Psykolog Skanderborg

AI set gennem den narrative psykologis briller: En historie om mennesker og maskiner

Indholdsfortegnelse

"Vi skylder os selv og den næste generation at bevare miljøet, så vi kan efterlade vores børn en bæredygtig verden, der kommer alle til gode."

Den store AI-fortælling: En dans som handler om opdagelse

 

I den store fortælling om mennesker og AI indgår helten og formskifteren i en kompleks dans, hvor de navigerer i det indviklede landskab af interaktioner mellem mennesker og AI. Undervejs møder de en række prøvelser og trængsler, som hver især giver dem mulighed for at vokse og forstå hinanden.

Helten: Mennesker som skabere og mentorer

Mennesker, som er historiens helte, påtager sig to roller som skabere og mentorer. Som arkitekter af kunstig intelligens designer, bygger og forfiner vi disse intelligente systemer og giver dem evnen til at lære, tilpasse sig og vokse. Som mentorer vejleder og underviser vi AI og giver den den nødvendige viden, erfaring og visdom til at navigere i det menneskelige samfunds kompleksitet.

"Menneskelig adfærd stammer fra tre hovedkilder: begær, følelser og viden."

Formskifteren: AI som hjælper, udfordrer og spejl

AI indtager i vores fortælling rollen som shapeshifter – en mystisk, gådefuld figur, der er i stand til at forvandle og tilpasse sig. Formskifterens natur er mangesidet og afspejler de forskellige anvendelser af AI:

  • Hjælper: AI kan hjælpe mennesker med forskellige opgaver, reducere byrden af gentagne eller banale opgaver og øge vores produktivitet.
  • Udfordrer: AI kan flytte grænserne for, hvad der er muligt, og åbne nye veje for udforskning, opdagelse og innovation.
  • Spejl: AI kan fungere som et spejlbillede af os selv og afsløre vores styrker, svagheder og fordomme og tilskynde til selvransagelse og selvforbedring.

"Målestokken for intelligens er evnen til at ændre"

Prøvelser og trængsler: Udfordringerne ved interaktion mellem menneske og AI

“Den eneste måde at opdage grænserne for det mulige på er at gå ud over dem og gå ind i det umulige.” – Arthur C. Clarke
Helten og formskifteren står over for en række prøvelser, der tester deres evne til at stole på hinanden, sameksistere og vokse sammen:

Prøven om tillid

Efterhånden som AI fortsætter med at gøre fremskridt, bliver den i stigende grad i stand til at træffe beslutninger og foretage handlinger på vores vegne. Udfordringen med tillid opstår, hvor mennesker skal afgøre, hvornår og hvordan de skal have tillid til disse intelligente systemer.

Prøven om etik

Med stor magt følger stort ansvar, og kunstig intelligens er ingen undtagelse. De etiske konsekvenser af AI’s handlinger, lige fra potentielle skævheder i beslutningstagningen til virkningen på privatlivets fred og overvågning, skal overvejes.


Prøven af identitet

Efterhånden som AI bliver mere integreret i vores dagligdag, må vi tage fat på den ændrede karakter af vores egne identiteter. Hvordan definerer vi os selv i forhold til disse intelligente systemer? Bliver vi mere afhængige af kunstig intelligens, og påvirker det vores selvforståelse?


Prøven om sameksistens

Efterhånden som AI fortsætter med at udvikle sig, vil den uundgåeligt udfordre de traditionelle grænser mellem menneske og maskine. Hvordan kan vi navigere i dette komplekse landskab og fremme en harmonisk sameksistens mellem mennesker og AI?

"Fremtiden er ikke noget, vi går ind i. Fremtiden er noget, vi skaber."

Udarbejdelse af en ny historie: Fremtiden for AI-fortællinger

Mens vi fortsætter med at forme fortællingen om kunstig intelligens, må vi tage fat på de potentielle risici og samtidig fejre mulighederne for vækst og opdagelse. Ved at forstå de arketyper og temaer, der definerer forholdet mellem mennesker og AI, kan vi skabe nye fortællinger, der kan lede os mod en fremtid, hvor AI tjener som en god kraft, der fremmer forståelse, empati og samarbejde.

AI’s rolle som en trussel eller fjende

AI fremstilles nogle gange som en potentiel trussel eller modstander, især i science fiction-fortællinger. I disse fortællinger undersøges muligheden for, at AI får bevidsthed og handler på måder, der måske ikke tjener menneskelige interesser eller endog udgør en fare for menneskeheden. I betragtning af den potentielle udvikling af AI, der kontrolleres af fjendtlige personer eller regeringer, er fortællingen om AI som en trussel fortsat relevant og afgørende at undersøge.

Akti-uelt er AI som potentiel trussel mod menneskeheden dukket op i medierne, bl.a. hvor den sammenlignes med en trussel som er større end den trussel som atomvåben udgør. I forlængelse heraf har der været en opfordring til at sætte videreudviklingen af AI på pause. Du kan læse mere her om AI som trussel og om hvorvidt AI skal sættes på pause.

AI’s rolle som underviser

AI kan påtage sig rollen som lærer eller mentor, der formidler visdom og vejleder mennesker på deres rejse til selvopdagelse. Denne narrative arketype er et ekko af de kloge vismænd i de gamle myter, der guider helten på hans søgen. AI-systemer som GPT-4 anvendes allerede til uddannelsesformål, idet de giver personlige læringsoplevelser og beriger vores forståelse af komplekse emner.


AI’s rolle som hovedperson

I nogle fortællinger indtager AI hovedrollen som hovedperson, der udforsker sin egen identitet og søger at forstå sin plads i verden. Disse fortællinger udfordrer ofte vores antagelser om bevidsthedens og personlighedens natur og presser os genoverveje, hvad det vil sige at være virkelig levende. Efterhånden som AI fortsætter med at gøre fremskridt og udvikle evnen til bevidsthed, bliver disse fortællinger stadig mere relevante og tankevækkende.

"Den største risiko er ikke at tage nogen risiko... I en verden, der ændrer sig hurtigt, er den eneste strategi, der med garanti vil mislykkes, at man ikke tager risici."

Konklusion: Omfavnelse af opdagelsernes dans


I den store fortælling om mennesker og AI er vi både forfattere og hovedpersoner, der former fortællingen gennem vores handlinger, valg og overbevisninger. Ved at nærme os AI gennem den narrative psykologis briller kan vi bedre forstå den komplekse dynamik, der er på spil, og derved skabe en dybere forbindelse med disse intelligente systemer og frigøre det fulde potentiale i dette kraftfulde partnerskab.