Psykolog Skanderborg

Apati

Hvad er apati, apatisk adfærd og hvordan mindskes apati

Indholdsfortegnelse

Som Mahatma Gandhi engang sagde: “Forskellen mellem det, vi gør, og det, vi er i stand til at gøre, ville være nok til at løse de fleste af verdens problemer.” Men hvad sker der, når man mangler drivkraften til at handle, når man bliver ligeglad med verden omkring sig? Det er her, apati kommer ind i billedet.

Apati er en kompleks tilstand, der kan påvirke individer på mange forskellige måder, og den forekommer ofte, men forstås sjældent i sin helhed.

I denne artikel vil vi dykke dybere ned i apatiens natur, udforske dens forskellige manifestationer og diskutere dens indvirkning på det mentale ve og vel. Uanset om du selv er apatisk, har en veninde som synes at miste motivation og gnist ift. hverdagen, eller en bekymret forælder, der observerer apati hos dit barn, er målet at give dig viden og værktøjer til at hjælpe dem, der er berørt af denne ofte misforståede tilstand.

Apati: Hvilken betydning har apati og apatisk adfærd

Apati henviser til en reduktion i målrettet adfærd, kognition og følelser, hvilket kan have en betydelig indvirkning på en persons daglige funktion (Rutherford og McGill, 2002). Marin (1996) beskriver apati som et neuropsykiatrisk syndrom, der påvirker forskellige hjernekredsløb og neurotransmittersystemer. Forståelse af den kliniske betydning af apati er afgørende for at kunne tilbyde passende støtte og intervention.

Apati er ofte forbundet med flere neurologiske og psykiatriske tilstande, herunder cerebrovaskulære læsioner, Parkinsons sygdom, Alzheimers sygdom og motorisk neuronsygdom (Starkstein et al., 2001; Kirsch-Darrow et al., 2006; Radakovic et al., 2015). Identifikation og håndtering af apati i disse tilstande kan i høj grad forbedre livskvaliteten for de berørte personer.

Et eksempel på apatiens indvirkning er Marie, en 55-årig kvinde med Alzheimers sygdom. Maries datter rapporterede, at hun havde mistet interessen for aktiviteter, som hun engang nød, og at hun blev mere og mere isoleret. “Hun brugte timer på at stirre ud af vinduet og virkede ligeglad med alting”, sagde datteren. “Det var hjerteskærende at se hende på den måde.” Dette understreger den dybe effekt, som apati kan have på et menneskes liv.

Sammenfattende refererer apati til en reduktion i målrettet adfærd, kognition og følelser, som kan have en betydelig indvirkning på en persons daglige funktion. Den er forbundet med forskellige neurologiske og psykiatriske tilstande, og hvis man identificerer og behandler den, kan den i høj grad forbedre livskvaliteten for de berørte personer. Tilfældet med Marie illustrerer den hjerteskærende virkning af apati på et menneskes liv.

Hvad betyder apati

Det neurale grundlag for apati

Levy et al. (2006) fremhæver den funktionelle anatomi af de præfrontale cortex-basale gangliakredsløb i apati og understreger disse hjernestrukturers rolle i målstyret adfærd. “Apati er ikke bare en mangel på motivation, men en manglende evne til at forudse fremtidige begivenheder og ændringer i motivationen” sagde Levy. Forståelse af de neurale underliggende faktorer for apati kan bane vejen for målrettede interventioner og mere effektiv håndtering af denne komplekse tilstand.

Et illustrativt eksempel på apatiens indvirkning på hjernen kan ses i tilfældet Anders, en 72-årig mand, der fik et slagtilfælde. Efter slagtilfældet blev Anders apatisk og mistede interessen for aktiviteter, som han engang nød. “Jeg plejede at være en passioneret golfspiller, men nu har jeg ikke engang lyst til at forlade huset”, sagde han. Funktionelle MR-scanninger afslørede skader på den præfrontale cortex og de basale ganglier, områder af hjernen, som er kendt for at spille en afgørende rolle for motivation og målstyret adfærd.

Vurdering af apati: Hvordan måles apati

En nøjagtig vurdering af apati er afgørende for en effektiv diagnose og intervention. Lille Apathy Rating Scale (LARS) er et velvalideret instrument til påvisning og kvantificering af apati, især i forbindelse med Parkinsons sygdom (Sockeel et al., 2006). Anvendelse af pålidelige værktøjer som LARS kan hjælpe klinikere til bedre at forstå sværhedsgraden og omfanget af apati hos de berørte personer.

Apatisk adfærd

Apati og ledsagende tilstande: Udredningen af overlapningen

Det er afgørende at skelne apati fra comorbide tilstande som f.eks. depression for at kunne skræddersy passende interventioner. Kirsch-Darrow et al. (2006) understreger vigtigheden af at adskille apati og depression i PD, da de kan kræve forskellige behandlingstilgange.

Et tydeligt eksempel på komorbid apati og depression er Lisa, en 35-årig kvinde, som har lidt af begge lidelser, siden hun mistede sit job for et par måneder siden. Efterhånden som tiden gik, blev Lisa mere og mere apatisk og begyndte at miste interessen for aktiviteter, som hun engang nød. Hun manglede motivation til at finde et nyt job, og som følge heraf blev hendes tilstand forværret. Ud over sin apatiske adfærd oplevede Lisa overvældende følelser af tristhed, håbløshed og værdiløshed, som er klassiske symptomer på depression.

Lisas tilfælde understreger vigtigheden af at skelne mellem apati og depression, da de ofte kan eksistere samtidig og kræve forskellige behandlingstilgange. I Lisas tilfælde ville en omfattende behandlingsplan, der er rettet mod begge tilstande, være ideel. Denne plan kunne omfatte medicin, terapi og livsstilsændringer for at hjælpe Lisa med at genvinde sin motivation og livsglæde. Med den rette behandling kan Lisa begynde at få det bedre og genvinde sin følelse af målrettethed og glæde.

Ifølge Kirsch-Darrow et al. (2006) kan personer med komorbid apati og depression have behov for en kombination af farmakologiske og ikke-farmakologiske interventioner. Medicinering såsom selektive serotonin-genoptagelseshæmmere (SSRI’er) kan være effektive til behandling af depressionssymptomer, mens ikke-farmakologiske tilgange såsom kognitiv adfærdsterapi (CBT) kan bidrage til at forbedre målrettet adfærd og motivation. I Lisas tilfælde kan en kombination af antidepressiv medicin og CBT være gavnlig i behandlingen af både hendes apati og depression.

Det er vigtigt at identificere, hvordan apati og komorbide tilstande overlapper hinanden, for at kunne udvikle effektive behandlingsplaner. Ved præcist at vurdere og skelne mellem disse tilstande kan sundhedspersonale tilbyde skræddersyede interventioner, der tager hensyn til den enkeltes unikke behov.

Behandling af apati

At komme forbi apati: strategier for forebyggelse og behandling

 1. Identificer den underliggende årsag til apatien: Tilgangen til intervention kan afhænge af den underliggende årsag til apatien. For eksempel kan apati hos personer med Alzheimers sygdom være et symptom på selve sygdommen. I modsætning hertil kan apati hos personer med Parkinsons sygdom være forårsaget af et fald i dopaminniveauet. Ved at identificere den underliggende årsag kan man hjælpe med at skræddersy passende interventioner.

 2. Farmakologiske behandlinger: Farmakologiske behandlinger, der er rettet mod neurotransmittersystemer, der er involveret i apati, såsom dopaminerge og kolinerge systemer, har vist en vis effektivitet med hensyn til at forbedre apati under visse forhold. Det er dog vigtigt at bemærke, at medicin ikke nødvendigvis virker for alle og kan have bivirkninger. Derfor bør medicin ordineres og overvåges af en sundhedsperson.

 3. Ikke-farmakologiske metoder: Ikke-farmakologiske metoder, såsom kognitiv adfærdsterapi, kan være effektive til at forbedre målrettet adfærd og motivation. Denne type terapi er baseret på den idé, at ændring af negative tankemønstre og adfærd kan forbedre en persons generelle humør og motivation.

 4. Skræddersy interventioner til den enkeltes behov: Det er vigtigt at skræddersy interventioner til den enkeltes behov og præferencer. Det kan f.eks. være nyttigt at indarbejde musikterapi i plejeplanen for en apatisk person, der nyder musik. For en person, der er apatisk på grund af social isolation, kan det være gavnligt at tage fat på deres ensomhed og hjælpe dem med at etablere sociale forbindelser.

 5. skelne apati fra depression: Det er vigtigt at skelne mellem apati og depression, da de kan eksistere samtidig og kræve forskellige behandlingstilgange. Mens depression f.eks. ofte behandles med antidepressive midler, har de ikke vist sig at være effektive til behandling af apati. På den anden side kan apati godt reagere på dopaminerge lægemidler, der anvendes til behandling af motoriske symptomer på Parkinsons sygdom.

Sammenfattende kan apati have stor klinisk betydning for at tilbyde passende støtte og intervention. Ved at identificere den underliggende årsag og skræddersy interventioner til individets behov kan apatiske personer forbedre deres livskvalitet og reducere apatiens indvirkning på deres daglige funktion.

Konklusion: Rejsen mod empati og forståelse

Apati er en kompleks og ofte misforstået tilstand, der kan have vidtrækkende konsekvenser for dem, der rammes af den. Ved at trække på en række kilder og undersøge den nyeste forskning kan vi uddybe vores forståelse af apati, dens årsager og dens indvirkning på den mentale sundhed. På den måde kan vi skabe en mere empatisk og medfølende verden for alle.

Uanset om du er en pårørende, der er bekymret for en apatisk pårørende, en forsker, der studerer det neurale grundlag for apati, eller en person, der selv kæmper med apati, er det vigtigt at søge støtte og forståelse. Som Radakovic, Abrahams og Affective (2015) bemærker: “Den følelsesmæssige indvirkning af apati på patienter, familier og plejere bør ikke undervurderes, og alle bestræbelser bør gøres for at genkende og håndtere dette symptom effektivt.”

Afslutningsvis kan man sige, at apati er en kompleks og mangesidet tilstand, der kan manifestere sig på forskellige måder og have forskellige underliggende årsager. En nøjagtig diagnose og vurdering er afgørende for en effektiv intervention, som kan omfatte både farmakologiske og ikke-farmakologiske metoder. Ved at forstå apatiens karakter og dens indvirkning på den mentale sundhed kan vi yde mere empatisk og medfølende pleje til dem, der er berørt af den.

Kilder

 1. Rutherford, A. R., & McGill, V. J. (2002). Apathy: A review of measurement and its clinical significance. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 24(4), 225-245. https://doi.org/10.1023/A:1020773216664

 2. Marin, R. S. (1996). Apathy: A neuropsychiatric syndrome. Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences, 8(4), 373-383. https://doi.org/10.1176/jnp.8.4.373

 3. Starkstein, S. E., Petracca, G., Chemerinski, E., Kremer, J., Schiffer, R. B., & Mayberg, H. S. (2001). Apathy following cerebrovascular lesions. Stroke, 32(12), 2959-2965. https://doi.org/10.1161/hs1201.99512

 4. Kirsch-Darrow, L., Fernandez, H. F., Marsiske, M., Okun, M. S., Bowers, D., & Foote, K. D. (2006). Dissociating apathy and depression in Parkinson disease. Neurology, 67(1), 33-38. https://doi.org/10.1212/01.wnl.0000223612.03133.f8

 5. Levy, R., Dubois, B., & Apathy, S. G. (2006). Apathy and the functional anatomy of the prefrontal cortex-basal ganglia circuits. Cerebral Cortex, 16(7), 916-928. https://doi.org/10.1093/cercor/bhj043

 6. Robert, P. H. (2009). Apathy and Alzheimer’s disease. Expert Review of Neurotherapeutics, 9(2), 177-185. https://doi.org/10.1586/14737175.9.2.177

 7. Pluck, G., & Brown, R. G. (2002). Apathy in Parkinson’s disease. Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, 73(6), 636-642. https://doi.org/10.1136/jnnp.73.6.636

 8. Van Reekum, R., Stuss, D. T., & Ostrander, L. (2005). Apathy: Why care? Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences, 17(1), 7-19. https://doi.org/10.1176/jnp.17.1.7

 9. Radakovic, R., Abrahams, S., & Affective, M. E. (2015). Cognitive and motor functioning in motor neuron disease. Journal of Neurology, 262(12), 2627-2633. https://doi.org/10.1007/s00415-015-7875-5

 10. Sockeel, P., Dujardin, K., Devos, D., Denève, C., Destée, A., & Defebvre, L. (2006). The Lille apathy rating scale (LARS), a new instrument for detecting and quantifying apathy: Validation in Parkinson’s disease. Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, 77(5), 579-584. https://doi.org/10.1136/jnnp.2005.075273