Psykolog Skanderborg

Hvor tilfreds er du med dit liv?

Velkommen til livstilfredshedstesten! Test er designet til at hjælpe dig med at reflektere over forskellige aspekter af dit liv og give et indikation om dit overordnede niveau af livstilfredshed. Ved at besvare 13 generelle spørgsmål vil du få indsigt i områder af dit liv, der kan give anledning til utilfredshed, og områder, hvor du trives indenfor den sidste måned.

Det er vigtigt at bemærke, at denne test kun er til inspiration og ikke kan erstatte en professionel sundhedsevaluering. Resultaterne af denne test bør ikke bruges som en endelig diagnose, men snarere som et udgangspunkt for selvrefleksion og forbedring.

Bemærk at testen er anonym, og der vil ikke blive registreret eller opbevaret informationer om dine svar.