Psykolog Skanderborg

Angsttyper: Forstå de forskellige former for angst og deres symptomer

Indholdsfortegnelse

De forskellige angsttyper

Angst er en naturlig reaktion på stress og fare, og det er en vigtig del af vores overlevelsesinstinkt. Når angsten bliver overdreven og forstyrrer de daglige aktiviteter, kan den blive en lidelse. Der findes forskellige typer af angstlidelser, som hver især har deres egne unikke symptomer og karakteristika.  Ved at lære om de forskellige typer af angst kan man hjælpe den enkelte med at identificere sine symptomer og søge passende behandling.

Hvor mange forskellige former for angst findes der

Det ernvanskeligt at give en endelig liste over alle de forskellige typer angst, da nye undertyper eller variationer af eksisterende lidelser kan blive anerkendt eller klassificeret i løbet af tiden. Baseret på den nuværende forståelse af angstlidelser omfatter nogle af de mest almindeligt anerkendte typer dog følgende:

 1. Generaliseret angstlidelse (GAD)

 2. Paniklidelse

 3. Social angstlidelse (SAD)

 4. Specifikke fobier

 5. Obsessiv-kompulsiv lidelse (OCD)

 6. Posttraumatisk stresssyndrom (PTSD)

 7. Adskillelsesangst

 8. Agorafobi

 9. Sundhedsangst

 10. Kropsdysmorfisk lidelse (BDD)

 11. Stof-/medicininduceret angstlidelse

 12. Tilpasningsforstyrrelser med angst

 13. Stofinduceret angstlidelse

 14. Selektiv mutisme

Det er vigtigt at bemærke, at ovenstående liste ikke er udtømmende, og at der kan være andre typer angstlidelser, som ikke er medtaget her. Desuden er det muligt, at nogle personer kan have symptomer, der ikke passer fint ind i en bestemt kategori, og de kan få diagnosen “angstlidelse ikke andetsteds specificeret” (NOS).

Hvilke angsttyper findes der og hvad er de mest almindelige typer angst

Der findes flere forskellige typer af angstlidelser, som hver især har deres egne symptomer. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen (WHO) omfatter nogle af de mest almindelige typer af angstlidelser bl.a:

 1. Generaliseret angstlidelse (GAD): Dette er karakteriseret ved overdreven, vedvarende bekymring og frygt for en række forskellige emner. I Europa anslås det, at GAD er mellem 2 % og 4 % af alle personer, der lider af GAD i hele deres liv.

 2. Paniklidelse: Dette er karakteriseret ved pludselige og intense episoder af frygt, kaldet panikanfald, som kan opstå uden nogen åbenlys udløser. I Europa anslås det, at forekomsten af panikforstyrrelser over hele livet er mellem 1 % og 3 %.

 3. Social angstlidelse (SAD): Dette er karakteriseret ved intens frygt og undgåelse af sociale situationer på grund af frygt for at blive dømt eller gransket. I Europa anslås det, at SAD er mellem 3 % og 13 % udbredt i hele livet.

 4. Specifikke fobier: Dette er karakteriseret ved intens frygt og undgåelse af specifikke genstande eller situationer, f.eks. højder, flyvning eller edderkopper. I Europa anslås det, at den livslange forekomst af specifikke fobier er på mellem 5 % og 12 %.

 5. Obsessiv-kompulsiv lidelse (OCD): Dette er karakteriseret ved påtrængende tanker (tvangstanker) og gentagne adfærd (tvangstanker), som personen føler sig tvunget til at udføre. I Europa anslås det, at forekomsten af OCD i hele livet er mellem 0,5 % og 2 %.

 6. Dødsangst: Dette henviser til frygt og bekymring for døden, døden og livet efter døden. Selv om den ikke officielt er anerkendt som en særskilt lidelse, er dødsangst en almindelig oplevelse for mange mennesker og kan være en medvirkende faktor til andre angstlidelser.

Dette er blot nogle få eksempler på de forskellige typer af angstlidelser, der findes. Det er vigtigt at bemærke, at mange personer kan have symptomer på mere end én type angstlidelse. Desuden afspejler disse statistikker måske ikke fuldt ud den reelle forekomst af angstlidelser, da mange personer måske ikke søger behandling eller modtager en formel diagnose.

OCD

Social angst (SAD)

Social angstlidelse (SAD) er en psykisk lidelse, der er karakteriseret ved intens frygt og undgåelse af sociale situationer og interaktioner. Personer med SAD føler sig ofte overvældet af angst i sociale situationer, hvilket fører til følelser af forlegenhed, ydmygelse og fordømmelse. Denne type angst kan være yderst invaliderende, da den kan forstyrre daglige aktiviteter og relationer.

Vigtigste symptomer på social angst:

1. Intensiv frygt og undgåelse af sociale situationer: Mennesker med SAD kan føle overvældende frygt, når de står over for sociale situationer, hvilket får dem til at undgå dem helt og holdent.

2. Følelser af forlegenhed, ydmygelse og fordømmelse: Personer med SAD kan føle sig flove eller dømt af andre i sociale sammenhænge.

3. Vanskeligheder med at deltage i daglige aktiviteter: Den intense frygt og undgåelse, der er forbundet med SAD, kan gøre det svært at deltage i dagligdags aktiviteter som at gå på arbejde eller i skole eller endda at gå i supermarkedet.

En person med SAD kan f.eks. opleve ekstrem angst, når han eller hun bliver bedt om at holde en præsentation på arbejdet. De kan føle sig flove eller dømt af deres kolleger, hvilket kan få dem til at undgå situationen helt og holdent eller have svært ved at yde deres bedste. Dette kan føre til problemer i deres karriere og i deres forhold til kolleger.

Dødsangst

Dødsangst, også kendt som thanatofobi, er en frygt for døden eller dødsprocessen, som kan være utrolig invaliderende. Det er en universel menneskelig oplevelse og kan påvirke folk på forskellige måder. Dødsangst kan manifestere sig i forskellige former, herunder undgåelse af dødsrelaterede emner, tvangsmæssig adfærd og fysiske symptomer.

Almindelige symptomer på dødsangst:

– Undgåelse af dødsrelaterede emner: Personer med dødsangst undgår måske at tale om døden eller at beskæftige sig med dødsrelaterede emner. De kan også undgå aktiviteter eller steder, der minder dem om døden, f.eks. begravelser eller kirkegårde.

– Tvangsadfærd: Personer med dødsangst kan udvikle tvangsadfærd, såsom overdreven rengøring eller kontrol, for at forsøge at afværge døden. De kan også blive overdrevent fokuseret på helbredsproblemer eller deltage i overtroiske ritualer.

– Fysiske symptomer: Dødsangst kan også vise sig som fysiske symptomer, såsom hovedpine, træthed, søvnbesvær og fordøjelsesproblemer.

Sarah har f.eks. kæmpet med dødsangst i flere år. Hun undgår at tale om døden og vil ikke gå til begravelser eller på kirkegårde. Hun har udviklet tvangsadfærd som f.eks. overdreven rengøring og kontrol, og hun oplever ofte hovedpine og træthed.

Generaliseret angst (GAD)

Generaliseret angstlidelse (GAD) er en almindelig psykisk lidelse, der er karakteriseret ved vedvarende og overdreven bekymring og spænding over dagligdags begivenheder og aktiviteter. Personer med GAD kan have svært ved at kontrollere deres bekymringer, hvilket fører til fysiske symptomer som hovedpine, træthed, muskelspændinger, rastløshed, koncentrationsbesvær, irritabilitet og søvnforstyrrelser. GAD forekommer ofte sammen med andre psykiske lidelser som f.eks. depression.

De vigtigste træk ved GAD er:

1. Vedvarende og overdreven bekymring og spænding ift. hverdagens begivenheder og aktiviteter.

2. Vanskeligheder med at kontrollere bekymringer.

3. Fysiske symptomer som hovedpine, træthed, muskelspændinger, rastløshed, koncentrationsbesvær, irritabilitet og søvnforstyrrelser.

4. Samtidig forekomst af andre psykiske lidelser som f.eks. depression.

Mennesker med GAD kan opleve en række forskellige symptomer, der kan variere i intensitet fra dag til dag. Almindelige fysiske symptomer omfatter hovedpine, træthed, muskelspændinger, rastløshed, koncentrationsbesvær, irritabilitet og søvnforstyrrelser. Folk kan også opleve følelsesmæssige symptomer som f.eks. frygt for at miste kontrollen eller blive skøre, frygt for døden eller at dø, frygt for at blive flov eller ydmyget i offentligheden og frygt for, at der skal ske noget slemt med dem selv eller deres kære.

John har f.eks. oplevet vedvarende bekymringer og spændinger i de sidste par måneder. Han har svært ved at kontrollere sine bekymringer, hvilket fører til fysiske symptomer som hovedpine, træthed og muskelspændinger. Han oplever også følelsesmæssige symptomer som f.eks. frygt for at miste kontrollen eller blive skør og frygt for, at der skal ske noget slemt med ham selv eller hans kære. Efter at have talt med sin læge får han diagnosen GAD og påbegynder behandling med kognitiv adfærdsterapi (CBT) og medicin for at hjælpe ham med at styre sine symptomer.

Angsttyper

Obsessiv-kompulsiv lidelse (OCD)

Obsessiv-kompulsiv lidelse (OCD) er en form for angstlidelse, der påvirker en persons tanker og adfærd. Personer med OCD oplever påtrængende, gentagne tanker (tvangstanker) og adfærd (tvangstanker), som de føler sig tvunget til at udføre. Tvangshandlingerne udføres i et forsøg på at mindske den angst, der skyldes tvangstankerne.

De vigtigste træk ved OCD omfatter:

1. Påtrængende, gentagne tanker (tvangstanker): Personer med OCD kan opleve vedvarende, påtrængende tanker eller billeder, der forårsager angst eller uro. Disse tvangstanker kan spænde fra frygt for bakterier eller forurening til bekymringer om sikkerhed eller orden.

2. Tvangsadfærd: Personer med OCD føler sig ofte tvunget til at udføre visse ritualer eller rutiner i et forsøg på at reducere den angst, der skyldes deres tvangstanker. Disse tvangstanker kan omfatte overdreven håndvask, tælling, kontrol eller organisering af genstande på en bestemt måde.

3. Angst: Personer med OCD oplever ofte et højt niveau af angst på grund af deres påtrængende tanker og tvangsadfærd. Denne angst kan forstyrre deres daglige liv og relationer.

En person med OCD kan f.eks. være besat af bakterier og føle sig tvunget til at vaske hænder gentagne gange for at mindske den angst, som besættelsen forårsager. Denne person kan også være ude af stand til at forlade huset uden at vaske hænder flere gange, hvilket kan føre til social isolation og vanskeligheder med at fungere i hverdagen.

Panikangst

Panikforstyrrelse er en type angstlidelse, der er karakteriseret ved pludselige og intense episoder af frygt, kaldet panikanfald. Panikanfald opstår typisk uventet og kan forårsage en række fysiske og psykologiske symptomer, såsom sved, brystsmerter, hurtig hjerterytme og følelser af rædsel eller frygt. Mennesker med panikforstyrrelse er ofte overdrevent bekymrede for at få et nyt panikanfald og kan undgå situationer, som de forbinder med deres panikanfald.

De vigtigste kendetegn ved panikforstyrrelse omfatter:

1. Uventede og intense episoder af frygt, kendt som panikanfald.

2. Fysiske symptomer som sved, brystsmerter og hurtig hjerterytme.

3. Overdreven bekymring for at få et nyt panikanfald.

4. Undgå situationer, der udløser panikanfald.

De fysiske symptomer i forbindelse med et panikanfald kan være ret alvorlige og kan omfatte sved, brystsmerter, hurtig hjerterytme, åndenød, svimmelhed, rysten eller bæven, svimmelhed eller kvalme og følelse af at være løsrevet fra virkeligheden. Derudover kan folk opleve psykologiske symptomer som f.eks. følelser af rædsel eller frygt, frygt for at miste kontrollen eller blive skør, frygt for at dø og en følelse af overhængende undergang.

Vi kan forestille os en 25-årig mand, der har fået konstateret en panikangst. Han oplever hyppige panikanfald, der ledsages af fysiske symptomer som brystsmerter og hurtig hjerterytme. Han er overdrevent bekymret for at få et nyt panikanfald og undgår situationer, som han forbinder med sine panikanfald, f.eks. overfyldte steder eller offentlige transportmidler. Johns læge har anbefalet kognitiv adfærdsterapi for at hjælpe ham med at håndtere sin panikforstyrrelse.

Specifikke fobier

Der findes ikke noget entydigt antal fobier, da de kan være meget specifikke og variere fra person til person. Der er dog flere hundrede dokumenterede fobier såsom nålefobi, ablutofobi (frygt for at bade eller vaske sig selv) og pogonofobi ( frygt for skæg eller ansigtshår).

Fobier er intens og irrationel frygt for bestemte genstande eller situationer. Følgende er nogle af de mest almindelige fobier:

 1. Arachnophobia: Frygt for edderkopper

   

 2. Acrophobia: Frygt for højder

   

 3. Agorafobi: Frygt for åbne eller offentlige rum

   

 4. Klaustrofobi: Frygt for små eller lukkede rum

   

 5. Ornithofobi: Frygt for fugle

Fobier kan forårsage betydelig angst og forstyrre det daglige liv. Personer med fobier kan undgå det objekt eller den situation, der udløser deres frygt, eller opleve intens frygt og panik, når de udsættes for det.

Afslutning

Angst kan være meget invaliderende, og kan ofte betyde, at man føler sig overvældet og ude af stand til at klare sig. Det er vigtigt at forstå de forskellige typer af angst og de tilhørende symptomer for bedre at kunne håndtere dem. Hver type angstlidelse har unikke karakteristika, som kan gøre den vanskelig at identificere og behandle. Fra generaliseret angstlidelse til paniklidelse, social angstlidelse og meget mere er det vigtigt at søge professionel hjælp for at få de nødvendige værktøjer til at overvinde disse forhindringer.