Psykolog Skanderborg

Følelsesmæssig utroskab og dens indvirkning på parforholdet

Indholdsfortegnelse

Følelsesmæssig utroskab er komplekst – og det udfordrer grænserne for et fast forhold.

Da grænserne mellem venskab og forræderi kan udviskes, må par forstå og definere deres grænser. Desuden kræver det at navigere i de følelsesmæssige eftervirkninger af utroskab, hvad enten det er fysisk eller følelsesmæssigt, en klar forståelse af årsagerne bag sådanne handlinger og evnen til at tackle konsekvenserne konstruktivt.

De indviklede forhold ved følelsesmæssig utroskab

Følelsesmæssig utroskab opstår, når personer skaber dybe forbindelser med andre uden for deres faste forhold uden at deltage i fysiske eller seksuelle aktiviteter.

Psykoterapeut Matt Lundquist understreger vigtigheden af, at par åbent diskuterer og undersøger grænserne i deres forhold, herunder at identificere følelsesmæssig utroskab og årsagerne hertil. 

 • Uopfyldte behov,
 • isolerede ægteskaber og 
 • søgen efter hævn 

er blandt de faktorer, der kan bidrage til følelsesmæssig utroskab.

For at forebygge følelsesmæssig utroskab foreslår Lundquist, at man anerkender og diskuterer følelser af afstand eller uopfyldte behov i forholdet. Hvis der allerede er sket følelsesmæssig utroskab, er ærlighed og åben kommunikation nøglen til at genopbygge tilliden.

Teknologi og relationer

Teknologiens indtog har revolutioneret den måde, som folk interagerer på, og det gælder også for romantiske forhold.

Sociale medieplatforme og dating-apps har gjort det lettere for folk at komme i kontakt med andre uden for deres faste forhold, hvilket har ført til en stigning i følelsesmæssig utroskab. Anonymiteten og bekvemmeligheden ved onlinekommunikation kan gøre det fristende for personer at søge følelsesmæssig tilfredsstillelse fra andre, selv om de ikke deltager i fysiske eller seksuelle aktiviteter.

Desuden betyder den konstante tilgængelighed af smartphones og andre enheder, at man altid kan være i kontakt med andre, hvilket udvisker grænserne mellem venskab og følelsesmæssigt utro. Par skal derfor sætte klare grænser for brugen af teknologi og sociale medier for at forhindre følelsesmæssig utroskab.

For at sætte grænser i den digitale tidsalder skal par først drøfte deres forventninger til brugen af teknologi i deres forhold.

 1. Find ud af, hvilke sociale medieplatforme eller datingapps der er forbudt adgang til. 
 1. Fastsæt retningslinjer for onlinekommunikation med medlemmer af det modsatte køn. 
 1. Bliv enige om en fælles forståelse af, hvad der udgør følelsesmæssig utroskab. 
 1. Diskuter, hvordan man skal håndtere eventuelle brud på tilliden. 
 1. Prioritér at tilbringe kvalitetstid sammen uden distraktioner fra teknologi. 
 1. Sæt klare grænser og kommunikér åbent om forventninger for at mindske risikoen for følelsesmæssig utroskab og styrke forholdet i den digitale tidsalder.

Følelsesmæssig utroskab og psykisk trivsel

Effekten af følelsesmæssig utroskab på den psykisk trivsel kan ikke overvurderes.

Når personer skaber dybe forbindelser med andre uden for deres faste forhold, kan det føre til følelser af forræderi, afvisning og utilstrækkelighed. Disse følelser kan udløse angst, depression og lavt selvværd, hvilket kan have en varig indvirkning på den psykisk sundhed og balance.

Desuden kan de psykologiske eftervirkninger af følelsesmæssige affærer være langvarige og kan kræve professionel hjælp tilr at overvinde.

Par, der har oplevet følelsesmæssig utroskab, skal lære at håndtere eftervirkningerne og genopbygge deres forhold. Strategier til at håndtere eftervirkningerne omfatter at søge terapi, udøve selvomsorg og sætte klare grænser for fremtiden.

 1. Søg terapi: Overvej at deltage i terapi alene eller sammen med din partner for at bearbejde den følelsesmæssige smerte og finde måder at helbrede og genopbygge tilliden på.
 2. Øv dig i selvomsorg: Aktiviteter, der giver dig glæde og afslapning, f.eks. motion, meditation eller tid med venner og familie, der støtter dig.
 3. Sæt klare grænser for fremtiden: Kommunikér dine behov og forventninger med din partner, sæt sunde grænser og arbejd sammen om at genopbygge forholdet på grundlag af gensidig respekt og tillid.

De følelsesmæssige eftervirkninger af utroskab

Kelly Campbell, Ph.D., professor i psykologi ved California State University, sammenligner de følelsesmæssige eftervirkninger af utroskab med sorgens faser.

Årsagerne til utroskab kan inddeles i individuelle, relationelle og situationsbestemte faktorer, hvor personlighedstræk, utilfredshed med partnerskabet og miljømæssige faktorer bidrager til sandsynligheden for utroskab.

Campbell peger på flere advarselstegn, der kan indikere en partners tilbøjelighed til at være utro:

 • Lav grad af enighed og samvittighedsfuldhed
 • mangel på sammenflettede liv
 • at se forskelle som fejl
 • narcissistisk adfærd. 

For at opretholde et sundt forhold understreger hun vigtigheden af at diskutere grænser og definitioner af utroskab.

At navigere i efterdønningerne og komme videre

Når man står over for en partners utroskab, må man beslutte, om man vil arbejde på at reparere forholdet eller gå sin vej.

Campbell anbefaler, at man spørger den utro partner om hans/hendes perspektiv og indleder en åben, ikke-dømmende samtale. Nøglefaktorer, der skal tages i betragtning, omfatter den utro partnerens anger, muligheden for at genopbygge tilliden og en vurdering af personlige værdier.

Par, der har været udsat for følelsesmæssig utroskab, skal lære at håndtere konsekvenserne og genopbygge deres forhold. For at klare eftervirkningerne kan de anvende visse strategier som f.eks. at gå i terapi, tage sig af sig selv og definere klare grænser for fremtiden.

Personer, der kæmper med lavt selvværd eller depression, kan søge hjælp hos en terapeut eller rådgiver for at håndtere disse følelser på en produktiv måde. Desuden kan det at give sig tid til selvpleje som motion, meditation eller at tilbringe tid sammen med familie og venner forbedre humøret og løfte den generelle trivsel.

Endelig er det vigtigt at opstille klare grænser for fremtiden for at forhindre følelsesmæssig utroskab i at gentage sig og genopbygge tilliden i forholdet.

Tips til hvordan man kan håndtere følelsesmæssigt utroskab

 1. Åben kommunikation: Etablér og oprethold åben kommunikation med din partner. Tal om dine følelser, behov og eventuelle bekymringer, der kan opstå i dit forhold, for at undgå misforståelser eller følelsesmæssig afstand.

 2. Definer grænser: Sammen med din partner skal du sætte klare grænser og forventninger i jeres forhold. Afklar, hvad der udgør følelsesmæssig utroskab for jer begge, og aftal, hvad der er acceptabel adfærd over for venner og bekendte.

 3. Opdyrk meningsfulde relationer: Opmuntre og støtte hinanden til at opbygge og vedligeholde venskaber og forbindelser uden for jeres forhold. Et stærkt socialt netværk kan være med til at mindske risikoen for følelsesmæssig utroskab.

 4. Prioriter kvalitetstid: Tilbring kvalitetstid sammen som par for at styrke jeres følelsesmæssige bånd. Deltag i fælles aktiviteter og interesser, og gør en indsats for at forstå og støtte hinandens følelsesmæssige behov.

 5. Øv dig i empati og forståelse: Prøv at forstå din partners perspektiv og følelser, når du diskuterer følsomme emner som følelsesmæssig utroskab. Gå til samtalen med empati og med en vilje til at lytte uden at dømme.

 6. Anerkend og imødegå uopfyldte behov: Hvis du eller din partner føler, at jeres følelsesmæssige behov ikke bliver opfyldt, skal I sammen erkende det og tage fat på disse problemer. Arbejd på at finde løsninger for at sikre, at I begge føler jer værdsat og tilfreds i forholdet.

 7. Søg professionel hjælp: Hvis du kæmper med at navigere i kompleksiteten af følelsesmæssig utroskab eller dens eftervirkninger, bør du overveje at søge professionel hjælp hos en psykolog eller parterapeut. De kan give dig vejledning og støtte til at løse de underliggende problemer og reparere forholdet.

 8. Fokus på personlig vækst: Brug tid på selvrefleksion og personlig udvikling. Anerkend dit eget værd og prioriter dit selvværd for at sikre, at dine behov bliver opfyldt i forholdet. Dette vil sætte dig i stand til at træffe informerede beslutninger om din fremtid og dyrke et sundere og mere tilfredsstillende partnerskab.

Opsamling

Følelsesmæssig utroskab er et nuanceret spørgsmål, der kræver åben kommunikation og klare grænser i et forhold.

Ved at erkende og tage fat på de grundlæggende årsager kan par arbejde sammen for at styrke deres bånd og forhindre, at følelsesmæssige affærer skader deres forhold. På samme måde kan en forståelse af årsagerne til utroskab og en evne til at navigere i de følelsesmæssige eftervirkninger hjælpe par til at træffe informerede beslutninger om deres fremtid sammen.

I sidste ende er det vigtigt at prioritere selvværd og anerkende sit eget værd for at sikre, at de personlige behov bliver opfyldt i ethvert forhold.

Følelsesmæssig utroskab er en situation, hvor den ene partner i et fast forhold udvikler en stærk følelsesmæssig forbindelse med en person uden for forholdet. Dette kan involvere deling af intime tanker og følelser, søgen efter følelsesmæssig støtte eller deltagelse i aktiviteter, der typisk er forbeholdt romantiske partnere.

Mens fysisk utroskab indebærer at engagere sig i seksuel aktivitet med en person uden for forholdet, indebærer følelsesmæssig utroskab at udvikle en følelsesmæssig forbindelse med en anden person. Følelsesmæssig utroskab kan være lige så skadelig for et forhold som fysisk utroskab, da det kan føre til følelser af svigt og et brud på tilliden mellem partnerne.

Tegn på følelsesmæssig utroskab kan være

 • at tilbringe mere tid end normalt med en person uden for forholdet
 • at blive følelsesmæssigt fjern fra sin partner
 • at dele intime detaljer om sit liv med en anden person
 • at udtrykke følelser af tiltrækning eller hengivenhed over for en person uden for forholdet

Hvis du har mistanke om, at din partner måske er involveret i følelsesmæssig utroskab, er det vigtigt at have en åben og ærlig samtale om dine bekymringer og arbejde sammen om at genopbygge tilliden og styrke jeres forhold.