Psykolog Skanderborg

Nyudviklinger i ICD-11 kapitel 6: En oversigt over de seneste ændringer i klassifikationen af psykiske lidelser

ICD-11 er den seneste revision af International Classification of Diseases, og den indeholder en række opdateringer og ændringer i forhold til dens forgænger, ICD-10. En af de mest bemærkelsesværdige ændringer i ICD-11 er den øgede fokus på psykiske lidelser i kapitel 6.

Kapitel 6 i ICD-11 omhandler psykiske lidelser og udgør en væsentlig opdatering i forhold til ICD-10. Kapitlet indeholder en række nye diagnoser, og der er også foretaget ændringer i eksisterende diagnoser. En af de største ændringer er indførelsen af en ny diagnostisk kategori, nemlig komplekse posttraumatiske stressreaktioner (CPTSR).

ICD-11 kapitel 6 er blevet udviklet med henblik på at forbedre diagnostikken og behandlingen af psykiske lidelser. Ved at inkludere nye diagnoser og ændre eksisterende diagnoser, kan sundhedspersonale bedre identificere og behandle psykiske lidelser. Samtidig kan ICD-11 kapitel 6 også bidrage til at nedbryde stigmaet omkring psykiske lidelser ved at anerkende dem som en reel og alvorlig sygdom.

Nyudviklinger i ICD-11 kapitel 6

ICD-11 klassifikation af sygdomme og relaterede sundhedsproblemer. Kapitel 6 i ICD-11 dækker psykiske lidelser. Der er flere nyudviklinger i dette kapitel, som er værd at bemærke.

  • I stedet for at anvende en “F” kode til at beskrive psykiske lidelser, begynder kodning nu med en “6” kode i ICD-11. Dette er en del af en større ændring i kodningssystemet.
  • Stammekoder er blevet introduceret i stedet for at anvende individuelle ICD-10-koder. Disse stammekoder kan kombineres med udvidelseskoder fra Kapitel X efter behov.
  • ICD-11 indeholder også en mere omfattende beskrivelse af psykiske lidelser og deres symptomer, hvilket gør det lettere for sundhedspersonale at forstå og diagnosticere disse lidelser.

Disse ændringer i ICD-11 kapitel 6 er en del af en større revision af klassifikationen af sygdomme og relaterede sundhedsproblemer. Formålet med disse ændringer er at gøre det lettere at forstå og diagnosticere psykiske lidelser og at forbedre den generelle kvalitet af sundhedspleje.

De forskellige psykiske lidelser

ICD-11 har introduceret en række nye diagnoser og ændret på eksisterende diagnoser i kapitel 6, som omhandler psykiske lidelser. Nogle af de nye diagnoser omfatter blandt andet “kompliceret sorg”, “tvangstanker og -handlinger”, og “forstyrrelse af kønsidentitet”.

Derudover er der også blevet foretaget ændringer i eksisterende diagnoser. For eksempel er diagnosen “posttraumatisk belastningsreaktion” blevet erstattet af “posttraumatisk stresslidelse”, og diagnosen “personlighedsforstyrrelse” er blevet opdelt i forskellige underkategorier.

Det er vigtigt at bemærke, at diagnoserne i ICD-11 ikke nødvendigvis svarer til diagnoserne i andre diagnostiske systemer, såsom DSM-5. Der kan være forskelle i definitionen af diagnoserne og i kriterierne for at stille diagnosen.

Nogle af de mest almindelige psykiske lidelser inkluderer angstlidelser, depression, bipolar lidelse, skizofreni og spiseforstyrrelser. Disse lidelser kan have en betydelig indvirkning på en persons daglige liv og kan kræve behandling fra en professionel fagperson.

Behandlingsmulighederne for psykiske lidelser kan variere afhængigt af diagnosen og alvorligheden af ​​symptomerne. Nogle af de mest almindelige behandlingsmuligheder inkluderer medicin, terapi og livsstilsændringer.