Psykolog Skanderborg

Kognitiv Funktionel Terapi (CFT)

Psykologisk smertebehandling af kroniske rygsmerter

Indholdsfortegnelse

Kroniske uspecifikke lænde-rygsmerter er et udbredt problem, der påvirker mennesker over hele verden. I et forsøg på at løse dette komplekse problem er klassifikationsbaseret kognitiv funktionel terapi (CB-CFT) opstået som en innovativ og effektiv tilgang. I denne artikel vil vi udforske 20 vigtige konklusioner fra N.M. Filhos forskning om CB-CFT, der blev offentliggjort i 2016.

Efffektiv smertebehandling med CB-CFT: Integrering af kognitive og fysiske interventioner

1. En personlig tilgang til kroniske smerter

CB-CFT er en individualiseret behandlingsmetode, der er rettet mod de unikke behov hos patienter med kroniske uspecifikke lændesmerter. Denne metode kombinerer kognitive og fysiske interventioner for at behandle både de psykologiske og fysiologiske faktorer, der bidrager til smerte og dysfunktion.

2. Omfattende vurdering med henblik på skræddersyet behandling

CB-CFT anvender en grundig vurderingsproces for at identificere hver enkelt patients specifikke behov og skræddersy behandlingen i overensstemmelse hermed. Denne individualiserede tilgang giver mulighed for den mest effektive intervention, hvilket fører til betydelige forbedringer i smerte, funktion og livskvalitet.

CB-CFT: Ændring af overbevisninger og adfærd

3. Behandling af negative overbevisninger om smerte og bevægelse

Et af hovedmålene med CB-CFT er at hjælpe patienterne med at erstatte negative overbevisninger om smerte og bevægelse med mere nyttige og positive overbevisninger. Dette skift i tankegang kan føre til forbedrede bevægelsesmønstre og reducerede smerter.

4. Uddannelse i smerte neurovidenskab

En afgørende komponent i CB-CFT er at uddanne patienterne til at vide mere neurologien bag smerter. Ved at forstå mekanismerne bag deres smerter kan patienterne bedre styre deres tilstand og tage kontrol over deres helbredelse.

5. Udfordring af uhensigtsmæssige tankemønstre

CB-CFT opfordrer patienterne til at identificere og udfordre uhensigtsmæssige overbevisninger og tankemønstre, der bidrager til deres smerter og dysfunktion. Denne proces kan føre til mere adaptiv adfærd og bedre resultater.

Fysisk behandling med CB-CFT

6. Øvelser til stabilisering af kernen

Et vigtigt aspekt af CB-CFT er inddragelsen af øvelser til stabilisering af kroppens kerne. Styrkelse af kernemusklerne kan hjælpe med at støtte rygsøjlen, hvilket fører til mindre smerter og forbedret funktion.

7. Gradvis eksponering for udfordrende bevægelser

Ved gradvist at udsætte patienterne for udfordrende bevægelser kan man hjælpe dem med at overvinde frygt og angst i forbindelse med smerte og bevægelse. Efterhånden som de får mere tillid til deres evner, kan de deltage i et bredere udvalg af aktiviteter.

8. Fremme af lyst-baseret fysiske aktiviteter

Patienterne opfordres til at deltage i fysiske aktiviteter som de synes godt om, hvilket fremmer langsigtet overholdelse og engagement i fysisk bevægelse. Dette kan føre til forbedret livskvalitet og generelt velbefindende.

Kognitive interventioner i CB-CFT

9. Skræddersyede kognitive strategier

CB-CFT kan omfatte forskellige kognitive strategier som f.eks. afslapningsteknikker, mindfulness-meditation og strategier til stressreduktion. Disse tilgange kan hjælpe patienterne med at håndtere deres smerter og forbedre deres generelle mentale sundhed.

10. Behandling af depression og angst

For at opnå optimale resultater med CB-CFT kan det være nødvendigt at behandle underliggende depression og angst. Disse psykologiske faktorer kan forværre smerten og hindre helbredelsesprocessen.

Forståelse af kompleksiteten ved kroniske uspecifikke lændesmerter

11. Øget følsomhed over for smerte og stress

Patienter med kroniske uspecifikke lænderygsmerter oplever ofte en øget følsomhed over for smerte og stress. CB-CFT har til formål at løse disse problemer og forbedre patienternes evne til at håndtere smerte og stressfaktorer.

12. Terapeutisk alliance og patientcentreret pleje

En stærk terapeutisk alliance og patientcentreret pleje er væsentlige komponenter i CB-CFT. Ved at fremme tillid og samarbejde kan terapeuterne skabe et støttende miljø, der tilskynder patienterne til at tage en aktiv rolle i deres helbredelse.

Afkræftelse af uhensigtsmæssige opfattelser om skanning og kirurgi ved kroniske uspecifikke lændesmerter

 

13. At arbejde med misforståelser ift. behandling af smerter i den nedre del af ryggen

I forbindelse med kroniske uspecifikke lænderygsmerter udvikler patienterne ofte uhensigtsmæssige overbevisninger om den rolle, som billeddannelse (skanning) og kirurgi spiller i deres behandling. Disse misforståelser kan have en negativ indvirkning på deres helbredelse og bidrage til øget smerte og invaliditet. Klassifikationsbaseret kognitiv funktionel terapi (CB-CFT) søger at aflive disse misforståelser ved at understrege betydningen af en omfattende, mangesidet tilgang til smertebehandling.

Misforståelser om skanning

Nogle patienter mener, at skannigs-undersøgelser, såsom røntgen, MRT eller CT-scanninger, er afgørende for at finde årsagen til deres smerter og finde den rette behandling. Forskning har imidlertid vist, at billeddannelse ikke altid er nyttig til at diagnosticere kroniske uspecifikke lænderygsmerter, da mange abnormiteter, der ses på billeddannelse, ikke er direkte relateret til patientens smerter. Faktisk kan billeddannelsesresultater føre til unødvendige medicinske procedurer eller øget angst hos patienter, som misfortolker disse resultater som bevis på alvorlige skader.

CB-CFT hjælper patienterne med at forstå, at billeddiagnostik ikke altid er den bedste løsning, og at mange tilfælde af kroniske lændesmerter kan håndteres effektivt gennem konservative, ikke-invasive behandlinger.

Misforståelser om kirurgi

En anden almindelig misforståelse er, at operation er den ultimative løsning på kroniske lændesmerter. Selv om kirurgi kan være gavnlig i nogle specifikke tilfælde, f.eks. i tilfælde af alvorlig spinal stenose eller diskusprolaps, er det ikke en garanteret kur mod alle former for kroniske lændesmerter. Faktisk kan kirurgi nogle gange føre til flere komplikationer, lange helbredelsesperioder og endda vedvarende smerter efter indgrebet.

CB-CFT oplyser patienterne om den begrænsede rolle, som kirurgi spiller i behandlingen af kroniske uspecifikke lænderygsmerter, og understreger vigtigheden af at udforske konservative behandlinger, såsom fysioterapi, motion og kognitive interventioner, før man overvejer kirurgi.

Understregning af en omfattende tilgang til smertebehandling

Ved at aflive disse uhensigtsmæssige overbevisninger om billeddannelse og kirurgi opfordrer CB-CFT patienterne til at anlægge en mere omfattende og mangesidet tilgang til smertebehandling. Denne tilgang kan omfatte en kombination af fysioterapi, motion, kognitive interventioner og andre konservative behandlinger, der er skræddersyet til patientens specifikke behov. Denne velafrundede tilgang til smertebehandling tager ikke kun fat på de fysiske aspekter af smerte, men også på de psykologiske faktorer, der bidrager til udvikling og vedligeholdelse af smerten, hvilket i sidste ende fører til bedre resultater for patienter med kroniske uspecifikke lændesmerter.

Vigtigheden af entværfaglig tilgang

14. Omfattende pleje gennem samarbejde

En tværfaglig tilgang kan være nødvendig for at yde den mest omfattende behandling i CB-CFT. Ved at arbejde sammen kan sundhedspersonalet tage fat på de forskellige fysiske og psykologiske faktorer, der bidrager til patientens smerter og dysfunktion.

15. Tilpasning af behandlingen til hver enkelt patients unikke behov

Hver enkelt patients situation er unik, og CB-CFT har til formål at skræddersy behandlingen til at opfylde deres specifikke behov og mål. Ved at tage hensyn til de individuelle faktorer, der bidrager til patientens smerter, kan sundhedspersonale skabe en personlig plan for succes.

Kilder

  • Changing beliefs for changing movement and pain: Classification-based cognitive functional therapy (CB–CFT) for chronic non-specific low back pain N. M. Filho Published 1 February 2016 Medicine, Psychology Manual Therapy
  • Lack of confidence in the lower limb: Cognitive Functional Therapy (CFT) for a unilateral loading impairment in chronic non-specific low back pain. Case report., N. Meziat Filho, Roberta Mendonça, L. Nogueira