Psykolog Skanderborg

Narcissisme - Hvad er en narcissist?

Indholdsfortegnelse

Narcissisme, et begreb, der har fået kulturel relevans i det moderne samfund, især i den digitale tidsalder med sociale medieplatforme, har sine rødder i den græske mytologi. Historien om Narcissus, en smuk ung mand, der forelskede sig i sit eget spejlbillede, har længe fungeret som en advarende fortælling om overdreven selvkærlighed og forfængelighed. I denne artikel vil vi undersøge de forskellige typer narcissisme, hvordan de manifesterer sig i hverdagen, potentielle faktorer, der bidrager til deres udvikling, og strategier til at håndtere narcissistiske personer.

Hvad er narcissistisk personlighedsforstyrrelse (NPD)?

Narcissistisk personlighedsforstyrrelse (NPD) er en personlighedsforstyrrelse, der er karakteriseret ved et gennemgående mønster af grandiositet, et konstant behov for beundring og mangel på empati for andre. Personer med NPD har en overdreven følelse af selvværd og mener, at de er specielle og har ret til særbehandling. De udnytter ofte andre for egen vindings skyld og mangler empati for andre.

 

DSM-5-kriterier for NPD

DSM-5 beskriver følgende kriterier for diagnosen NPD:

 1. Grandiositet: En gennemgribende følelse af storhed og selvhøjtidelighed, herunder en tro på, at man er speciel og unik.
 2. Behov for beundring: Et konstant behov for beundring og opmærksomhed fra andre.
 3. Mangel på empati: Manglende empati for andre og en manglende evne til at genkende eller identificere sig med andres følelser og behov.
 4. Arrogance: En arrogant og hovmodig holdning over for andre.
 5. Misundelse: Misundelse på andre eller en tro på, at andre er misundelige på dem.
 6. Retten til ydelser: En følelse af rettighed og en tro på, at man fortjener særbehandling.
 7. Udnyttelse: En tendens til at udnytte andre for at opnå personlig vinding.
 8. Interpersonelle problemer: Vanskeligheder med at opretholde sunde relationer med andre.

For at blive diagnosticeret med NPD skal en person udvise mindst fem af disse kriterier.

ICD-11-kriterier for NPD

ICD-11 definerer også NPD som en personlighedsforstyrrelse, der er karakteriseret ved et gennemgribende mønster af grandiositet, et konstant behov for beundring og mangel på empati for andre. ICD-11-kriterierne for NPD svarer til dem i DSM-5 og omfatter bl.a:

 1. Grandiositet: En gennemgribende følelse af storhed og selvhøjtidelighed, herunder en tro på, at man er speciel og unik.
 2. Behov for beundring: Et konstant behov for beundring og opmærksomhed fra andre.
 3. Mangel på empati: Manglende empati for andre og en manglende evne til at genkende eller identificere sig med andres følelser og behov.
 4. Arrogance: En arrogant og hovmodig holdning over for andre.
 5. Udnyttelse: En tendens til at udnytte andre for at opnå personlig vinding.

For at blive diagnosticeret med NPD skal en person udvise mindst tre af disse kriterier.

Hvad forskellen på DSM og ICD, og hvorfor begge indgår i forklaringen af narcissistisk personligshedsforstyrrelse (NPD)

DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) og ICD (International Classification of Diseases) er begge klassifikationssystemer, der bruges til at diagnosticere psykiske lidelser. DSM udarbejdes af den amerikanske psykiatriske forening, mens ICD udarbejdes af Verdenssundhedsorganisationen. Begge systemer indeholder kriterier for diagnosticering af narcissistisk personlighedsforstyrrelse (NPD), men kriterierne kan være lidt forskellige. Ved at inddrage begge systemer i forklaringen af NPD opnås en mere omfattende forståelse af lidelsen, og det sikres, at den kan diagnosticeres og behandles ensartet på tværs af forskellige lande og sundhedssystemer.

Typer af narcissisme

Godartet narcissisme

Godartet narcissisme er en relativt mild form for narcissisme, der er kendetegnet ved et højt selvværd og stor selvtillid. Selv om personer med godartet narcissisme kan udvise nogle selvcentrerede tendenser, er de generelt i stand til at opretholde sunde relationer og udvise empati over for andre.

Eksempel: En succesfuld iværksætter, der er stolt af sine resultater, men som stadig sætter pris på input og støtte fra venner og familie.

Ondartet narcissisme

Malign narcissisme er en mere alvorlig form for narcissisme, der omfatter træk som grandiositet, mangel på empati og manipulerende adfærd. Ondartede narcissister har ofte ligheder med psykopati og kan blive tiltrukket af magtpositioner, f.eks. lederroller i store virksomheder.

Eksempel: En skånselsløs direktør, der prioriterer sin egen succes og rigdom højere end sine medarbejderes velfærd.

Malign narcissisme vs. psykopati

Selv om der er ligheder mellem ondartet narcissisme og psykopati, som f.eks. mangel på empati og manipulerende adfærd, er der også vigtige forskelle. Ondartede narcissister er ofte mere fokuseret på at opretholde et storslået selvbillede, mens psykopater måske ikke har det samme behov for ekstern bekræftelse.

Grandios narcissisme

Grandiøs narcissisme er kendetegnet ved en overdreven følelse af selvtillid, et konstant behov for beundring og en tendens til at prale af deres præstationer. Disse personer har svært ved at indleve sig i andre og kan virke arrogante eller indbildske.

Eksempel: En influencer på sociale medier, der konstant søger ros og bekræftelse fra sine følgere og bliver jaloux, når andre får mere opmærksomhed.

Skjult narcissisme

Skjult narcissisme henviser til personer, der føler sig berettiget og fortjener særbehandling, men som måske ikke åbent viser deres narcissistiske tendenser. Disse personer har svært ved at acceptere hjælp fra andre og kan have følelser af vrede eller misundelse.

Eksempel: En kollega, der mener, at han/hun bør forfremmes på grund af sin opfattede overlegenhed, men som er uvillig til at erkende sine egne mangler eller acceptere konstruktiv kritik.

Venlige narcissisme

Venlig narcissisme indebærer, at man fokuserer på at fremstå hjælpsom, uselvisk og altruistisk, mens man stadig søger opmærksomhed og beundring fra andre. Disse personer kan engagere sig i opmærksomhedssøgende adfærd forklædt som altruisme eller selvopofrelse.

Eksempel: En velgørenhedsarrangør, der konstant fremhæver sine egne bidrag og forventer ros for sine tilsyneladende uselviske handlinger.

Narcissisme og parforhold

At leve i et forhold med en narcissistisk partner eller en person med stærke narcissistiske træk kan være både invaliderende og følelsesmæssigt drænende. Det har en betydelig indvirkning på dit selvværd, din uafhængighed og din personlige frihed.

Hvis du har oplevet et forhold med en narcissist, ved du, at det ofte begynder på en høj tone. Narcissisten kan være utrolig charmerende og sød, så længe han/hun bevarer kontrollen. Men i det øjeblik du forsøger at give din mening til kende eller tage ansvar, bliver du mødt med vrede og manipulation. Narcissisten mangler empati, hvilket gør det svært for ham/hende at forstå dine følelser, behov eller meninger. Deres primære fokus er på dem selv og på at tilfredsstille deres egne behov.

I et narcissistisk forhold er det almindeligt, at partneren til en narcissist føler sig uhørt. Narcissistiske personer har svært ved at genkende og validere andres følelser på grund af deres mangel på empati. Det kræver en bevidst indsats for dem at udvikle en forståelse for deres partners følelser. Almindelige tegn på et forhold til en narcissist omfatter gaslighting, jalousi og hyppige vredesudbrud.

At være involveret med en narcissist kan efterlade dig forvirret og usikker, hvilket får dig til at stille spørgsmålstegn ved, hvorfor du elsker en person, der konsekvent sårer dig. Du er ikke alene i denne kamp. Det er ikke ualmindeligt for mennesker at have stærke følelser for en person, der udviser misbrugsadfærd over for dem.

Det er vigtigt at huske, at der ikke er noget i sig selv galt med dig, fordi du elsker en narcissist. Mange faktorer bidrager til romantiske følelser. Det kan dog være gavnligt at fokusere på dig selv og træffe beslutninger, der forbedrer din generelle trivsel.

Selvom det kan virke udfordrende at forlade en narcissistisk partner, kan det være det nødvendige næste skridt, hvis din mentale og fysiske sikkerhed er i fare.

Gaslighting: En narcissists manipuleringsværktøj

Gaslighting er en manipulerende taktik, der anvendes af narcissister, hvor de benægter deres partners virkelighed og oplevelser. Klassiske tegn på gaslighting omfatter udsagn som “du har ikke ret til at føle sådan her” eller benægtelse af tidligere fremsatte udsagn. Som følge af gaslighting begynder den enkelte at sætte spørgsmålstegn ved sin egen virkelighed og sine egne erindringer. De kan føle sig følelsesmæssigt udmattede og lide af lavt selvværd og ofte opfatter de sig selv som overfølsomme eller skadede. Et afslørende tegn kan være trangen til at optage samtaler for senere at kunne bevise, hvad der er blevet sagt.

Narcissister tyer ofte til gaslighting som et middel til selvbevarelse. Deres usikkerhed, tomhed og mangel på empati driver dem til at beskytte deres ego for enhver pris. De vil minimere deres partners følelser for at hæve sig selv. Det er vigtigt at bemærke, at dette ikke altid er en aktiv, forudbestemt plan; narcissisterne engagerer sig snarere ofte i gaslighting ubevidst eller som en automatisk reaktion. De underminerer bevidst deres partner for at få overtaget i en magtkamp.

Afslutningsvis er det afgørende for både personlig udvikling og de involverede personers velbefindende at forstå narcissismens kompleksitet og de kampe, som de personer, der er i et forhold med narcissister, står over for. At genkende disse tegn kan hjælpe personer med at træffe informerede beslutninger for at beskytte sig selv og søge støtte, når det er nødvendigt.

Mulige årsager til narcissisme

Flere faktorer kan bidrage til udviklingen af narcissistiske træk, herunder genetiske forudsætninger, oplevelser i barndommen og samfundsmæssige påvirkninger.

 1. Genetik: Forskning tyder på, at der kan være en arvelig komponent i narcissisme, idet børn af narcissistiske forældre har større sandsynlighed for selv at udvikle narcissistiske træk.

 2. Oplevelser i barndommen: Forældrestil og tidlige livserfaringer kan spille en rolle for udviklingen af narcissistiske træk. F.eks. kan overdreven ros eller overdreven overbærenhed samt omsorgssvigt eller misbrug bidrage til udviklingen af narcissisme.

   

Samfundsmæssige påvirkninger: Kulturelle normer og værdier kan påvirke forekomsten af narcissistiske træk. Samfund, der prioriterer individualisme, konkurrence og materiel succes, kan fremme udviklingen af narcissistiske tendenser. Desuden er fremkomsten af sociale medieplatforme og en kultur af selvpromovering blevet forbundet med en stigning i narcissistisk adfærd.

Sådan kan du håndtere narcissistiske personer

Uanset om det er en kollega, et familiemedlem eller en ven, kan det være en udfordring at interagere med en narcissistisk person. Her er nogle strategier til effektivt at håndtere dit forhold til en narcissist:

 1. Sæt grænser: Sæt klare grænser for at beskytte dit eget velbefindende og mentale helbred. Vær fast i at håndhæve disse grænser og undgå at blive inddraget i magtkampe.

 2. Øv dig i selvomsorg: Sørg for, at du prioriterer dine egne behov og dit eget velbefindende, når du har med en narcissistisk person at gøre. Deltag i selvomsorgsaktiviteter, såsom motion, meditation og tid sammen med venner og familie, der støtter dig.

 3. Undgå at tage deres adfærd personligt: Husk, at en narcissists handlinger ofte er drevet af deres egen usikkerhed og behov for bekræftelse, snarere end en afspejling af dit værd eller dine evner.

Søg professionel støtte: Hvis du oplever, at du kæmper for at klare dig sammen med en narcissistisk person, kan du overveje at søge terapi eller rådgivning for at hjælpe dig med at navigere i de udfordringer, der er forbundet med disse relationer.

Konklusion

Sammenfattende er narcissisme et komplekst personlighedstræk, der kan manifestere sig på forskellige måder, lige fra godartet selvtillid til mere destruktiv adfærd. Ved at forstå de forskellige typer narcissisme og genkende tegnene på narcissistisk adfærd kan vi bedre udstyre os selv til at håndtere disse personer og fremme sundere relationer. Mens vi navigerer i kompleksiteten i en digital tidsalder, hvor selvpromovering og individualisme i stigende grad prioriteres, er det afgørende at bevare empati og ægte forbindelser med andre.

Ressourcer

For at udforske emnet narcissisme yderligere, kan du her finde nogle anbefalede ressourcer:

 1. Narcissisme-epidemien: Living in the Age of Entitlement af Jean M. Twenge og W. Keith Campbell – En omfattende undersøgelse af narcissismens fremkomst i det moderne samfund.

 2. Nytænkning af narcissisme: The Secret to Recognizing and Coping with Narcissists af Dr. Craig Malkin – En guide til at forstå og håndtere relationer med narcissistiske personer.

 3. The Handbook of Narcissism and Narcissistic Personality Disorder af W. Keith Campbell og Joshua D. Miller – En samling af forskning og indsigt om narcissisme og dens forskellige manifestationer.

 4. Mayo Clinic om narcissistisk personlighedsforstyrrelse – En omfattende oversigt over symptomer, årsager og behandlinger for narcissistisk personlighedsforstyrrelse.

Ved at holde os informeret og bruge de tilgængelige ressourcer kan vi bedre forstå narcissisme og navigere i forhold til narcissistiske personer på en sund og empatisk måde.