Psykolog Skanderborg

Hvad er placebo og placeboeffekt og hvordan placeboeffekten virker på hjernen

Indholdsfortegnelse

Placeboeffekt

Begrebet placeboeffekt har længe været en kilde til fascination og intriger. Det taler om det menneskelige sinds kraft og dets evne til at påvirke vores fysiske og mentale tilstand. Ved at indtage et inaktivt stof kan vi opleve en række virkninger, som ikke kan tilskrives selve behandlingen. Dette fænomen er blevet undersøgt indgående, og det har vist sig at have en reel og målbar indvirkning på vores velbefindende. Det er en påmindelse om den menneskelige krops utrolige kompleksitet og om vores tankers magt til at forme vores liv. Placeboeffekten er et vidnesbyrd om tankens magt og dens evne til at påvirke vores helbred på måder, som vi måske aldrig helt vil forstå.

Hvad er placebo

Placebo er et meget virksomt psykologisk værktøj. Det kan fremkalde en reaktion fra patienten, som er baseret på den enkeltes tro og forventninger. Ved at bruge placeboeffekten kan lægen eller psykologen skabe et positivt resultat, selv om patienten ikke er klar over behandlingens sande/dokumenterede karakter.

Placeboeffekten er et fænomen, hvor et tilsyneladende inaktivt stof eller inaktiv procedure kan medføre en reel fysiologisk eller psykologisk ændring, fordi patienten tror, at han/hun modtager en reel behandling. Dette kan bruges til at reducere symptomerne på visse sygdomme, selv om interventionen i sig selv ikke har nogen dokumenteret terapeutisk effekt.

Placeboens styrke ligger i dens evne til at udnytte suggestionens og forventningens kraft. En psykolog eller læge kan bruge dette til at hjælpe patienterne med at opnå positive resultater gennem effektiv kommunikation og skabe et miljø af tillid og forståelse, som kan føre til bedre behandlingsresultater.

Definition: placebo og placeboeffekt

Det er vigtigt at skelne mellem placebo og placeboeffekt. Placeboen henviser til selve det inaktive stof, mens placeboeffekten henviser til eventuelle virkninger af en behandling eller indtagelse af et lægemiddel, som ikke kan tilskrives behandlingen.

Placeboeffekten er et psykologisk fænomen, hvor en person oplever en positiv ændring i sine symptomer efter at have modtaget en tilsyneladende inaktiv behandling  (placebo) hvilket viser sindets evne til at påvirke fysisk og mental sundhed.

Placeboeffekten er den effekt som skabes af at overbevisninger og forventninger i høj grad kan forme oplevelsen af virkeligheden.

Placeboeffekten er et reelt fænomen, hvor vores sind kan påvirke det fysiske helbred. Den er blevet undersøgt indgående og er en vigtig del af den medicinske forskning, der viser kraften i forbindelsen mellem krop og sind.

Hvordan virker placebo

Placebo virker ved hjælp af suggestion, altså forslagets kraft. Når personer tror, at en behandling vil hjælpe ham eller hende, uden at der er en dokumenteret effekt – så er der tale om at der er placeboeffekt.

Placeboeffekten er et komplekst neurobiologisk fænomen, som indebærer, at hjernen og kroppen arbejder sammen for at skabe gavnlige resultater. Man mener, at den formidles af frigivelsen af neurotransmittere såsom endorfiner, serotonin og dopamin samt øget aktivitet i visse hjerneområder, der er forbundet med humør, følelser og selvbevidsthed. Undersøgelser har vist, at placeboer kan være effektive til at reducere smerter, mindske stress og lindre bivirkninger ved medicin.  Ved kræftbehandling kan placeboeffekten eks. mindske træthed og kvalme, selv når patienterne er klar over, at de tager falsk medicin. Placebo har også vist sig at kunne reducere symptomer på depression og angst. Dette tyder på, at ritualet med at tage en placebo kan være mere effektivt end tidligere antaget. Selv om det ikke er muligt at indgive placeboer direkte, kan det at engagere sig i sund levevis og selvhjælpsaktiviteter have lignende virkninger som placeboeffekten.

Hjernen og placeboeffekten

Placeboeffekten er et velkendt fænomen inden for sundhedsvæsenet, hvor der observeres positive resultater som reaktion på en behandling, der ikke indebærer en specifik farmakologisk virkning. Neurovidenskabelige beviser tyder på, at placeboeffekten formidles af forskellige hjernesystemer og neurokemiske mediatorer, f.eks. opioider og dopamin.

Forskning har endvidere vist, at placeboeffekten kan påvirke forskellige kliniske og fysiologiske sundhedsresultater, herunder smerteopfattelse, depression, angst og Parkinsons sygdom. Selv om de nøjagtige mekanismer bag placeboeffekten endnu ikke er klarlagt, tyder de nuværende beviser på, at den kontekst, hvori en behandling gives, kan føre til positive psykologiske og fysiologiske reaktioner, hvilket kan forklare de observerede virkninger. Der er behov for yderligere forskning for at forstå de underliggende mekanismer for placeboeffekten og dens potentielle konsekvenser for klinisk praksis.

Forskellige forventninger, der påvirker placeboeffekten

Forskellige forventninger kan føre til forskellige resultater i behandling.

Hvis en patient har høje forventninger til behandlingen, kan han/hun opleve mere positive resultater, end hvis han/hun havde lave forventninger. Det skyldes, at forventningerne kan præge deres oplevelse, og hvordan de fortolker resultaterne. Hvis en patient f.eks. forventer, at en medicin vil være effektiv, vil han/hun måske være mere tilbøjelig til at rapportere, at han/hun har det bedre efter at have taget den, selv om medicinen i sig selv ikke havde nogen egentlig virkning.

Desuden kan forskellige forventninger også påvirke, hvor længe placeboeffekten varer. Hvis en patient har høje forventninger til behandlingen, kan han/hun opleve placeboeffekten i længere tid, end hvis han/hun havde lavere forventninger. Dette skyldes, at patientens forventninger kan præge deres oplevelse af behandlingen, og hvor længe de opfatter, at virkningen varer ved.

Forskellige forventninger kan påvirke styrken af placeboeffekten; hvis forventningerne er høje, kan effekten være kraftigere, end hvis de er lave. Forventninger kan forme en patients oplevelse af behandlingen og dens opfattede virkninger.

Samlet set kan forskellige forventninger have en betydelig indflydelse på placeboeffekten. Ved at forstå, hvordan forskellige forventninger kan påvirke placeboeffekten, kan læger og psykologer bedre skræddersy behandlinger til de enkelte patienter og maksimere deres effektivitet.

Tænke sig rask

Anvendelse af placebo for at få bedre effekt af behandlingen

Undersøgelser har vist, at placeboeffekten kan aktivere hjernens smertelindrende systemer, afslappe muskler og nerver og give psykologiske fordele. Man mener, at den skyldes forventningseffekt og klassisk betingning hos den enkelte, hvorved en persons tro på, at en behandling kan hjælpe ham/hende til at få det bedre, kan være nok til at skabe en positiv reaktion.

 Forskning har imidlertid vist, at placeboer kan være gavnlige i forbindelse med smertebehandling, da patienter, der er håbefulde og begejstrede for et nyt lægemiddel, er mere tilbøjelige til at opleve positive ændringer, når de får placebo. Selv om brugen af placeboer er kontroversiel, er det vigtigt at overveje de potentielle fordele, som de kan give under visse omstændigheder.

Placeboeffekten er et bemærkelsesværdigt fænomen, som kan bruges til at gavne kroppen på forskellige måder. Nyere undersøgelser har vist, at selv noget så simpelt som at tro på, at dine daglige opgaver kan være god motion, kan føre til utrolige resultater. For eksempel tabte hotelpiger, der troede, at deres daglige arbejde var god motion, sig i vægt og sænkede deres blodtryk. Dette viser kraften i at danne forventninger og knytte følelser til dem; ved at forestille sig, hvordan det ville føles at opleve det ønskede resultat, kan du sætte troen og få din hjerne til at reagere i overensstemmelse med det.

Det er ogsp muligt at opleve placeboeffekten uden brug af placebo. Dette fænomen er kendt som selv placebo-effekten, som opstår, når en person overbeviser sig selv om, at han/hun kan opnå et ønsket resultat, f.eks. at helbrede en lidelse, ændre humøret eller tabe sig. Forskning har vist, at denne form for selvtillid kan føre til målbare fysiologiske ændringer i kroppen, hvilket tyder på, at placeboeffekten kan opleves uden nogen ydre indgriben.

Placeboeffekten kan være et effektivt redskab i sundhedssektoren, og undersøgelser viser, at den kan fremkalde fysiologiske ændringer og forbedre patienternes resultater ift. helbred og trivsel.

Faktorer der påvirker placeboeffekten

Faktorer, der kan påvirke placeboeffekten, omfatter:

 • Patientens forventninger
 • Behandlingskarakteristika (f.eks. hvordan indtages medicinen, farve og form af medicinen, antal piller)
 • Karakteristika for sundhedspersonalet (f.eks. opførsel, sprog, tillid til behandlingen)
 • Tilstand, der behandles (f.eks. smerte, depression)
 • Kulturelle overbevisninger og praksis vedrørende sundhed og sygdom
 • Genetiske faktorer
 • Psykologiske faktorer (f.eks. angst, stress)
 • Tidligere erfaringer med en bestemt behandling eller tilstand
 • Kontekstuelle faktorer (f.eks. omgivelser, tilstedeværelse af andre mennesker)

Forskning har vist, at forståelse af disse faktorer kan hjælpe behandlere og forskere med at udforme behandlinger og kliniske forsøg, der tager højde for placeboeffektens potentielle påvirkning på patienternes resultater.

Når tro og placebo kan være en hjælp ved smerter

Tro på det du gør

Man har længe vidst, at tro og placebo har en dybtgående effekt på smertelindring. Man mener, at tro og placebo kan bruges til at reducere smerte på en række forskellige måder, fra fysisk til psykologisk.

På den fysiske side kan tro og placebo hjælpe med at reducere smerte ved at stimulere kroppens naturlige reaktion på smerte. Når en person tror på, at noget vil hjælpe ham, reagerer kroppen ved at frigive endorfiner, som et naturligt smertestillende stof. 

På den psykologiske side kan tro og placebo være med til at mindske smerten ved at give en følelse af kontrol og tryghed over situationen. Når en person tror på, at noget kan hjælpe ham eller hende, er han eller hun måske mere tilbøjelig til at handle og søge behandlinger eller terapier, der kan hjælpe ham eller hende med at håndtere smerterne. Denne følelse af kontrol kan være med til at reducere stressniveauet, hvilket igen kan reducere mængden af smerter, som de oplever.

Desuden kan tro og placebo også bidrage til at mindske smerten ved at give en følelse af håb og optimisme. Når en person tror på, at noget kan hjælpe ham, er han/hun måske mere tilbøjelig til at forblive positiv og fokusere på de potentielle fordele ved behandlingen eller terapien frem for de potentielle risici eller bivirkninger. Dette kan bidrage til at reducere angstniveauet, hvilket igen kan reducere den smerte, de oplever.

Ved at give en følelse af kontrol, trøst, håb og optimisme kan tro og placebo bidrage til at reducere både fysiske og psykologiske aspekter af smerte.

Resumé af de vigtigste punkter om placebo og placeboeffekt 

 1. Placeboeffekten er et fænomen, hvor en patients symptomer forbedres efter indtagelse af et placebo eller et inaktivt stof uden kendt medicinsk fordel.
 2. Placeboer anvendes typisk i kliniske forsøg for at sammenligne effekten af et nyt lægemiddel eller en ny behandling med virkningerne af et placebo.
 3. Placeboeffekter kan udløses af en række forskellige faktorer, herunder patientens forventninger, lægens holdning og endda p-pillens farve og form.
 4. Placeboeffekter menes at være forårsaget af frigivelsen af endorfiner, som er kemikalier, der reducerer smerte og forbedrer humøret.
 5. Placeboeffekter er blevet observeret i en lang række tilstande, herunder smerter, depression, angst og endda Parkinsons sygdom.
 6. Placeboeffektens styrke kan variere meget fra person til person, og nogle mennesker oplever måske slet ikke nogen effekt.
 7. Selv om placeboer generelt anses for at være sikre, bør de ikke anvendes som erstatning for dokumenterede behandlinger af alvorlige medicinske tilstande.