Psykolog Skanderborg

Psykoterapi

Samtaler i klinikken

Psykologsamtalerne forgår i klinikken hvor vi mødes på klinikadressen. Samtalerne vil typisk ske ved at vi sidder overfor hinanden og arbejder med dine problemstillinger. Nogle gange vil terapien være mere effektiv hvis vi arbejder med dine udfordringer udenfor klinikken (se mere under afsnitte in vivo eksponering). 

Online terapi

Online terapi (eller fjernterapi) er en terapiform hvor klient og psykolog befinder to forskellige steder og hvor terapien sker via telefon eller en videomøde.

Erfaringer med online terapi er gode, og giver en fleksibilitet og tilgængelighed til terapien som et møde i klinikken ikke altid har. 
Se mere om online terapi her.

 

Formater for terapien

Som psykolog tager jeg altid udgangspunkt i dit potentiale, de mål som du gerne vil nå og de ressourcer du har (og vil kunne få adgang til på sigt). Jeg snitter terapien til eklektisk, hvilket betyder, at jeg i samarbejde med dig vil finde de forskellige styrker og ressourcer du har, og sammensætte dem på måder som hjælper da bedst.

Min overordnede terapeutiske tilgang er evidensbaseret. Den evidensbaserede behandlingsmåde sigter mod at forskningen understøtter behandlingsmåden. Når jeg som psykolog hjælper mennesker med bl.a. angst, OCD, stress og depression er det derfor de positive forskningsresultater bag om de forskellige behandlingsmetoder, som afgør om jeg benytter metoderne som psykolog eller ej. 

Der er nogle oplagte terapeutiske tilgange som jeg benytter i klinikken for at hjælpe dig med dine udfordringer:

 • Kognitiv Adfærdsterapi
 • Metakognitiv terapi
 • Hypnoterapi
 • ACT (Acceptance and Commitment Therapy)
 • Psykodynamisk terapi
 • Åndedrætsterapi
 • Neuroaffektiv terapi
 • Mindfulness
 • Psykologisk smertebehandling

Psykologiske tilgange og metoder

Kognitiv Adfærdsterapi

Kognitiv terapi tager afsæt i, at det er tanker som vedligeholder og udløser prykiske udfordringer og problemer. Kognitiv terapi fokuserer påhvad vi tænker, og hvordan vi kan optræne andre måder at tænke på. Kognitiv terapi er særlig godt til depression, angst og lavt selvværd.

Neuroaffektiv terapi

Neuroaffektiv terapi sigter mod at stabilisere og afpasse nervesystemet. I terapien skaber vi en tillidsfuld og rolig relation som kan justere uhensigtsmæssig dysregulering af

 • det autonome nervesystem som kontrollere kroppens indre funktioner
 • det limbiske system som håndterer følelser
 • neocortex som er basis for de mentaliserende hjernefunktioner. 

Metakognitiv terapi

Metakognitiv terapi tager udgangpunkt i kognitiv terapi, men fokuserer ikke kun på hvad vi tænker, men også hvordan vi vi tænker og reagerer på tankerne. Metakognitiv terapi sigter mod, at du skal give de uhensigtsmæssige tanker mindre opmærksomhed, og handler således om at flytte fokus.

Psykologisk smertebehandling

Psykologisk smertebehandling i klinikken sker gennem en integration af kognitiv terapi (CBT-PM), metakognitiv terapi, hypnoterapi og neuroaffektiv terapi. Behandlingen skræddersyes  til den enkelte. Behandlingen indeholder som regel psykoedukation, en let trancetilstand, visualisering og fokuseringsøvelser og kognitiv / metakognitiv efterbearbejdning.

Klinisk hypnoterapi

I hypnoterapi fokuseres opmærksomheden på et fysisk eller mentalt punkt. Gennem en trancetilstand arbejdes der med det autonome nervesystem, følelser og tanker mhp. at mindske eks. stress, smerter, dysregulerede følelser, og tanker som udgør forhindringer i at leve et harmonisk liv. 

ACT

Psykodynamisk terapi

Lavt selvværd

Når ens syn på sig selv bliver skamfuldt. Vi Fødes Ikke Med Et Lavt Selvværd, Men Udvikler Lavt Selvværd Gennem De Oplevelser Vi Har I Den Tidlige Del Af Vores Liv. Lavt Selvværd Udvikles Ved, At Vi Tvivler På, Om Vi Er Gode Nok Allerede Fra Barnsben. Når Vi Gennem Livet Accepterer Tanker Om, At Kritik Af Vores Handlinger Svarer Til Kritik Af Ens Selv, Bliver Vi Skamfulde Over Os Selv. Gennem Samtale-Terapi Kan Der Arbejdes Med De Selvkritiske Tanker Og Adfærd.

Angstlidelser

Når tristhed, energiløshed og tab af lyst tager over. Panikangst er pludselig angst uden tydelig årsag og med typiske angstsymptomer i form af hjertebanken, svedtendens, svimmelhed, dødsangst, frygt for at miste kontrol mm. Kognitiv terapi har bevist at være meget effektiv i behandling af panikangst. Kognitiv terapi kombineret med eksponering - dvs. at  udsætte sig for det, som vækker angst - kan panikangst behandles yderst effektivt. 

Depression

Når tristhed, energiløshed og tab af lyst tager over Depression rammer mange mennesker. Omkring 100.000 til 200.000 mennesker har symptomer svarende til at kunne få stillet diagnosen depression. Depression kan i de fleste tilfælde afhjælpes vha. kognitiv terapi. Mange vælger, trods mulighed for at få medicin af egen læge, at komme igennem depression via kognitiv terapi. Ved let depression er der belæg for at sætte ind med evidensbaseret kognitiv terapi inden medicinsk behandling iværksættes.

Stress og belastning

Det kan blive for meget... Stress Er En Naturlig Respons På Belastninger Og Pludselige Hændelser. Stress Er På Den Måde En Del Af Hverdagen, Og Noget Som Ikke Kan Undgåes. Men Når Stress Fylder For Meget Over Længere Tid, Kan Den Almindelige Livsudfordring Blive Trivselshæmmende Og Potentielt Farlig. Stress Som Bliver For Meget Bør Der Gøres Noget Ved. At Tale Med En Om Det Er Et Godt Første Skridt.

Parforhold

Parterapi kan komme på tale når mennesker, som har forpligtet sig overfor hinanden, oplever forstyrrelser ift. tilknytning. Parterapi har som regel sigte mod at genetablere tab af tillid, genfinde en god måde at kommunikere på, og træne evnen til at konfliktløse samt vedligeholde det man har fælles i et intimt og nært forhold.

OCD (tvangslidelser)

OCD (Obsessive Compulsive Disorder) er tilbagevendende tvangshandlinger og/eller tvangstanker. OCD er meget plagsomt og er ofte noget som forsøges skjult, da det ofte opleves som skamfuldt. Overdreven håndvask kan være et eksempel på OCD. Det er ikke altid, at en katastrofetanke kan identificeres i OCD. Ubehaget eller forsøget på at undgå ubehag, er der dog altid. OCD kan tage til, hvis det er ubehandlet, og kan på den måde forpeste ens dagligdag. Med effektiv kognitiv terapi, kan OCD ofte behandles og mindskes markant.

Manglende glæde ved arbejdsliv og dagligdag

Når sårbarhed kommer gradvist. Manglende Glæde Ved Sin Dagligdag – Eller Ved Store Dele Af Den, Mindsker Trivsel Og Evnen Til At Håndtere Stress Og Belastninger. Mangel På Almen Glæde Er Ikke Som Udgangspunkt Et Problem, Men Kan Give Anledning Til At Genoverveje Sig Dagligdag Og Sine Rutiner. Fortsætter Det Dog Med At Plage En, Kan Det Være Optakten Til Mere Depressive Symptomer Og Yderligere Tab Af Evne Til At Håndtere Modstand Og Udfordringer. Hvis Det Tages I Opløbet Kan Værre Forhindres Og Den Gode Hverdag Fremmes.

Krise og traumer

En udfordrende situation med et vendepunkt. Når Vi Oplever Oplever Noget Meget Vanskeligt Såsom Pludselig Sygdom Eller Dødsfald, At Blive Fyret Fra Sit Arbejde, Eller At Ens Kæreste Vælger At Forlade En, Kan Vi Opleve At Være I En Krise. En Kritisk Episode Kan- Hvis Den Ikke Håndeteres Godt, Blive Til Langvarrige Krisereaktioner Og Traumer. Traumer Er En Reaktion, Der Får En Betydning For Os, Også Længe Efter At Krisen Er Overstået.

Socialfobi

Socialfobi udspringer til dels af, at andre mennesker er vigtige for os. Vi er født med varierende socialitet. Til dels skyldes social angst, at vi kan opleve kontroltab når vi er sammen med andre. Frygt for kontroltab - ledsaget af fysiske angstsymptomer - socialt medfører i socialfobi, at man udvikler uhensigtsmæssige strategier for at håndtere angst - eks. gennem undgåelse eller på anden vis undgå at man ses eller høres tydeligt af andre. Gennem kognitiv terapi arbejdes der med både tankerne og de angstvedlige-holdende strategier, der ligger til grund for, at angsten bliver ved med at plage en.

Tab og sorg

Sorg er en følelse som alle mennesker oplever når noget vigtigt mistes. Sorg handler om, at vi knytter os til andre, og reagerer på det når tilknytningen trues eller ophører. Når sorg bliver ved med at være intens efter lang tid, er der tale om kompleks sorg, som kan føre til, at man oplever et vedvarende forhøjet stressniveau og kan opleve sig invalideret ift. den almindelige hverdag. 

Almindelige spørgsmål

En samtale er ved lægehenvisninger sat til 45 min. Ved egenbetaling er varigheden 60 min. Parsamtaler er berammet til 90 min.

til en start anbefales det at komme til psykologsamtale 1 gang uegenligt for at skabe det fortrolige rum som er nødvendigt for at terapien kan være så effektiv som mulig. I den første tid vil dine problemstillinger også blive tydeliggjort og de udfordringer der er ved at ændre dine måder at gribe svære situationer an på i dit liv.Når vi ser at terapi er med til at skabe forandring i din hverdag, vil det evt. være muligt at mødes eks. en gang hver anden uge (hvis det er til gavn for dit udbytte at mødes knap så ofte). Ved afslutning af samtaleterapi kan der ofte gå flere uger og nogle gange måneder mellem psykologsamtalerne.

Psykologer har tavshedspligt ift. klientkontakten. Se afsnittet Tavshedspligt for nærmere om psykologers tavhedspligt.

Der er forskel på pris alt afhængigt af om du har en lægehenvisning eller ej. Se afsnittet om priser for nærmere.

Klinikken er beliggende i erhvervsområde med flere forskellige virksomheder. Se afsnittet Kontakt for en nærmere beskrivelse om hvordan du finder klinikken.