Psykolog Skanderborg

Psykologisk smertebehandling - det siger klienterne

Smerter kan være svære at håndtere, men det behøver de ikke at være.

Med en kombination af metakognitiv terapi, hypnose og neuroaffektiv terapi som en værktøjskasse af teknikker, kan jeg  hjælpe dig med at tage bedre kontrol over dine smerter.

Tænk på metakognitiv terapi som en måde at forstå dine tanker og følelser om dine smerter på. Den hjælper dig med at identificere og udfordre eventuelle negative overbevisninger eller antagelser, du måtte have om dine smerter.

Med klinisk hypnose kan du fokusere på positive oplevelser, hvilket kan reducere dine smerter.

Neuroaffektiv terapi hjælper dig med at forstå og håndtere de følelser, der er forbundet med dine smerter.

Med disse værktøjer kan jeg hjælpe dig med at blive bedre til at tage styringen over dine smerter og leve livet med færre smerter

Behandlingslængden på et forløb vil typisk være på mellem 5 til 15 sessioner. Kontakt klinikken for mere info om hvordan jeg kan hjælpe dig, og booking af tid til opstart af forløb.

Efter et samtaleforløb hos Psykolog Skanderborg – Klinik for Kognitiv Terapi, tilbydes klienterne mulighed for at bedømme samtaleforløbet. Evalueringen sker for løbende at forbedre kvaliteten af terapien. Det giver også klienterne mulighed for, at give deres erfaringer videre så andre ved hvad de kan forvente af et samtaleforløb i psykologklinikken. Evalueringen deles naturligvis kun med andre hvis klienten har givet tilsagn om, at deres kommentarer må gives videre.