Psykolog Skanderborg

Er der en forskel mellem en psykolog og en psykiater?

Temaet ‘psykisk sundhed’ er stort og kompliceret, og man kan nemt blive forvirret over de roller og ansvarsområder, som de forskellige fagfolk, der arbejder inden for dette felt, har. Et af disse områder, hvor der kan opstå uklarhed, er forskellen mellem en psykolog og en psykiater. Selv om begge professioner er uddannet til at arbejde med mennesker med psykiske lidelser, er der stor forskel på deres uddannelse, kvalifikationer og kompetenceområder. I nedenstående artikel vil forskelle blive beskrevet undersøgt, og hvordan de supplerer hinanden i forbindelse med at yde helhedsorienteret psykisk omsorg.

Et historisk perspektiv

Psykolog

Titlen “psykolog” har eksisteret siden begyndelsen af det 20. århundrede, men har ikke altid haft den samme betydning som i dag. I begyndelsen af 1900-tallet blev titlen psykolog faktisk anvendt på mange forskellige måder, ofte uden nogen væsentlig forskel mellem dem, der brugte titlen, og dem, der ikke gjorde det.

Den egentlige forskel mellem en psykolog og det, der kom før den, kogte i bund og grund ned til at have opnået et højere uddannelsesniveau inden for psykologi sammenlignet med den professionelle, der kom før den. I nogle tilfælde var forskellene mellem de to tydelige, som f.eks. når et medlem af Dansk Psykoterapeutforening fik titlen psykolog. Her var det, der adskilte psykologen fra psykoterapeuten, den lange uddannelse og de kvalifikationer i psykologi, som psykologen havde.

I andre tilfælde var det dog ikke så tydeligt, hvad den egentlige forskel var mellem psykologer og andre faggrupper. Det var først i 1950’erne, at forskellene mellem en psykolog og en person, der ikke var det, blev tydeligere. Fra da af blev en psykolog betragtet som en person, der havde opnået en kandidatgrad i psykologi.

Psykiater

Titlen “psykiater” blev indført i 1808 som en måde at differentiere læger, der specialiserede sig i håndtering af psykiske sygdomme, fra de klassiske læger. Dette var primært en konsekvens af, at der blev åbnet et stort antal sindssygehospitaler, og at der var en stigende bevidsthed om, at psykiske sygdomme var en medicinsk tilstand. Psykiatere blev anerkendt som havende en særlig sagkundskab inden for diagnosticering, behandling og forebyggelse af psykiske lidelser og var i stand til at give særlig indsigt i deres patienters adfærd og følelser. Grundlæggelsen af American Psychiatric Association i 1844 cementerede psykiaterens position som et legitimt medicinsk speciale. Siden den formelle anerkendelse af psykiatrien som et medicinsk specialområde har psykiatere hele tiden udviklet deres viden og behandlingsmetoder. Psykiaterens rolle har udviklet sig til at blive en integreret del af det integrerede sundhedsplejeteam, der samarbejder med læger og andre fagfolk inden for mental sundhed for at yde omfattende behandling af mentale sundhedsproblemer.

Uddannelse

Psykolog

Psykologtitlen er en beskyttet titel. En psykolog har en kandidatgrad i psykologi, og modtager uddannelse i vurdering, diagnose og terapeutiske interventioner for en bred vifte af mentale sundhedsproblemer. Psykologer tager uddannelsen i psykologi inden for specifikke områder som f.eks. børnepsykologi, neuropsykologi eller retspsykologi. Psykologer modtager uddannelse i forskellige terapeutiske tilgange såsom kognitiv adfærdsterapi, psykodynamisk terapi, metakognitiv terapi og andre evidensbaserede terapiformer. Som en del af psykologuddannelsen, bliver psykologen uddannet i psykometrisk testning, som omfatter intelligens- og egnethedstest. En psykologos uddannelse er fokuseret på psykologiske teorier, forskningsmetoder og terapeutiske interventioner til behandling af psykisk sygdom. Psykologuddannelsen kandidatuddannelse vare 5 år. Derefter vil vejen til autorisation tage minimum 2 år. Ønsker psykologen at blive specialist i et psykologisk område – eks. psykiatri – vil det tage minimum 3 år for at opfylde de tidsmæssige krav dertil.

Psykiater

En psykiater er en læge, der ar afsluttet medicinstudiet og en psykiatrisk turnusuddannelse. De har modtaget uddannelse i farmakologi samt medicinsk behandling af psykiatrisk sygdom.

En psykiater som en del af specialiseringen modtaget uddannelse i psykoterapi og andre former for medicinsk behandling som ECT, TMS og psykokirurgi. En psykiaters uddannelse omfatter desuden viden om anatomi, fysiologi, neurologi og andre medicinske discipliner.

Det tager 6.5 år at blive uddannet læge. Hvis en læge vil uddanne sig til specialist i psykiatri kræver det yderligere 6 års efteruddannelse.

Hvordan håndterer en psykiater og en psykolog psykiske problemer

Psykolog

En psykologs hovedfokus er at forstå og behandle de underliggende psykologiske faktorer, der bidrager til mentale lidelser, og at behandle dem. De benytter en række forskellige terapeutiske metoder til at hjælpe patienterne med at få indblik i deres tanker, følelser og adfærd. Psykologer tilbyder også rådgivning og støtte for at hjælpe patienterne med at administrere deres symptomer og forbedre deres generelle trivsel. De kan specialisere sig inden for specifikke områder som f.eks. børnepsykologi, neuropsykologi eller retspsykologi.

Psykiater

En psykiater fokuserer i høj grad på de medicinske forhold i forbindelse med mental sundhed. De kan også benytte sig af en kombination af psykoterapi og medicin til at behandle psykiske lidelser. I praksis har psykiatere dog sjældent tid til at have mange psykoterapeutiske forløb, hvordan langt de fleste mennesker som har kontakt med en psykiater den oplevelse, at der er et ret ensidigt fokus på diagnosticering og medicinsk behandling. De er også uddannet til at genkende og behandle eventuelle bagvedliggende medicinske tilstande, der kan bidrage til psykiske symptomer. Psykiatere kan også have ekspertise inden for specifikke områder som f.eks. misbrugspsykiatri, gerontopsykiatri eller retspsykiatri. Derudover kan en psykiater bestille laboratorieprøver, billedundersøgelser og andre medicinske undersøgelser for at hjælpe med at diagnosticere og behandle psykiske lidelser.

Hvordan håndterer en psykiater og en psykolog psykiske problemer

Psykolog

En psykolog tilbyder fortrinsvis terapi og rådgivning for at hjælpe patienterne med at forholde sig til og ændre deres tanker og følelser. I praksis, bruger de størstedelen af deres tid på netop terapien. Et terapiforløb vil typisk strække sig over 5 til 15 samtaler af ca. 1 times varighed hver gang. Det terapeutiske forløb er derfor langstrakt, og sigter mod forståelse og ændring af tanker, følelser og adfærd. De kan også bruge psykometriske prøver og andre vurderingsværktøjer til at hjælpe med at diagnosticere og behandle psykiske problemer. 

Psykiater

En psykiater har sjældent tid til at tilbyde patienter terapi, og yder mestendels hjælp til patienter gennem diagnosticering og ved at udskrive medicin til at behandle psykiske lidelser. De kan også give andre medicinske behandlinger, f.eks. elektrokonvulsiv terapi (ECT) og transkraniel magnetisk stimulation (TMS) hvis psykiateren er en del af det offentlige behandlingstilbud. Privatpraktiserende psykiatere bruger mestendels af deres tid på udredning, behandlingsplanlægning, udskrivning og administration af medicin samt kommunikation med andre instanser , eks. egen patientens egen læge.

Et økonomisk perspektiv på behandling hos psykologen og psykiateren

Begge faggrupper kan hjælpe mennesker med at blive mere følelsesmæssigt og mentalt stabile, hvilket i sidste ende kan resultere i bedre økonomiske resultater. At være følelsesmæssigt og mentalt robust kan f.eks. hjælpe folk med at bevare kontakten til arbejdsmarkedet, opretholde deres produktivitet, bevare deres relationer og træffe bedre beslutninger.

Mens psykiateren har særligt fokus på det medicinske aspekt af psykiske sygdomme, som depression, angst og afhængighed, gennem diagnostik og psykofarmaka, arbejder psykologen gennem en række samtalesessioner med patientens forståelse og praktiske håndtering af problemstillingen.

Sagt populært og let simplificeret tenderer psykiateren til at fokusere på det der skal mindskes eller fjernes, mens psykologen har mere fokus på det raske og det der skal opbygges for at leve et mere tilfredsstillende liv.

Når folk er sunde og raske, er de mere produktive og kan bidrage til den økonomiske vækst ved at arbejde og forbruge mere. Desuden kan behandling af mentale sundhedsproblemer reducere de relaterede omkostninger, f.eks. omkostninger i forbindelse med hospitalsindlæggelse, sociale ydelser og tabt løn.

Forskelle og ligheder mellem psykologer og psykiatere bør tages med i betragtning, når man diskuterer økonomi, da begge erhverv, på hver deres vis, spiller en afgørende rolle i forhold til at hjælp mennesker med at forbedre deres økonomiske resultater. De kan hjælpe med, og det de leverer, kan bidrage til at gøre folk mere modstandsdygtige og produktive samt reducere de tilknyttede omkostninger og i sidste ende forbedre det samlede økonomiske miljø.

Forskellen mellem psykologer og psykiatere: Sammenfattende

Den væsentligste forskel mellem en psykolog og en psykiater er, at en psykolog er uddannet til at vurdere, diagnosticere og behandle psykiske problemer, men kan ikke udskrive medicin, mens en psykiater er uddannet til at diagnosticere, behandle og udskrive medicin til mennesker, der kæmper med psykiske problemer.

Den  forskel mellem en psykolog og en psykiater ligger desuden i deres baggrund og uddannelse. Psykologer er uddannet til at foretage psykologisk forskning og til at diagnosticere, behandle og intervenere i forbindelse med psykiske problemer. Psykiatere er derimod læger, som har afsluttet en uddannelse i psykiatri og er eksperter i diagnosticering og behandling af psykiske lidelser med medicin.

Både en psykolog og en psykiater er akademisk uddannet ved et universitet og kan yde terapeutiske behandlinger, men deres hovedfokus er dog forskellige. En psykolog fokuserer overordnet på at hjælpe patienterne med at forstå og ændre deres tanker og følelser, mens en psykiater fokuserer på at identificere og ordinere medicinsk behandling for at lindre symptomerne på mentale lidelser.

Sammenfattende kan man sige, at den væsentligste forskel mellem en psykolog og en psykiater er den universitetsuddannelse de har gennemført og de behandlinger, de tilbyder. Forskellene mellem psykologer og psykiatere kan være subtile, men vigtige. Psykologer bruger ofte mere tid på at tale med patienterne og på at forsøge at forstå deres følelser, overbevisninger og adfærd. Mens psykiatere bruger mindre tid på at tale med patienten og i stedet fokuserer på at diagnosticere og ordinere medicin til behandling af psykiske problemer. I sidste ende er både psykologer og psykiatere dygtige fagfolk, der er dedikerede til at hjælpe dem, der kæmper med mentale helbredsproblemer. Uanset hvilken type fagperson du vælger, er det vigtigt at lede efter en person, der er autoriseret og har specifik ekspertise i at arbejde med mennesker, der har mentale helbredsproblemer