Psykolog Skanderborg

Overspringshandling - gode vaner til håndtering af overspringshandlinger

Indholdsfortegnelse

Overspringshandling er en almindelig vane, der plager mange mennesker, og som hæmmer produktivitet og er årsag til unødvendig stress. At bryde cirklen af udsættelse kan imidlertid være et effektivt redskab til personlig og psykologisk forandring. Ved at indføre gode vaner og teknikker kan du overvinde overspringshandling som en vane og øge din produktivitet.

I denne blog vil vi undersøge effektive tips og teknikker, der kan hjælpe dig med at forstå overspringshandlinger, overvinde dem og fastholde fremskridt. Med vores ekspertvejledning kan du undgå de negative konsekvenser af udskydelse og få mest muligt ud af din tid. Så lad os dykke ned og finde ud af, hvordan du kan bryde cirklen af undgåelse!

Overspringshandling

Hvad er en overspringshandling

Prokrastination (altså overspringshandling) er en adfærd, der ofte ses hos mennesker, som har en tendens til at udskyde eller udskyde opgaver til sidste øjeblik. Forskningsundersøgelser viser, at omkring 20 % af de voksne er kroniske procrastinatorer. Det er vigtigt at forstå, at udskydelse ikke blot er et resultat af dovenskab eller manglende motivation, men at det tjener som en overlevelsesmekanisme for den enkelte til at håndtere stress og angst.

Hvorfor bruger vi overspringshandlinger

Når man oplever et højt stressniveau, søger hjernen efter måder at reducere det på, og udskyder man det, giver det en midlertidig aflastning.

Udskydelse kan opdeles i tre komponenter: en udløsende faktor (som regel stress), et mønster til at undgå opgaven og en belønning (en lille mængde stressenedsættelse). Nylige videnskabelige undersøgelser tyder på, at udskydelse kan være forbundet med hjernens belønningssystem. Vores hjerne frigiver dopamin, et feel-good kemikalie, der forstærker adfærden, når vi fuldfører en opgave. Men når vi udskyder en opgave, forventer vores hjerne stadig belønningen, men modtager den ikke. Dette fører til negative følelser, som vi så kan knytte til den opgave vi udsætter hvilket så igen jan bidrage til yderligere udsættelse. Som en måde at afhjælpe de negative følelser på, kan man springe ud i at spille playstation, bage eller noget helt tredje.

Hvis man skal være effektiv med overspringshandlinger, er den alternative belønning vigtig, for hvem gider udsætte en opgave, få dårlig samvittighed over at man gør det og så bare sidde at mærke de trælse føleser og tanker om at man endnu en gang ikke får gjort det man havde planlagt (eller bare burde).

Bliv mere effektiv og undgå overspringshandlinger

Udskydelse er en almindelig adfærd, der kan hindre produktivitet. Det skyldes dog ikke nødvendigvis dovenskab eller mangel på motivation, men tjener som en overlevelsesmekanisme for personer, der har med stress og angst at gøre. Hvis man forstår de udløsende faktorer, der fører til udsættelse, og arbejder på at overvinde dem, kan det hjælpe den enkelte med at blive mere effektiv og nå sine mål effektivt. 

For at bryde vanen med at udskyde arbejdet er det vigtigt at erkende stressudløseren og afbryde mønsteret med at undgå arbejdet. Ved hjælp af en teknik kaldet 5-4-3-2-1 (https://www.youtube.com/watch?v=4x7MkLDGnu8&ab_channel=MelRobbins) skal du tælle ned for at vække din præfrontale cortex og arbejde i bare fem minutter. Dette hjælper med at overvinde vanen med at undgå arbejdet og begynde på den aktuelle opgave. At fejre små succeser og reflektere over fremskridt og tilbageslag kan også hjælpe med at fastholde fremskridtene. 

For at øge produktiviteten skal du sætte SMART-mål, prioritere opgaverne og fjerne distraktioner som f.eks. brugen af sociale medier og e-mail. Ved at tage målene op til revision og justere dem efter behov kan man holde sig på rette spor i retning af at nå sine mål. 

Afslutningsvis kan man sige, at det er vigtigt at forstå de bagvedliggende årsager og bruge effektive teknikker til at overvinde dem for at bryde cirklen af procrastination. Ved at tage handling og anvende disse råd kan man blive mere effektiv og undgå udsættelse i hverdagen.

Kom overspringshandlinger til livs - 10 gode råd

  1. Erkend, at udsættelse er en vane, ikke et personlighedstræk. Du kan bryde denne vane ved hjælp af videnskab.

  2. Forstå, at udsættelse er en form for stressaflastning, og at det kan ske, selv når der ikke er noget ydre pres eller nogen deadline.

  3. Perfektionisme og frygt for at fejle kan bidrage til udsættelse. Sigt efter fremskridt, ikke efter perfektion.

  4. Erkend de tre komponenter i procrastination: en udløsende faktor (normalt stress), et mønster for at undgå opgaven og en belønning (en lille mængde af stressaflastning).

  5. Afbryd vanen med at udskyde ved at erkende stress og bruge “5-4-3-2-2-1”-metoden fra Mel Robbins. Tæl for dig selv, væk din præfrontale cortex, og arbejd derefter i bare fem minutter.

  6. Indse, at vaner har et mønster af udløsende faktorer, rutiner og belønninger. Ændr dit mønster med at undgå arbejde ved at erstatte det med en produktiv rutine.

  7. Undgå at multitaske, da det kan øge stress og mindske produktiviteten.

  8. Fokuser på én opgave ad gangen. Brug en timer eller en tidsplan for at skabe en følelse af hastværk og ansvarlighed. Sæt deadlines for dig selv, også selv om der ikke er nogen eksterne deadlines.

  9. Opdel større opgaver i mindre, overskuelige opgaver. Det kan gøre opgaven mindre overvældende og lettere at komme i gang med.

  10. Pas på dit mentale og fysiske helbred. Få nok søvn, dyrk regelmæssig motion, og udøv stressreducerende aktiviteter som meditation eller dyb vejrtrækning. Et sundt sind og en sund krop kan hjælpe dig med at blive mere produktiv og motiveret.

FAQ

Nogle gode vaner til at håndtere udsættelse er at sætte SMAR-mål, prioritere opgaver, fjerne distraktioner og bruge 5-4-3-2-1-teknikken til at afbryde mønsteret med at undgå arbejdet og begynde på den aktuelle opgave. At fejre små succeser og reflektere over fremskridt og tilbageslag kan også hjælpe med at opretholde fremskridt.

For at overvinde vanen med udsættelse er det vigtigt at forstå dens underliggende årsager og udløsende faktorer, såsom stress og angst. At afbryde mønsteret med at undgå arbejde ved hjælp af teknikker som 5-4-3-2-2-1 nedtælling kan hjælpe enkeltpersoner med at begynde at arbejde i bare fem minutter og opbygge momentum mod at fuldføre deres opgaver.

For at øge produktiviteten skal man sætte SMART-mål, prioritere opgaver og fjerne distraktioner som f.eks. brugen af sociale medier og e-mail. Ved at tage målene op til revision og justere dem efter behov kan man holde sig på rette spor i retning af at nå sine mål. Det er også vigtigt at erkende den stressudløser, der fører til udsættelse af arbejdet, og bruge effektive teknikker til at overvinde den.

SMART-mål er specifikke, målbare, opnåelige, relevante og tidsbestemte mål. Specifikke mål er klare og veldefinerede, mens målbare mål har et kvantificerbart resultat, der kan følges. Opnåelige mål er realistiske og opnåelige, mens relevante mål stemmer overens med den enkeltes overordnede mål. Endelig har tidsbegrænsede mål en fastsat frist for opfyldelse. Ved at opstille SMART-mål kan den enkelte effektivt prioritere sine opgaver og arbejde effektivt hen imod at nå sine mål.