Psykolog Skanderborg

Hvad er angst?

Er angst en psykisk lidelse?

Alle mennesker oplever en række følelser i løbet af deres liv, herunder angst, vrede, jalousi, glæde og mange flere. Som følge af stress og angst kan angst nogle gange udvikle sig til en psykisk sygdom.

Når nogen opfatter noget som værende farligt, er det sandsynligt, at de føler sig ængstelige. Når man føler sig truet, skal man kunne reagere instinktivt og hurtigt. At stikke af eller forsvare sig selv i tilfælde af alvorlige trusler vil være den bedste fremgangsmåde i en sådan situation. Ud over situationer, der forventes at udløse angst, kan folk også opleve angst i situationer, der ikke forventes at gøre det. Det er f.eks. tilfældet, når man går en tur eller kører med bus. En reel fare kan forårsage angst, men er der ikke en reel trussel er angst en voldsom overreaktion.

Angst kan kategoriseres i flere forskellige niveauer. Sværhedsgraden af angst kan variere fra let nervøsitet til følelsen af, at man er ved at dø. Det kan være lammende at lide af angst, hvilket kan forhindre en person i at udføre sine daglige opgaver og fungere normalt. Personer med generaliseret angstlidelse oplever generelt vedvarende følelser af frygt, der varierer i intensitet og varer i længere perioder. Når en person pludselig bliver angst, opleves angsten som voldsom og uprovokeret.

Angst kan også opstå som følge af andre stressende livsomstændigheder. Angst er derfor ofte et symptom på andre psykiske lidelser og på fysiske tilstande. Det er vigtigt at tale med din læge, hvis din angst gør det svært for dig at gøre de ting, du gerne vil gøre eller plejede at kunne gøre.

Hvordan kommer angsten til udtryk?

Ud over fysiske og psykologiske symptomer kan angst også påvirke tanker og adfærd. Det er ofte mest fokus på de fysiske symptomer ved angst end angstens psykiske symptomer. Disse symptomer omfatter hjertebanken, åndenød, kvalme, prikken og snurren i fingrene. Det er almindeligt at opleve psykologiske symptomer som angst, nervøsitet, forvrængning af sanseindtryk, følelser af uvirkelighed og frygt for døden eller for at miste forstanden.

Der kan opstå en ond cirkel af angst, når symptomer, tanker og adfærd forstærker hinanden. Det er sandsynligt, at du har bekymringer og tanker om katastrofe og en manglende tillid til din evne til at klare den situation, du befinder dig i. Der er også mulighed for, at du frygter at miste forstanden eller din selvkontrol, eller at du måske er tæt på at dø. Du kan opleve symptomerne over en længere periode, eller du kan opleve dem som korte episoder . Der kan være særlige omstændigheder, der fører til dem, eller de kan opstå uden varsel. I mange tilfælde eksisterer flere typer af angst samtidig.

Typiske tegn på angst

 • Hjertebanken

 • Svedtendens

 • Rysten

 • Uro og svimmelhed

 • Mavesmerter, vejrtrækningsproblemer og trykken for brystet

 • Søvnproblemer 

 • Mundtørhed og synkebesvær

 • Kvalme og muskelømhed
   
 • Koncentrationsproblemer og irritabilitet 

 • Uro

 • Ængstelighed og katastrofetanker
   
 • Undgåelse af og flugt fra situationer hvor der opleves, eller har været oplevet, angst.