Psykolog Skanderborg

Barndomstraumer - Hvordan traumer i barndommen påvirker livet som voksen, og hvordan du kan få hjælp

Barndomstraumer er en eller flere smertefulde oplevelser, der kan have langvarige virkninger på den enkeltes mentale og fysiske helbred, relationer og overordnede livskvalitet. Det henviser til enhver begivenhed eller oplevelse i barndommen, som er følelsesmæssigt eller fysisk pinefuld, f.eks. misbrug, vanrøgt eller at blive forladt. Virkningerne af barndomstraumer kan vise sig på mange måder, herunder angst, depression, posttraumatisk stresslidelse (PTSD), stofmisbrug og andre mentale lidelser. I denne artikel vil jeg undersøge, hvordan barndomstraumer påvirker voksenlivet, og gennemgå, hvordan man kan genkende tegnene, søge hjælp og overvinde konsekvenserne af barndomstraumer for at få en bedre fremtid.

Barndomstraumer

Hvad er et barndomstraume

 

Traumer i barndommen kan tage mange former, herunder fysisk, følelsesmæssigt eller seksuelt misbrug, omsorgssvigt, vidne til vold i hjemmet eller oplevelser af en naturkatastrofe. Sådanne oplevelser kan være overvældende og udfordrende for et barn at bearbejde, hvilket fører til følelser af hjælpeløshed, frygt og angst.

Eksempler på traumer i barndommen

 

Barndomstraumer kan opstå i alle aldre og i alle sammenhænge. Et barn kan f.eks. opleve traumer efter at have været involveret i en bilulykke, oplevet en naturkatastrofe som f.eks. en orkan eller et jordskælv eller været vidne til vold i hjemmet mellem forældre eller voksne som har ansvaret for ens trivsel og sikkerhed. Derudover kan følelsesmæssigt misbrug eller omsorgssvigt også have langsigtede virkninger på et barns udvikling.

Katastrofer kan give traumer

Barndomstraumaers indvirkning på voksenlivet

 

Virkningerne af barndomstraumer kan vise sig på forskellige måder i voksenalderen. Personer, der har oplevet et barndomstraume, kan have problemer med følelsesmæssig regulering, opleve flashbacks eller påtrængende tanker i forbindelse med deres traumer og have svært ved at danne sunde relationer. De kan også have fysiske helbredsproblemer såsom kroniske smerter, mave-tarmproblemer og hjertesygdomme. Barndomstraumer kan også øge sandsynligheden for stofmisbrug, selvskade og selvmordsideer.

Forbindelsen mellem barndomstraumer og psykiske problemer i voksenalderen

 

Barndomstraumer kan have langvarige virkninger på det enkelte menneskes mentale og fysiske helbred, relationer og generelle livskvalitet. Visse typer af barndomstraumer, som f.eks. følelsesmæssigt misbrug, fysisk misbrug, seksuelt misbrug og omsorgssvigt, er særligt tilbøjelige til at føre til mentale helbredsproblemer i voksentilværelsen, herunder depression, angst, posttraumatisk stresslidelse (PTSD) og borderline-personlighedsforstyrrelse.

Sådanne psykiske lidelser kan have en alvorlig indflydelse på en persons evne til at fungere i det daglige liv og til at vedligeholde relationer. Personer med psykiske problemer kan f.eks. have svært ved at fastholde et job eller fastholde tætte relationer til familie og venner. En metaanalyse af den publicerede litteratur viste faktisk, at følelsesmæssigt misbrug viste den stærkeste sammenhæng med depression (OR=2,78), efterfulgt af omsorgssvigt (OR=2,75) og seksuelt misbrug (OR=2,42). Der blev også fundet signifikante sammenhænge for vold i hjemmet (OR=2,06) og fysisk mishandling (OR=1,98). Ikke desto mindre viste følelsesmæssigt misbrug og omsorgssvigt de stærkeste forbindelser med depression sammenlignet med andre former for børnetraumer.

 

Tegn og symptomer på traumer i barndommen

 

Traumer og omsorgssvigt i barndommen kan have en dybtgående og langvarig indflydelse på den enkeltes mentale og fysiske helbred. Det er vigtigt at erkende alvoren af problemet og forstå, hvordan barndomstraumer kan påvirke en persons trivsel på lang sigt.

Barndomstraumer er blevet forbundet med en øget risiko for psykiske problemer, såsom depression og angst, samt kroniske helbredsproblemer senere i livet. Undersøgelser har f.eks. vist, at personer, der har oplevet traumer i barndommen, har større risiko for at udvikle hjertesygdomme, fedme og andre kroniske helbredsproblemer.

Symptomerne på barndomstraumer kan manifestere sig på forskellige måder, afhængigt af den enkelte person og traumets alvorlighed. Almindelige symptomer omfatter angst, depression, vrede, emotionel følelsesløshed og følelser af skyld eller skam. Symptomerne kan påvirke den enkeltes hverdag betydeligt og gøre det vanskeligt at skabe og opretholde sunde relationer til andre.

En person, der har oplevet et barndomstraume, kan f.eks. have svært ved at stole på tillid og have svært ved at danne tætte relationer til andre. De kan også opleve fysiske symptomer som hovedpine, træthed og maveproblemer. Endvidere kan traumer føre til selvdestruktiv adfærd som f.eks. stof- eller alkoholmisbrug.

Voksne, der har oplevet traumer og omsorgssvigt i barndommen, kan have problemer

 

Mennesker, der har oplevet traumer eller omsorgssvigt i barndommen, kan have svært ved at danne og opretholde sunde relationer. De kan også kæmpe med afhængighed, selvskade og selvmordstanker. Desuden kan de have problemer med at regulere deres følelser og kan opleve humørsvingninger, irritabilitet og vrede.

Omsorgssvigt kan påvirke voksenlivet

Syv almindelige tegn på barndomstraumer, som man kan opleve

 

At holde sig tilbage: Modvilje mod at sige, hvad man virkelig tænker, eller gøre, hvad man virkelig ønsker, hvilket kan skyldes frygt, usikkerhed eller manglende selvtillid.
Eksempel: En person, der føler sig ude af stand til at sige noget i en gruppediskussion eller forsvare sig selv i en vanskelig situation, kan udvise tilbagetrukket adfærd på grund af et barndomstraume.

Temperament: Udviser meget vrede, manglende tolerance over for frustrationer eller har svært ved at styre sit temperament, selv i situationer, der ikke berettiger en så kraftig reaktion.
Eksempel: En person, der reagerer eksplosivt på mindre ulemper eller ofte kommer i slagsmål med andre, kan vise tegn på temperamentsproblemer i forbindelse med et barndomstraume.

Afvisning af komplimenter: Vanskeligheder med at acceptere positiv feedback eller komplimenter fra andre, følelse af, at man aldrig er god nok, eller afvisning af ros, fordi man ikke tror på den.
Eksempel: En person, der nedtoner sine præstationer eller føler sig utilpas, når nogen giver ham/hende komplimenter, kan kæmpe med barndomstraumerelaterede selvværdsproblemer.

Konstant undskyldende: Føler, at alt, hvad man siger eller gør, vil irritere andre mennesker, hvilket fører til overdrevne og unødvendige undskyldninger.
Eksempel: En person, der undskylder voldsomt for mindre fejl eller handlinger, der ikke kræver en undskyldning, kan udvise en konstant undskyldende adfærd på grund af barndomstraumer.

Undgå konflikter eller opsøge dem: Udvikler en frygt for konflikter eller en besættelse af dem, hvilket fører til at undgå konflikter for enhver pris eller gøre alting til et problem.
Eksempel: En person, der gør sig store anstrengelser for at undgå uenigheder eller skændes med andre om mindre spørgsmål, kan vise tegn på konfliktundgåelse eller konfliktsøgende adfærd, der er relateret til barndomstraumer.

Isolation: At føle sig ude af stand til at forsvare sig selv i visse situationer, hvilket fører til følelser af isolation og vanskeligheder med at relatere til andre.
Eksempel: En person, der har svært ved at danne nære relationer med andre eller føler sig utilpas i sociale situationer, kan opleve isolation på grund af barndomstraumerelaterede tillids- eller tilknytningsproblemer.

Selvdestruktiv adfærd: At engagere sig i selvsaboterende adfærd som f.eks. stof- eller alkoholmisbrug, selvskade eller andre skadelige handlinger for at håndtere vanskelige følelser eller genvinde en følelse af kontrol i ens liv.
Eksempel: En person, der engagerer sig i hensynsløs eller selvdestruktiv adfærd for at håndtere stress eller følelser, kæmper måske med barndomstraumerelaterede copingmekanismer.

Husk at mennesker er forskellige, og at man ikke endeligt kan konkludere at der er alvorlige barndomstraumer blot fordi man eks. undskylder meget eller har et misbrug. Isolation kan f.eks. også skyldes en depression som er forsaget af mangel af serotonin eller dopamin i hjernen.

 

Hvordan traumer i barndommen kan påvirke det fysiske helbred og øge stressniveauet

 

Barndomstraumer kan have en varig indvirkning på det fysiske helbred ved at bidrage til kroniske smerter, gastrointestinale problemer og hjertesygdomme gennem kronisk inflammation. Derudover kan traumer svække immunsystemet og øge risikoen for kroniske sygdomme som hjertesygdomme, slagtilfælde og diabetes.

Forskning har vist, at traumer i barndommen er forbundet med betydelige negative fysiologiske og fysiske sundhedsresultater, herunder forhøjet psykologisk stress, øget søvnforstyrrelser, nedsat følelsesmæssig trivsel og lavere oplevet social støtte. Autonom dysregulering, der afspejles i en øget stressreaktion er blevet fundet hos personer med et højt niveau af barndomstraumer. Fysisk misbrug i barndommen er desuden forbundet med signifikante ændringer i natlig hjerterytme og variabilitet i hjerterytme.

Sådan får du hjælp til barndomstraumer

 

Barndomstraumer kan have langvarige virkninger på den enkeltes mentale og fysiske helbred. Det er afgørende at søge hjælp for barndomstraumer for at overvinde deres indvirkning på voksenlivet og fremme heling og vækst.

Søg hjælp hvis du har traumer

Hvordan man kan arbejde med barndomstraumer og omsorgssvigt

Det er vigtigt at få hjælp til at behandle barndomstraumer for at imødegå de langsigtede virkninger på det fysiske og følelsesmæssige helbred. Her er nogle skridt, du kan overveje:

Genkend tegn og symptomer på barndomstraumer: Det kan omfatte angst, depression, følelsesmæssig følelsesløshed, vanskeligheder med at regulere følelser og fysiske symptomer som kroniske smerter eller gastrointestinale problemer.

Søg professionel hjælp: Psykologer kan tilbyde specialiseret behandling for barndomstraumer. De kan bruge teknikker som kognitiv adfærdsterapi, EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) eller andre traumefokuserede terapier.

Gå med i en støttegruppe: Støttegrupper kan give et sikkert rum for mennesker, hvor de kan komme i kontakt med andre, der har oplevet lignende traumer. Dette kan være med til at mindske følelsen af isolation og give en følelse af fællesskab og bekræftelse.

Overvej at dyrke egenomsorg: Selvomsorg kan omfatte aktiviteter som motion, meditation eller journalføring. Disse øvelser kan hjælpe med at mindske stress og forbedre det generelle trivsel.

Udnyt de tilgængelige ressourcer: Der er mange ressourcer til rådighed for personer, der har oplevet et barndomstraume, herunder hotlines, onlinefora og samfundsorganisationer. 

 

Hvordan terapi kan hjælpe dig med at overvinde virkningerne af et barndomstraume

 

Terapi er en effektiv måde at bearbejde konsekvenserne af et barndomstraume på. Den tilbyder et sikkert og støttende miljø, hvor du kan udforske dine oplevelser og følelser i forbindelse med traumet. Derudover kan terapi hjælpe dig med at forstå og håndtere dine følelser, som måske er blevet påvirket af traumet. Mange psykologer er uddannet i specialiserede traumefokuserede terapier, såsom kognitiv adfærdsterapi (CBT) eller øjenbevægelses desensibilisering og genoparbejdning (EMDR). Sådanne terapier kan hjælpe med at bearbejde og bearbejde traumernes virkninger.

Terapi kan også hjælpe dig med at omformulere negative overbevisninger, der kan have udviklet sig som følge af barndomstraumer. Negative overbevisninger om sig selv, andre eller verden kan være almindelige hos traumeoverlevere, og terapi kan være med til at hjælpe en med at udvikle mere positive og realistiske opfattelser. Derudover kan terapi lære en at tackle problemerne, som kan hjælpe en med at klare symptomer i forbindelse med traumer, såsom angst, depression eller flashbacks. Det er vigtigt at finde en psykolog, der har erfaring med at arbejde med traumeoverlevere, og som du føler dig tryg ved. Terapi kan være en vej til heling og en måde at forbedre den overordnede livskvalitet på.

 

Få den rigtige behandling: Hvor du kan finde hjælp og støtte

 

At finde den rette behandling for barndomstraumer kan være en skræmmende proces. Der er dog forskellige ressourcer til rådighed for personer, der har brug for hjælp og støtte. Lokale psykiatriske klinikker, kommunale sundhedscentre og private praksis kan tilbyde terapi og rådgivningstjenester. Derudover kan støttegrupper, online ressourcer og hotlines give enkeltpersoner yderligere støtte og vejledning.

Afslutningsvis kan det konkluderes, at det er vigtigt at søge hjælp og støtte til at få hjælp og støtte til at behandle barndomstraumer for at fremme heling og overvinde deres indvirkning på voksenlivet. Der findes forskellige former for behandling, herunder terapi og medicin, som kan hjælpe enkeltpersoner med at håndtere deres symptomer og udvikle sunde håndteringsevner. Det kan kræve en vis indsats at finde den rette behandling, men med de rette ressourcer og støtte kan enkeltpersoner overvinde virkningerne af barndomstraumer og leve et sundere og lykkeligere liv.

 

Få hjælp til traumatiske oplevelser – husk at livet kan blive bedre selv om du har det svært

 

Hvis man har oplevet et barndomstraume, er det vigtigt at huske, at man ikke behøver at lide alene. Der er håb om helbredelse og en lysere fremtid. At søge hjælp er et afgørende første skridt i retning af at overvinde virkningerne af et traume.

Med støtte fra psykisk sundhedsprofessionelle, et støttende netværk, viljestyrke og et personligt engagement kan man lære sunde håndteringsmekanismer og opbygge mere stabile og tilfredsstillende relationer. Det er aldrig for sent at starte helingsprocessen og arbejde hen imod et bedre og sundere liv.

Man skal huske på at livet kan blive bedre, selv om man har det svært. Alle fortjener at leve et liv uden byrden fra barndomstraumer. Ved at tage det første skridt og søge hjælp kan man begynde rejsen mod heling og vækst. Vejen til helbredelse er måske ikke let, men det er det værd for at opnå et bedre liv.