Psykolog Skanderborg

Er psykologhjælp gratis med henvisning og hvordan man får tilskud til psykolog

Hvis du har brug for at tale gratis med en psykolog, er der masser af muligheder for at få adgang til fortrolig og professionel støtte. Du kan kigge efter lokale kommunale programmer for mental sundhed, søge efter gratis online ressourcer og programmer, få en henvisning fra din egen læge til psykologhjælp med tilskud eller finde en billig rådgivningsklinik. Du kan også søge efter hotlines og kriselinjer i dit område. Med lidt research kan du finde en støttende psykolog, der kan give dig et lyttende øre og give dig vejledning. I det følgende vil jeg fortælle om hvordan det fungerer med gratis psykologhjælp og tilskud til psykolog med bl.a. henvisning fra egen læge.

Regler for tilskud til psykolog

For at få adgang til gratis psykologsamtaler (også kaldet vederlagsfri behandling) eller tilskud til psykolog skal du have en henvisning fra din læge. Aktuelt (24.01.23) må en henvisning  fra egen læge ikke være ældre end 4 mdr. Er henvisningen først “aktiveret” hos en psykolog, dvs. at psykologen har hentet den ned fra et lukket system på internettet, så holder henvisningen 1 år fra seneste samtale. Bemærk at reglerne for henvisninger kan ændre sig løbende, og være lidt forskellige alt afhængig af hvilken region psykologen har sit ydernummer i.

Gratis samtaler med en psykolog, eller tilskud til psykologhjælp, kan fås ved følgende årsager:

 • Hvis du har været udsat for en ulykke –  enten i trafikken eller en anden slags ulykke
 • Hvis du har været udsat for voldtægt eller har været offer for vold eller et røveri
 • Hvis du er i nærmeste familie med en alvorlig psykisk syg person. Med nærmeste familie menes det, at der er tale om egne børn, søskende eller forældre. Bedsteforældre og nære veninder/venner er således ikke inkluderet 
 • Hvis man er pårørende til en, som har fået en meget alvorlig sygdom som er invaliderende
 • Hvis du har haft et eller flere selvmordsforsøg
 • Hvis en af dine nærmeste pårørende har mistet livet
 • Hvis du, inden du var 18 år, har været udsat for seksuelle overgreb eller incest 
 • Hvis en af dine nærmeste pårørende kæmper med en alvorlig og invaliderende sygdom
 • Hvis du som kvinde har fået en provokeret abort efter 12. graviditetsuge
 • Hvis du har angst eller OCD og på henvisningstidspunktet er fyldt 18 år
 • Hvis du har depression og på tidspunktet for henvisningen er mindst 18 år

Er psykologhjælp gratis med henvisning og hvordan man får tilskud til psykolog

Psykologhjælp er gratis hvis du er:

 • mellem 18 – 24 år. Hvis du altså er under 25 år har du mulighed for gratis psykologhjælp
 • Har en depression og har fået en lægehenvisning på denne årsag
 • Har en angstlidelse eller OCD og har en henvisning fra din læge på den årsag
 • Har en henvisning som ikke er for gammel – altså maksimal 4 måneder gammel

Når du møder op hos psykologen er prisen som du selv betaler allerede tilpasset dit tilskud fra det offentlige. Hvis du som sagt er fyldt 18 år, men under 25 år, er dit besøg vederlagsfri (altså gratis) hvis du har den rigtige henvisning. Hvis du har en anden type henvisning, og uanset din alder, koster samtalerne noget. Prisen for samtalerne justeres 2 gange årligt, typisk 0-20 kr ved hver prisjustering. Der er 2 takster:

 • Betaling for første samtale – også kaldet en forsamtale.  Forsamtalen er det første “håndtryk” mellem dig og psykologen. Pris er aktuelt (24.01.23) 443,63 dkk
 • Prisen for de derpå følgende samtaler er (pr. 24.01.23) 369,92 dkk

Der kan være andre tilskud, som eks. fra dit forsikringsselskab eller eller fra Sygesikringen Danmark. Vilkårene kan variere fra selskab til selskab og over tid. Spørg det relevante selskab hvis du er i tvivl

Gratis psykologhjælp ved tilskud til voksne

Hvis du er over 24 år er der ikke gratis psykologhjælp i det offentlige. Undtagelsen er naturligvis, at du har en sundhedsforsikring som du selv  eller din arbejdsgiver har tegnet. Ofte vil sundhedsforsikringen dække over ca. 5 samtaler udenfor sygesikringen, eller for 12 samtaler over sygesikringen. Årsagen til forskellen ligger i den simple forklaring, at forsikringsselskabet har afsat en bestemt sum penge til psykologhjælpen, og at beløbet er opbrugt hurtigere hvis det offentlige ikke yder tilskud. Bemærk at nogle sundhedsforsikringer samarbejder med bestemte psykologer, og at du derfor ikke altid selv kan vælge frit. Det gode råd er altid, at du får forsikringsbetingelserne på skrift, for at du ikke er i tvivl om hvilke regler der gælder hvis du vil benytte forsikringen.

Hvad hvis du har behov for psykologhjælp og hverken har en henvisning eller kan få samtalerne dækket andre steder

Ud over, at du altid selv kan betale hvis du har mulighed og vilje til det, er der forskellige alternativer.

 • Frivilligcenteret SR-bistand tilbyder gratis rådgivning. Samtalerne gennemføres af frivillige, og f.eks. kan være psykologistuderende i færd med at afslutte sidste del af psykologistudiet. De der står for samtalerne  modtager undervisning og bliver superviseret af en uddannet psykolog eller tilsvarende. Den erfaring den studerende får, er deres motivation for at tilbyde sig selv som frivillig arbejdskraft og hjælpe mennesker som har brug for det. Der tilbydes individuelle støttesamtaler ud over støttegrupperne.
 • Psykologhjælp gennem indboforsikringen. De fleste indboforsikringer giver mulighed for krisehjælp. Typisk er alle kritiske hændelser er dækket, som eks. ulykke eller dødsdfald. Kontakt dit forsikringsselskab for nærmere om hvorvidt du er dækket. Du kan finde en oversigt over selskaberne her.
 • Hvis man er opvokset i en familie med  en misbrugsproblematik, og er man mellem 14 og 35 år, kan må få tilbudt et gratis rådgivning og samtaleforløb hos TUBA. Et TUBA rådgivningsforløb giver en mulighed for at drøfte temaer som f.eks. hvordan man klarer lavt selvværd, mangel på selvtillid, konfliktsituationer, parforhold, at være ensom, at skulle leve med en forælder og der har et afhængighedsproblem.
 • Aarhus ung tilbyder op til 5 helt gratis rådgivningssessioner til unge mellem 15 og 27 år, som ikke har tilgang til hjælp andre steder. Tilbuddet er anonymiseret og er kun tilgængeligt for dem, der bor i Aarhus Kommune. Du vil efter de 5 sessioner blive vejledt om, hvordan du kan komme videre. Få mere at vide om Aarhus ung ved at se deres hjemmeside eller ved at ringe på 51576260 for at høre mere om hvilke muligheder der er. Aarhus ung kan bl.a. hjælpe med emner som suicidaltanker, vold og misbrug, selvskadende adfærd, spiseforstyrrelser, misbrug af stoffer og alkohol. Du skal være opmærksom på, at der kan være en venteliste. Aarhus ung har desuden et kognitivt terapitilbud, hvor du kan få rådgivning for 300 kr. i timen af psykologstuderende i deres afsluttende uddannelsesforløb. Dette tilbud er også tilgængeligt for voksne over 27 år, og kræver ikke en lægehenvisning, men betinger dog at der ikke er andre behandlingsmuligheder tilgængelig for dig – eks. gennem din uddannelse.
 • Kontakt Studenterrådgivningen, hvis du er studerende på en videregående uddannelse. Studerende kan få gratis psykologhjælp fra studenterrådgivningen. Studenterrådgivningen har i øvrigt også socialrådgivere og psykiater til rådighed.
 • En-Anden-Snak er et tilbud om en gratis og udredende samtale med en erfaren frivillig med psykologisk og psykoanalytisk erfaring. Samtalerne er anonymiseret og findes i København, Albertslund og Aarhus. Hos en-anden-snak kan du tale med en person, der lytter – uden bare at give en mængde “gode råd”.