Psykolog Skanderborg

AI og kunstig intelligens: En fortælling om løfter og farer

Efterhånden som vi dykker dybere ned i området kunstig intelligens (AI), bliver fortællingen omkring det stadig mere kompleks. På den ene side har kunstig intelligens potentiale til at forandre og forbedre mange aspekter af vores liv. På den anden side indebærer den betydelige risici, som ikke kan ignoreres. I dette indlæg vil vi undersøge fortællingen om AI ud fra et narrativt psykologisk perspektiv og analysere de historier, der bliver fortalt, og den indvirkning, de har på vores opfattelse af AI.

Løftet: En verden forandret af kunstig intelligens

Løfterne i AI er mange og vidtrækkende. Fra fremskridt inden for sundhedspleje og transport til forbedret kommunikation og produktivitet – AI har potentiale til at omforme samfundet til det bedre. AI-tilhængere hævder, at udnyttelsen af intelligente maskiners kraft kan løse nogle af menneskehedens mest presserende problemer som f.eks. klimaforandringer og global ulighed.

F.eks. OpenAI’s ChatGPT har vist, at den kan hjælpe brugere med forskellige opgaver, lige fra udarbejdelse af e-mails til at give nyttige råd. Dette niveau af assistance har potentiale til at øge de menneskelige evner og forbedre vores hverdag.

Faren: Elon Musk’s ad

varsel og farerne ved kunstig intelligens: Faren


Man kan dog ikke overse de potentielle farer ved kunstig intelligens. For nylig advarede Elon Musk
 i et interview med Tucker Carlson om, at AI kan føre til “civilisationsødelæggelse”. Musk har i årevis været højlydt om sine bekymringer omkring AI og har understreget behovet for ordentlig regulering og tilsyn.

Musks bekymringer drejer sig om muligheden for, at AI kan manipulere den offentlige mening og kontrollere menneskelig adfærd gennem overbevisende sprog og indflydelse. I et nyligt interview beskrev han et scenarie, hvor en superintelligent AI kunne påvirke den offentlige mening gennem sociale medieplatforme, hvilket ville gøre det svært for folk at skelne sandhed fra manipulation.

"AI er farligere end, lad os sige, fejlkonstrueret flydesign eller produktionsvedligeholdelse eller dårlig bilproduktion, i den forstand, at det er, det har potentialet - uanset hvor lille man end anser denne sandsynlighed for lille, men den er ikke triviel - det har potentialet til at ødelægge civilisationen."

Afbalancering af AI-fortællingen: håb og forsigtighed


Det narrative psykologiske perspektiv antyder, at de historier, vi fortæller om kunstig intelligens, former vores forståelse af den og vores forventninger til fremtiden. Som sådan er det vigtigt at finde en balance mellem løftet og faren ved kunstig intelligens. Ved at anerkende både de potentielle fordele og risici kan vi nærme os AI-udviklingen med en følelse af håb og forsigtighed.

Dette afbalancerede synspunkt gentages af eksperter som  Dr. Kate Crawford, medstifter af AI Now Institute, som hævder, at selv om AI har potentiale til at være transformativ, er det afgørende at gribe udviklingen af den an med omhu og omtanke.

For at sikre, at AI-udviklingen forbliver gavnlig og sikker, er det vigtigt at etablere ordentlige regler og inddrage en bred vifte af interessenter i samtalen. Dette omfatter ikke kun teknologer, men også samfundsvidenskabsfolk, etikkere og repræsentanter fra forskellige samfund.

"Der er mange positive ting ved kunstig intelligens, men der er et presserende behov for en gennemtænkt, tværfaglig tilgang til udviklingen af den, som anerkender de komplekse sociale, politiske og etiske konsekvenser."

Konklusion: Udformning af vores AI-fortælling


Efterhånden som AI fortsætter med at udvikle sig, er det afgørende at erkende og håndtere de potentielle risici og udfordringer, som den indebærer. Samtidig bør vi ikke miste de potentielle fordele og den transformative kraft, som AI giver, af syne. Ved at engagere os i en afbalanceret fortælling, der anerkender både løfter og farer, kan vi bedre navigere i de komplekse aspekter af AI-udviklingen og sikre, at den tjener menneskehedens bedste interesser.

En måde at forme vores AI-fortælling på er ved at fremme gennemsigtighed, åben dialog og samarbejde på tværs af sektorer. Dette omfatter fremme af partnerskaber mellem den akademiske verden, industrien og regeringen samt inddragelse af offentligheden i drøftelser om AI’s potentielle indvirkning på samfundet. Ved at skabe rum for disse samtaler kan vi udvikle en mere nuanceret forståelse af kunstig intelligens og arbejde hen imod en fremtid, hvor dens fordele maksimeres, mens dens risici mindskes.

Et andet afgørende aspekt af udformningen af vores AI-fortælling er at understrege betydningen af etisk AI-udvikling. Efterhånden som AI-systemer bliver mere sofistikerede, vil de i stigende grad interagere med og påvirke menneskers liv. Det er vigtigt, at AI-udviklere prioriterer etiske overvejelser som f.eks. retfærdighed, ansvarlighed og gennemsigtighed for at sikre, at AI-systemer udformes og anvendes på en ansvarlig måde.

Afslutningsvis vil jeg sige, at fortællingen om AI er både lovende og farlig. Ved at indgå i en afbalanceret samtale, der anerkender begge aspekter, kan vi bedre forstå kompleksiteten i AI-udviklingen og arbejde hen imod en fremtid, hvor AI tjener menneskehedens bedste interesser. Gennem gennemsigtighed, samarbejde og et engagement i etisk udvikling kan vi forme AI-fortællingen på en måde, der hjælper os med at navigere i de udfordringer og muligheder, som den indebærer.