Psykolog Skanderborg

For at trives er smertehåndtering afgørende når vi som mennesker går gennem livet. Ud over at påvirke livskvaliteten kan kroniske smerter føre til depression, angst og andre psykologiske problemer.

Kognitiv behandling, hypnose, distraktion og visualisering er alle metoder, som kan bruges til at håndtere og reducere smerter og forbedre, trivsel og livskvalitet. I nedenstående skitserer jeg kort nogle af de teknikker jeg gør brug af i klinikken ifb. med smertebehandling.

Kognitiv terapi og smertebehandling

Kognitiv adfærdsterapi (CBT) er en type terapi, som man kan bruge meget effektivt til at behandle kroniske smerter. CBT hjælper enkeltpersoner med at identificere og ændre negative tankemønstre og adfærd i forbindelse med smerte og med at øve sig i afslapnings- og stressreduktionsteknikker. Målet med CBT er at ændre den måde, hvorpå den enkelte tænker om sine smerter, og at nedsætte den følelsesmæssige lidelse, der er forbundet med dem.

CBT har vist sig ikke kun at hjælpe med at håndtere smerter mere effektivt, men også at kunne reducere smerterelateret angst og depression. CBT-teknikker omfatter læring af mestringsfærdigheder, der kan forbedre den overordnede livskvalitet.
Eksempler på identificering og udfordring af negative tankemønstre relateret til smerte er bl.a:

Automatiske tanker: Tanker, der forekommer hurtigt og ubevidst, som f.eks. “jeg vil aldrig kunne gøre noget igen” eller “mine smerter vil aldrig fortage sig”.

Negativ selv-snak: Negative påstande, som man fremsætter over for sig selv, f. eks. “Jeg er en svag person, fordi jeg har smerter” eller “Det er min egen skyld, at jeg har smerter”.

Katastrofetænkning: At overdrive konsekvenserne af smerter, f.eks. “Jeg vil være ligge i sengen resten af mit liv”.

Eksempler på at stille spørgsmålstegn ved sådanne negative tankemønstre er f.eks:

Indsamling af beviser: At søge efter beviser, der kan understøtte eller afvise tanken, f.eks. ved at notere eksempler på, at du har klaret dine smerter eller udført opgaver på trods af dem.

Omformulering: At finde en mere afbalanceret og positiv måde at se situationen på, f.eks. ved at erkende, at mens smerte er ubehagelig, definerer den ikke, hvem du er, eller begrænser din egen fremtid.

Kognitiv omstrukturering: Udfordre negative tanker med mere positive og rationelle muligheder, som f.eks. “Jeg har haft succes med at håndtere mine smerter tidligere, og det kan jeg gøre det igen”.

Smertebehandling med visualiseringsteknikker

Smerter kan tackles ved hjælp af visualisering, som involverer brug af fantasi og positive tanker til at påvirke ens tanker, følelser og adfærd. Visualisering er et effektivt redskab til at reducere smerteopfattelsen og forbedre det overordnede helbred, da det har vist sig at reducere smerter og forbedre den fysiske funktionsniveau.

Når det drejer sig om smertebehandling, kan visualisering bruges til at visualisere et ønsket resultat, f.eks. smertelindring og forbedret en forstærket evne til at klare hverdagen fysisk. Ved at visualisere dette ønskeresultat kan smerteopfattelsen reduceres, og dermed kan det følelsesmæssige og fysiologiske ubehag, der er forbundet med kroniske smerter, mindskes.

Nogle almindelige visualiseringsteknikker omfatter vejledt billeddannelse, gradvis muskelafspænding og tankemæssig øvelse. Vejledt billeddannelse indebærer, at man forestiller sig en fredelig scene, f.eks. en strand eller en skov, og fokuserer på de fornemmelser og følelser, der er forbundet med den pågældende scene. Progressiv muskelafspænding involverer spænding og afslapning af forskellige muskelgrupper på systematisk vis nedbringe muskelspændinger og smerter. Mental indøvelse indebærer, at man forestiller sig, at man med vellykket resultat kan udføre en opgave, f.eks. motion eller afslutning af et arbejdsprojekt, for at øge selvtilliden og mindske stress og smerte.

Der er mange fordele ved visualisering i forbindelse med smertebehandling. Visualisering kan bidrage til at forbedre humør, styrke selvværd, dæmpe angst og depression og forbedre fysisk og mentalt trivsel. Visualisering kan også bruges til at håndtere en bred vifte af forskellige typer smerter, såsom kroniske smerter, akutte smerter og smerter i forbindelse med medicinske problemer som f.eks. kræft.

Smertebehandling med distraktion

Det er muligt at klare smerter mere effektivt ved at kombinere kognitiv terapi, hypnose, distraktion og visualisering. Forskningen bag, og mine kliniske erfaringer har vist, at jeg i samarbejdet med mine klienter har mulighed for at mindske det følelsesmæssige og fysiske ubehag ved kroniske smerter ved at bruge disse teknikker sammen.

Kognitiv terapi har gennem evidensbaseret forskning vist, en del af et kronisk smerteforløb involvere hvordan man tænker om sit liv og sine smerter. Ved at arbejde med tanker kan man mentalt mindske det tankemæssige pres og finde andre tankestrategier til håndtering af kroniske smerter.

Hypnose kan hjælpe mennesker med at regulere smerterne og udvikle copingstrategier for at håndtere dem bedre. Man kan reducere sin smerteoplevelse ved at bruge distraktionsteknikker såsom socialt samvær, musik, læsning, spil og motion.

Visualisering har vist sig at kunne reducere smerte og bedre den fysiske tilstand. Ved at visualisere smertelindring og forbedret fysisk funktionsniveau kan smerteopfattelsen reduceres, hvorved det følelsesmæssige og fysiologiske ubehag, der er forbundet med kroniske smerter, lindres.

Desuden kan kombinationen af disse teknikker med mindfulness og åndedrætsøvelser yderligere øge effekten af smertebehandlingen. Mindfulness-praksis kan hjælpe mennesker med at fokusere på det nærværende øjeblik og reducere stress, mens åndedrætsøvelser kan hjælpe med at regulere kroppens stressrespons og stimulere afslapning.

Hypnose og smertebehandling - hvad er det?

Hypnose er en sindstilstand, hvor en person oplever en nedsat kritisk tankegang og øget suggestivitet (påvirkelighed overfor forslag). Den er kendetegnet ved et forøget fokus på et enkelt emne og en mere afslappet sindstilstand. Formålet med hypnose er at hjælpe mennesker med at løse problemer som f.eks. smerte ved hjælp af suggestion. Kliniske undersøgelser har vist, at hypnose effektivt kan reducere smerteoplevelsen hos mennesker, der lider af kroniske smerter, hvilket fører til forbedret følelsesmæssigt og fysisk trivsel. Hypnose virker ved at lære den enkelte at håndtere sin smerte mere effektivt og få større kontrol over den.

Smertebehandling gennem kognitiv terapi, hypnose, distraktion og visualisering

Man kan også mindske smerten ved at distrahere sig selv, en metode, som det er videnskabeligt bevist, der er effektiv til at reducere smerteoplevelsen. Årsagen er, at distraktion afleder opmærksomheden bort fra smerten, så hjernen kan fokusere på andre stimuli. Der findes mange typer af distraktionsteknikker, der kan bruges til smertebehandling, herunder musik, læsning, spil, motion og socialt samvær.

Effektiviteten af de enkelte typer af distraktionsteknik varierer afhængigt af den pågældende person og den specifikke type smerte, som vedkommende oplever. Musik har f.eks. vist sig at være meget effektiv til smertebehandling med gavnlige fordele som afslapning, stressreduktion, humørforbedring og en reduceret smerteopfattelse.

Distraktionsteknikker som f.eks. læsning og spil kan også være gavnlige for smertehåndtering. For eksempel kan det at spille spil eller lave puslespil forbedre den kognitive funktion og reducere stress, hvilket gør det til en nyttig mulighed for personer, der søger at håndtere deres smerter bedre. Andre specifikke eksempler på distraktionsteknikker til smertehåndtering er bl.a. dybe åndedrætsøvelser, meditation og visualisering. Det er vigtigt at finde den rigtige distraktionsteknik til den enkelte og den specifikke type smerte.