Psykolog Skanderborg

Kort om metakognitiv terapi

Bestil en tid i dag

Kom ud af de negative tanker bag depression, angst og bekymring

Vidste du, at vi som mennesker har op til 60.000 tanker hver eneste dag? Og en betydelig del af disse tanker har en tendens til at være negative. Det er næsten som om vi har en pessimistisk grundindstilling i vores sind. Samtidig oplever vi ubehagelige følelser og kropslige fornemmelser som en uundgåelig del af det at være menneske. Så hvorfor er det ikke alle, der udvikler psykisk sygdom?

Svaret ligger, viser det sig, i sindets selvregulerende natur. Vores tanker, følelser og kropslige fornemmelser er alle flygtige og kortvarige, og uden nogen indgriben fra vores side bringer vores sind os hele tiden tilbage i mental balance. Det svarer til den måde, hvorpå vores krop heler sig selv, når vi har et fysisk sår. Vi oplever ubehag, smerte og endda blødning, men hvis vi lader såret være i fred, kan vores krop helbrede det for os.

 

Det samme princip gælder for vores sind. Vi oplever alle negative, ubehagelige og til tider absurde eller uhensigtsmæssige tanker. For mange af os er disse tanker dog ikke et problem. De er blot endnu en forbigående tanke, en af mange, som vi har hver dag. Så det store spørgsmål er, hvorfor visse mennesker oplever vedvarende psykisk lidelse eller udvikler psykisk sygdom?

Svaret ligger i en meget specifik tænkestil eller et opmærksomhedssyndrom, kendt som “Det kognitive opmærksomhedssyndrom” (CAS). Syndromet består af bekymringer, grublerier og overvågning af trusler, sammen med andre uhensigtsmæssige copingstrategier, som vi anvender for at håndtere vores tanker og følelser. Vi kan forsøge at fjerne ubehagelige tanker og følelser eller helt undgå dem, men sådanne strategier forstyrrer psykens selvregulering og kan forårsage psykologisk lidelse i det lange løb. 

Adrian Wells, der er en pioner inden for metakognitiv terapi, opdagede dette syndrom gennem mange års forskning i den menneskelige psyke. Han fandt ud af, at brugen af disse strategier til at håndtere vores tanker og følelser forhindrer vores sind i at selvregulere sig selv og kan forværre vores indre oplevelser. Det er som at pille ved et sår på vores krop – det gør kun ubehaget og de fysiske symptomer værre og forhindrer kroppen i at helbrede sig selv.

Baseret på denne forskning peger metakognitiv terapi på, at det ikke er indholdet af vores tanker, der er problemet, men snarere den måde vi håndterer dem på. Traditionel kognitiv terapi fokuserer på at ændre indholdet af vores tanker, men metakognitiv terapi lærer os i stedet, hvordan vi regulerer vores opmærksomhed og bliver mere bevidste om vores tankestil. Dette kan hjælpe os med at udvikle mere effektive håndteringsstrategier og i sidste ende forhindre udviklingen af vedvarende psykologisk lidelse og psykisk sygdom.

Så næste gang du har en negativ tanke eller følelse, så prøv at observere den uden at dømme den og lad den passere. Forsøg ikke at fjerne den eller undgå den helt og aldeles. Tillad i stedet dit sind at selvregulere og føre dig tilbage i mental balance. Husk, at vores sind er kraftfulde selvregulerende systemer, og med lidt viden, opmærksomhed og øvelse kan vi lære at bruge dem til vores fordel.