Psykolog Skanderborg

Forståelse af mediumskab: Indsigt fra en komparativ undersøgelse

Mediumsskab, som er en praksis, hvor man kommunikerer med afdøde, har i århundreder været et emne for fascination og kontroverser. Mens nogle mennesker tror på ægtheden af mediumskab, betragter andre det som en fantasifuld praksis uden hold i virkeligheden. En nyere undersøgelse kaster lys over de fysiologiske og kognitive korrelater til mediumskab og tyder på, at dissociative oplevelser i forbindelse med mediumskab kan ses som et kontinuum fra sundt sind til psykiatriske lidelser.

Mediumskab

En undersøgelse af mediet i spiritisme

Undersøgelsen, der har titlen Physiologic correlates of culture-bound dissociation: A comparative study of Brazilian spiritist mediums and controls” af Bastos et al. (2018), sammenlignede de fysiologiske korrelater af kulturbunden dissociation hos brasilianske spiritistmedier og kontroller. Forskerne brugte forskellige teknikker til at måle psykofysiologiske parametre, herunder hormoner, hjertefrekvensvariabilitet og elektroencefalografi.

Undersøgelsen viste, at de brasilianske mediers kognitive funktion var lig med eller over det normale gennemsnit, hvilket tyder på, at udøvelse af mediumsvirksomhed ikke forringer de kognitive evner. Desuden observerede undersøgelsen en sammenhæng mellem dissociative oplevelser og nedsat eksekutiv funktion hos kontroller, hvilket tyder på, at dissociation kan være et alternativ til psykiatriske begreber.

Undersøgelsen viste også, at der var en højere forekomst af psykiatrisk svækkelse hos kontrollanterne sammenlignet med medierne, og at kognitiv sundhed blev observeret blandt brasilianere, der praktiserede trancemediumskab som en kulturel oplevelse. Dette tyder på, at mediumship kan have en positiv indvirkning på mental sundhed og velvære.

Hvad kan vi lære af studiet

  1. Udøvelse af mediumskab skader ikke nødvendigvis en persons evne til at tænke og ræsonnere.
  2. Oplevelser i forbindelse med mediumskab kan være alt fra sunde til problematiske og kan have konsekvenser for den mentale sundhed.
  3. Mediumship kan have positive virkninger på mental sundhed og velvære.
  4. Når man udforsker medieoplevelser, er det vigtigt at overveje, hvordan enkeltpersoner kan føle, at de legemliggør ånder under en trancetilstand, men også at andre faktorer kan bidrage til disse oplevelser.
  5. Dissociation er et komplekst fænomen, der kan have en række forskellige virkninger på den mentale sundhed, og der er behov for mere forskning for bedre at forstå, hvordan det fungerer.
    1.