund for, at angsten bliver ved med at plage en.

Tvangslidelser (OCD)

Når løsningen bliver problemet

OCD (Obsessive Compulsive Disorder) er tilbagevendende tvangshandlinger og/eller tvangstanker. OCD er meget plagsomt og er ofte noget som forsøges skjult, da det ofte opleves som skamfuldt. Overdreven håndvask kan være et eksempel på OCD. Det er ikke altid, at en katastrofetanke kan identificeres i OCD. Ubehaget eller forsøget på at undgå ubehag, er der dog altid. OCD kan tage til, hvis det er ubehandlet, og kan på den måde forpeste ens dagligdag. Med effektiv kognitiv terapi, kan OCD ofte behandles og mindskes markant.

Stress og belastning

Det kan blive for meget...

Stress er en naturlig respons på belastninger og pludselige hændelser. Stress er på den måde en del af hverdagen, og noget som ikke kan undgåes. Men når stress fylder for meget over længere tid, kan den almindelige livsudfordring blive trivselshæmmende og potentielt farlig. Stress som bliver for meget bør der gøres noget ved. At tale med en om det er et godt første skridt.

Kriser og traumer

En udfordrende ny situation med et vendepunkt

Når vi oplever oplever noget meget vanskeligt såsom pludselig sygdom eller dødsfald, at blive fyret fra sit arbejde, eller at ens kæreste vælger at forlade en, kan vi opleve at være i en krise. En kritisk episode kan- hvis den ikke håndeteres godt, blive til langvarrige krisereaktioner og traumer. Traumer er en reaktion, der får en betydning for os, også længe efter at krisen er overstået. 

Sorg og tab

Når noget vigtigt mistes

Sorg er en følelse som alle mennesker oplever når noget vigtigt mistes. Sorg handler om, at vi knytter os til andre, og reagerer på det når tilknytningen trues eller ophører. Når sorg bliver ved med at være intens efter lang tid, er der tale om kompleks sorg, som kan føre til, at man oplever et vedvarende forhøjet stressniveau og kan opleve sig invalideret ift. den almindelige hverdag. 

Problemer i parforholdet

Når relationen slår knuder

Parterapi kan komme på tale når mennesker, som har forpligtet sig overfor hinanden, oplever forstyrrelser ift. tilknytning. Parterapi har som regel sigte mod at genetablere tab af tillid, genfinde en god måde at kommunikere på, og træne evnen til at konfliktløse samt vedligeholde det man har fælles i et intimt og nært forhold.

Som autoriseret psykolog i Skanderborg tilbyder jeg kognitiv terapi til enkeltpersoner, par, familier og grupper inden for alle aldersgrupper. For yderligere information og bestilling af tid, kan jeg kontaktes på telefonnummer 61 67 81 01 – enten pr. telefon eller sms. Klinik for Kognitiv Terapi er tilknytte den offentlige sygesikring, hvorfor man som klient i klinikken kan modtage tilskud til behandling hvis man har en henvisning fra egen læge til psykologsamtaler. Da valget af psykolog er frit, kan man sagtens benytte en lægehenvisning til psykolog i klinikken også selv om man eks. bor i Horsens eller Vejle.

Sven-Erik May
Autoriseret psykolog, tilknytte den offentlige sygesikring
Medlem af Dansk Psykologforening
Psykolog i Skanderborg

 

Klinik for Kognitiv Terapi

en psykologklinik i Skanderborg

Navigation

Adresse

Godthåbsvej 15-17, 1. sal

8660 Skanderborg

61 67 81 01

 

kontakt@psykologskanderborg.dk