Psykolog Skanderborg

Stress på arbejdspladsen: Årsager og symptomer

Indholdsfortegnelse

Verdenssundhedsorganisationen har defineret arbejdsrelateret stress som en “global epidemi”, idet 1 ud af 3 ansatte oplever stress på arbejdet. Statistikken taler for sig selv:

1. Hver fjerde fravær på grund af sygdom skyldes et dårligt psykisk arbejdsmiljø.

2. 35.000 danskere er hver dag sygemeldt på grund af psykosociale faktorer.

3. 250-300.000 danskere lider alvorligt af stress.

4. stress koster samfundet 14 mia. kr. om året i sygedage, for tidlige dødsfald og sundhedsudgifter. Det svarer til 40 mio. kr. om dagen.

5. stress er ansvarlig for en million fraværsdage om året, 30.000 hospitalsindlæggelser, 3.000 førtidspensioner og 500.000 konsultationer i almen praksis om året.

6. 430.000 danskere lider dagligt af symptomer på alvorlig stress, hvilket svarer til ca. 12 % af befolkningen.

Det er kan være vigtigt at forstå de udløsende faktorer, der fører til stress, og tage proaktive skridt til at forebygge stress.

Stress på arbejdspladsen

Hvilke symptomer kan man have ved stress

Almindelige arbejdsrelaterede stresssymptomer omfatter:

 • Fysiske symptomer som hovedpine, muskelspændinger, træthed, mave-tarmproblemer og søvnforstyrrelser.

 • Psykologiske symptomer som angst, depression, irritabilitet, humørsvingninger, dårlig koncentration og hukommelse.

Længerevarende udsættelse for arbejdsrelateret stress kan føre til mere alvorlige helbredsproblemer, bl.a:

 • Hjerte- og kredsløbssygdomme

 • muskel- og skeletbesvær

 • dysfunktion i immunsystemet

Kronisk stress kan også forringe kognitive funktioner som hukommelse og koncentration, hvilket kan føre til dårlig beslutningstagning og nedsat arbejdspræstation. Det kan få medarbejderne til at tage flere sygedage eller have hyppigt fravær, hvilket i høj grad kan påvirke organisationens produktivitet og rentabilitet.

Længerevarende stress kan også føre til udbrændthed, en tilstand af følelsesmæssig udmattelse og følelsesløshed, der forringer medarbejderens evne til at arbejde effektivt.

Arbejdsgiverens og medarbejderens ansvar for at håndtere stress på arbejdspladsen

Arbejdsgivere og arbejdstagere har begge et fælles ansvar for at forebygge og håndtere arbejdsrelateret stress. Arbejdsgiverne kan skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved at tilbyde fleksible arbejdsordninger, klare arbejdsopgaver og hjælpeprogrammer for medarbejderne. Arbejdstagerne skal også tage ansvar for deres eget velbefindende ved at praktisere stresshåndteringsteknikker og kommunikere med lederne, når de føler sig overvældet.

Det kræver en indsats fra både arbejdsgivere og arbejdstagere at skabe en positiv og støttende arbejdspladskultur. Arbejdsgiverne kan fremme åben kommunikation, balance mellem arbejdsliv og privatliv, personlig og faglig udvikling, teamwork og anerkendelse af gode præstationer. De kan også håndtere konflikter på en respektfuld måde, tilbyde wellness-initiativer og hjælpeprogrammer for medarbejdere, gå foran med et godt eksempel og fejre resultater som et team.

Ved at arbejde sammen kan arbejdsgivere og arbejdstagere prioritere mental sundhed og trivsel og skabe et produktivt og tilfredsstillende arbejdsmiljø. Et sundt arbejdsmiljø er til gavn for både arbejdstagere og arbejdsgivere i form af øget produktivitet, arbejdsglæde og bedre mental sundhed.

Praktiske tips til at håndtere stress på arbejdspladsen

For at håndtere stress på arbejdspladsen kan den enkelte tage praktiske skridt som f.eks. tidsstyring, motion og søge social støtte. Her er nogle tips til medarbejdere om, hvordan de kan forebygge stress på arbejdspladsen:

 • Øv dig i god tidsstyringsteknik, f.eks. ved at prioritere opgaver og dele dem op i mindre trin.

 • Hold regelmæssige pauser i løbet af dagen for at hvile og genoplade.

 • Træn regelmæssigt for at mindske stress og øge energiniveauet.

 • Øv dig i mindfulness-teknikker, såsom dyb vejrtrækning eller meditation, for at reducere stressniveauet.

 • Søg social støtte fra kolleger, venner eller familiemedlemmer.

 • Undgå usunde overlevelsesmekanismer som f.eks. overdrevent alkohol- eller koffeinforbrug.

 • Sæt realistiske forventninger til dig selv, og lær at sige nej, når det er nødvendigt.

 • Søg professionel hjælp, hvis du oplever vedvarende stresssymptomer, der påvirker dit velbefindende.

Arbejdsgiverstrategier til håndtering af stress på arbejdspladsen

Arbejdsgiverne skal anerkende virkningen af arbejdsrelateret stress på medarbejdernes sundhed og trivsel og gennemføre effektive strategier til at håndtere stress. Her er nogle tips til arbejdsgivere, der kan hjælpe deres ansatte med at håndtere stress:

 • Tilbyde fleksible arbejdstider: Medarbejdere, der har en vis kontrol over deres arbejdstid, er generelt mere tilfredse end medarbejdere med strengere arbejdstidsregler. Arbejdsgiverne skal anerkende virkningen af arbejdsrelateret stress på medarbejdernes sundhed og trivsel og gennemføre effektive strategier til at håndtere den. Her er nogle tips til arbejdsgivere, der kan hjælpe deres ansatte med at håndtere stress.

   

 • Tillad telearbejde: Hvis du tillader medarbejderne at arbejde hjemmefra eller vælger en hybrid tilgang, kan du reducere pendlingstiden og give medarbejderne mulighed for at opfylde deres personlige forpligtelser, hvilket kan være en vigtig stressreducerende faktor. Det giver også en bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv og kan føre til øget arbejdsglæde.

   

 • Støtte brugen af selvbetalt fritid: Det er vigtigt at tage fri fra arbejdet for at genoplade sig selv. Arbejdsgiverne bør tilskynde til brug af selvbetalte fridage. Dette kan hjælpe medarbejderne med at opretholde en bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv og undgå udbrændthed.

   

 • Opmuntre medarbejderne til at passe på deres helbred: Arbejdsgiverne kan gøre det nemt for medarbejderne at få adgang til sundhedstjenester ved at tilbyde telesundhed, lægehjælp på stedet, wellnessklinikker osv. De kan også tilbyde demonstrationer af sund madlavning og fremme webinarer om velvære for at reducere stressniveauet. Dette kan hjælpe medarbejderne til at prioritere deres sundhed og velvære, hvilket fører til bedre præstationer og arbejdsglæde.

   

 • Tilbyde ressourcer og støtte: Arbejdsgiverne kan tilbyde uddannelsesressourcer om strategier, som medarbejderne kan bruge til at reducere deres egen stress, f.eks. daglig motion, opretholdelse af sociale kontakter og gode søvnvaner. Arbejdsgiverne kan også tilbyde hjælpeprogrammer for medarbejdere og sætte opslag på arbejdspladsen eller uddele håndbøger om opretholdelse af psykisk velvære. Dette kan hjælpe medarbejderne til at føle sig støttet og mindske stigmatiseringen i forbindelse med at søge hjælp.

   

 • Spørg medarbejderne, hvad de har brug for: Arbejdsgiverne kan identificere årsagerne til stress på deres arbejdsplads ved at spørge deres medarbejdere, hvad de har brug for gennem undersøgelser eller fokusgrupper. Derefter kan de træffe foranstaltninger til at forbedre forholdene og få stor indflydelse på medarbejdernes trivsel. Dette fremmer også en åben kommunikation og viser, at arbejdsgiveren bekymrer sig om medarbejdernes trivsel.

   

 • Tilbyde wellness-initiativer: Arbejdsgiverne kan tilbyde wellness-initiativer som yoga eller meditationskurser for at hjælpe medarbejderne med at håndtere stressniveauet. Dette kan også fremme teamwork og føre til en mere positiv arbejdsplads-kultur.

   

 • Giv regelmæssig feedback og støtte: Regelmæssige check-ins med medarbejderne kan give feedback og støtte for at reducere stressniveauet. Det kan også vise medarbejderne, at de er værdsat, og det kan føre til øget arbejdsglæde.

   

 • Anerkend og beløn gode præstationer: Ved at anerkende og belønne gode præstationer kan man øge moralen og motivationen, hvilket kan føre til et lavere stressniveau. Det kan også hjælpe medarbejderne til at føle sig værdsat og værdsat.

   

 • Sørge for et sikkert og sundt arbejdsmiljø: Arbejdsgiverne kan prioritere deres medarbejderes fysiske og psykiske velbefindende ved at sørge for et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Dette omfatter fremme af sund kost, tilvejebringelse af ergonomisk udstyr og håndtering af farer på arbejdspladsen. Det kan også omfatte at håndtere konflikter på en respektfuld måde og tilbyde muligheder for personlig og faglig udvikling.

Opsummerende

Det kan konkluderes, at håndtering af arbejdsrelateret stress er vigtig for både enkeltpersoner og arbejdsgivere.

Arbejdsgiverne har et ansvar for at støtte deres ansatte i at håndtere stress på arbejdspladsen. Ved at stille ressourcer og muligheder til rådighed kan arbejdsgiverne hjælpe deres ansatte med at håndtere stressniveauet og skabe et positivt arbejdsmiljø, der fremmer medarbejdernes trivsel.

Dette kan føre til større arbejdsglæde, bedre præstationer og lavere sygefravær og forbedret omsætning. Ved at arbejde sammen kan arbejdsgivere og arbejdstagere skabe et mere produktivt og positivt arbejdsmiljø, der prioriterer alle involveredes fysiske og mentale velbefindende.

FAQ

Nogle af de almindelige årsager til arbejdsrelateret stress er høj arbejdsbyrde, lange arbejdstider, ringe indflydelse over sit arbejde, uklare arbejdsopgaver, organisatoriske ændringer, interpersonelle konflikter og jobusikkerhed. Disse faktorer kan alle bidrage til den fysiske, følelsesmæssige og mentale belastning, som de ansatte oplever.

 • Symptomerne på arbejdsrelateret stress kan variere fra person til person og kan omfatte fysiske og psykologiske symptomer. Fysiske symptomer kan omfatte hovedpine, muskelspændinger, træthed, gastrointestinale problemer og søvnforstyrrelser.

 • Psykologiske symptomer kan omfatte angst, depression, irritabilitet, humørsvingninger, dårlig koncentration og hukommelse samt følelse af at være overvældet eller ude af stand til at klare sig.

Hvis du oplever vedvarende eller alvorlige symptomer på arbejdsrelateret stress, er det vigtigt at søge hjælp hos en læge, en psykolog eller en stresscoach.

 

Symptomerne kan have alvorlige sundhedsmæssige konsekvenser, hvis de ikke behandles, og hvis du søger professionel hjælp, kan du få den støtte og de ressourcer, du har brug for til at håndtere din stress effektivt.

 

Hvis dit arbejdsmiljø er medvirkende til din stress, bør du desuden overveje at tale med din chef eller HR-repræsentant for at drøfte mulige løsninger eller tilpasninger, der kan hjælpe dig med at mindske dine symptomer.