Psykolog Skanderborg

Let til tårer og grådlabilitet - hvorfor vi græder

Tårer er et fascinerende og unikt menneskeligt fænomen. De tjener som et naturligt middel til at udtrykke en lang række følelser. Men hvad får os til at græde og gør os grådlabile, og hvad er tårernes betydning? I denne artikel vil vi dykke ned i eksisterende forskning for at forstå tårernes funktion og betydning i vores liv, samtidig med at vi udforsker den menneskelige berøring bag disse følelsesudtryk.

Hvad er grådlabilitet


Grådlbilitet refererer
jf. Den Danske Ordbog til “det at have let ved at græde, ofte ukontrolleret og uden påviselig ydre grund”. Grådlabilitet er sålede en tilstand i modsætning til en øjebliksreaktion.

Tårer vs. gråd og grådlabilitet

For det første er det vigtigt at skelne mellem gråd og gråd. Tårerer en øjeblikkelig reaktion på typisk smerte eller vrede, mens gråd og grådlabilitet er en mere kompleks reaktion, som kun findes hos mennesker. Gråd indebærer en psykisk-emotionel udgydelse af tårer, hvilket er udtryk for et bemærkelsesværdigt og markant skift i adfærd. Ifølge Bellieni (2017) menes gråd, og det at være i en tilstand hvor man har let til gråd (grådlabilitet),  at fremkalde empati, muligvis gennem inddragelse af spejlneuroner, påvirke humøret via frigivelse af hormoner udløst af den massageeffekt, som tårerne giver på kinderne eller give lindring gennem rytmen i snøften.

Virkningen af gråd

Gråd er ikke en svag eller mild reaktion på stress. Det er snarere en kraftfuld adfærd med potentielle positive virkninger på sundhed og social interaktion. Undersøgelser har vist, at gråd er et væsentligt aspekt af helingsprocessen, som ikke bør undertrykkes, da det er en medfødt helingsmekanisme. Det er blevet vist, at gråd får folk til at føle sig bedre bagefter (Cornelius, 2001); (Varela, 2014).

Psykodynamiske teorier foreslår, at blokering af tårer kan føre til fortrængning og psykologisk skade. Det terapeutiske potentiale ved at græde er indlysende og fortjener yderligere undersøgelse (Cornelius, 2001); (Nelson, 2000). Nogle hævder imidlertid, at det at dvæle ved negative følelser styrker de neurale forbindelser, der ligger til grund for disse følelser, og dermed øger sandsynligheden for, at de gentager sig (Bolier et al., 2013).

Oprindelsen af gråd

Der findes forskellige teorier, der forsøger at forklare grådets oprindelse. En hypotese går ud på, at den trøstende fornemmelse af tårer er en tilbagevenden til fostervæskens våde væske og de rytmiske bevægelser, som moderen fremkalder i livmoderen, og som kan efterlignes ved at græde. MacLean (1993) tilbyder et alternativt synspunkt: Da forhistoriske mennesker begyndte at bruge ild i afskedsceremonier og begravelseskremeringer, forbandt de den tårefremkaldende refleks forårsaget af røg med adskillelseshandlingen. Efterfølgende begyndte de at forbinde adskillelsens sorg med tårer.

Forskelle mellem kønnene

Kvinder anses generelt for at være mere grådlabile (følelsesmæssigt labile) end mænd. Denne forskel er blevet tilskrevet både biologiske og sociokulturelle faktorer.

Biologisk set kan hormonelle udsving hos kvinder, især under deres menstruationscyklus, påvirke deres følelsesmæssige følsomhed og gøre dem mere tilbøjelige til at græde (Frey & Langseth, 1985); (Moos, 1968); (Vons, 2014).

Sociokulturelle faktorer spiller også en rolle for forskellen mellem mænds og kvinders grådtendenser. Traditionelle kønsroller og samfundsmæssige forventninger tilskynder ofte kvinder til at udtrykke deres følelser mere åbent, mens mænd ofte frarådes at vise sårbarhed eller græde (Becht & Vingerhoets, 2002).

Det er dog vigtigt at erkende, at disse generelle tendenser ikke gælder for alle individer. Følelsesudtryk kan variere meget fra person til person, uanset køn, og påvirkes af en kombination af faktorer, herunder opdragelse, personlige erfaringer og kulturel kontekst.

Omfavnelse af den menneskelige kontakt

Gråd er en iboende menneskelig oplevelse, der går på tværs af kulturer og bygger bro over kløften mellem vores fælles følelsesmæssige reaktioner. Uanset de samfundsmæssige normer, der omgiver denne handling, afslører de tårer, vi udgyder, en dybere forbindelse til vores egne følelser og følelserne hos dem omkring os.

Konklusion

Gråd er en særskilt og væsentlig menneskelig adfærd, som adskiller sig fra gråd på grund af sin kompleksitet. Den har positive virkninger på sundhed og social interaktion. Selv om der findes flere teorier om grådens oprindelse, er tårernes funktion og betydning fortsat universel. Gråd kan afsløre psykologiske behov og hjælpe med at fortolke og afkode en persons følelser. På trods af at traditionelle kønsroller gør det mere acceptabelt for kvinder at græde, er det vigtigt at anerkende, at både mænd og kvinder kan drage fordel af grådes terapeutiske potentiale. Ved at omfavne den menneskelige berøring, der ligger i at græde, kan vi bedre forstå os selv og skabe dybere forbindelser med andre.