Psykolog Skanderborg

Symptomer på lavt selvværd: Hvordan kan en psykolog hjælpe med selvværdet og hvordan selvværd kan styrkes gennem hele livet

Indholdsfortegnelse

Lavt selvværd

Føler du, at du aldrig kan leve op til andres standarder? Finder du ofte dig selv i at sige “Jeg er ikke god nok” eller “Jeg er ikke værdig”? Hvis ja, lider du måske af lavt selvværd. Lavt selvværd kan være et vanskeligt og reelt problem, der går længere end blot negative tanker. Du føler måske, at din situation er håbløs, og at uanset hvad du gør, vil dit selvværd ikke blive bedre, uanset hvad du gør. Lavt selvværd kan føre til følelser af depression, angst og problemer i forhold til relationer. 

Du kan samarbejde med en dygtig psykolog få hjælpe med at forstå de grundlæggende årsager til dit dårlige selvværd, og hvordan du kan bekæmpe det. En psykolog kan give dig indsigt i, hvordan dine forældre eller andre vigtige personer i dit liv kan have bidraget til din nuværende sindstilstand, og vil også kunne hjælpe dig med at identificere tegn på lavt selvværd og sammen med dig finde måder at øge din selvtillid og værdighed på.

Med hjælp fra en psykolog kan du lære at genkende de negative tanker, der holder dig tilbage, og erstatte dem med mere positive tanker. Du vil også lære, hvordan du bedre kan interagere med andre og give dig selv mere kredit for de gode ting i livet.

Bliv klog på dit selvværd - 5 tegn på at selvværdet er dårligt

Et lavt selvværd kan være som en tung tåge, der forhindrer dig i at leve livet fuldt ud. Det lave selvværd kan gøre det svært at genkende, når dit selvværd er lavt, men der er nogle afslørende tegn:

 1. Et tegn på lavt selvværd er følelsen af værdiløshed. Du føler måske, at du ikke fortjener succes eller lykke, og at uanset hvad du gør, vil det ikke gøre nogen forskel. Dette kan føre til følelser af depression og håbløshed.
 2. Et andet tegn er frygten for at fejle. Du er måske bange for at tage risici eller prøve noget nyt, fordi du er bange for ikke at være god nok eller ikke at lykkes. Denne frygt kan forhindre dig i at nå dine mål og realisere dine drømme.
 3. For det tredje kan du opleve, at du konstant sammenligner dig selv med andre. Du tror måske, at alle andre er klogere, har mere succes eller ser bedre ud end dig. Dette kan føre til følelser af utilstrækkelighed og usikkerhed.
 4. For det fjerde kan du opleve, at du undgår sociale situationer. Du kan føle dig utilpas i gruppesammenhænge eller bekymre dig om, at folk ikke vil kunne lide dig, hvis de lærer dit rigtige jeg at kende. Dette kan føre til isolation og ensomhed.
 5. Endelig kan et lavt selvværd manifestere sig i negativ selvtale. Du kan finde dig selv i konstant at kritisere dig selv for fejl eller skælde dig selv ud for ikke at være god nok. Denne type tænkning kan forhindre dig i at tage positive skridt fremad i livet.

Hvad er dårligt selvværd

"De største og vigtigste problemer i livet er alle grundlæggende uløselige. De kan aldrig løses, men kun overvindes"

Lavt selvværd er en psykologisk tilstand, hvor en person har et generelt negativt syn på sig selv og sine evner. Det kan vise sig på forskellige måder, f.eks. ved følelser af værdiløshed, usikkerhed og selvtvivl. Mennesker med lavt selvværd kæmper ofte med at erkende deres styrker og resultater og fokuserer i stedet på opfattede mangler. Lavt selvværd kan være et vanskeligt problem at overvinde, men det er muligt med hårdt arbejde og engagement. Ved at anerkende sin egen værdi og sit eget værd kan den enkelte begynde at opbygge et mere positivt livssyn og udvikle sundere relationer til sig selv og til andre.

Lavt selvværd er et komplekst psykologisk fænomen, som kan have vidtrækkende konsekvenser for den enkeltes liv. Det er karakteriseret ved følelser af utilstrækkelighed, mindreværd og værdiløshed og kan føre til en række negative adfærdsmønstre og holdninger. 

De vigtigste træk ved lavt selvværd er bl.a:

 1. En vedvarende følelse af værdiløshed eller utilstrækkelighed
 2. Vanskeligheder med at træffe beslutninger
 3. Frygt for at fejle eller blive kritiseret
 4. Lav selvtillid
 5. Vanskeligheder med at acceptere komplimenter
 6. Vanskeligheder med at sætte grænser
 7. En tendens til at sammenligne sig selv ugunstigt med andre
 8. Vanskeligheder med at udtrykke følelser
 9. En mangel på selvhævdelse
 10. En manglende evne til at tage risici eller prøve nye ting

Et lavt selvværd kan være invaliderende og få en til at føle sig isoleret og ude af stand til at klare livets udfordringer. Det er vigtigt at genkende tegnene på lavt selvværd for at søge hjælp og begynde processen med at helbrede og vokse.

Hvad er symptomer på lavt selvværd

Lavt selvværd kan vise sig på mange forskellige måder, lige fra fysisk til psykologisk og adfærdsmæssigt. De vigtigste træk ved lavt selvværd er:

 • Sociale symptomer: Sociale symptomer: Social tilbagetrækning, vanskeligheder med at få venner, føle sig ensom og isoleret, undgå sociale situationer.
 • Fysiske symptomer: Dårlig kropsholdning, træthed, hovedpine, fordøjelsesproblemer, søvnbesvær.
 • Psykologiske symptomer: Negative tanker om sig selv, manglende selvtillid eller selvtvivl, følelse af hjælpeløshed eller håbløshed.
 • Adfærdsmæssige symptomer: Undgår udfordringer eller tager risici, udskyder, overtænker eller grublerier.
 • Arbejdsrelaterede symptomer: Manglende motivation eller ambitioner, vanskeligheder med at sætte sig mål eller nå dem, frygt for fiasko eller afvisning.

Disse symptomer kan ses i hverdagen; f.eks. kan en person med lavt selvværd være tilbageholdende med at søge et job, fordi vedkommende ikke mener, at han/hun har de nødvendige færdigheder og kvalifikationer. De kan også have svært ved at få venner på grund af deres manglende selvtillid og følelser af isolation. I sidste ende kan et lavt selvværd føre til følelser af depression og angst, hvis der ikke tages hånd om det ordentligt.

Symptomer lavt selvværd
Har jeg lavt selvværd

Årsager til det lave selvværd

De vigtigste årsager til lavt selvværd er bl.a.:

 1. Negative livserfaringer: Oplevelser som mobning, misbrug eller forsømmelse kan føre til følelser af værdiløshed og lavt selvværd.
 2. Urealistiske forventninger: Når vi sætter urealistiske mål for os selv eller sammenligner os med andre, kan det være svært at føle sig godt tilpas med os selv.
 3. Mangel på selvtillid: En manglende tillid til vores evner kan føre til følelser af usikkerhed og lavt selvværd.
 4. Dårligt kropsbillede: Negative tanker om vores fysiske udseende kan føre til lavt selvværd og følelser af utilstrækkelighed.
 5. Usunde relationer: At have relationer med mennesker, der er kritiske eller ikke-støttende, kan gøre det svært at have det godt med os selv.
 6. Lav selvtillid: At have en manglende tro på vores evner kan få os til at tvivle på vores beslutninger og handlinger, hvilket fører til lavt selvværd.
 7. Kulturelle påvirkninger: Samfundets standarder for skønhed og succes kan gøre det svært for nogle personer at føle sig godt tilpas med sig selv.

Ved at forstå årsagerne til lavt selvværd kan vi begynde at tage skridt i retning af at opbygge en sundere følelse af selvværd og tillid til vores evner.

Praktiske konsekvenser ved det negative selvværd

Et lavt selvværd kan have en ødelæggende effekt på vores liv og føre til følelser af værdiløshed og utilstrækkelighed, som kan være svære at overvinde. Det kan føre til manglende motivation, manglende evne til at tage risici og modvilje mod at prøve nye ting. Det kan også påvirke vores relationer og få os til at føle os isolerede og afskåret fra andre.

Konsekvenserne af lavt selvværd kan være vidtrækkende og langvarige. Det kan føre til destruktiv adfærd som f.eks. stofmisbrug eller selvskade samt følelser af depression og angst. Det kan også få os til at tvivle på vores egne evner, hvilket fører til manglende tillid til vores beslutninger og valg.

Lavt selvværd kan være som en tung vægt, der trækker os ned og forhindrer os i at nå vores mål og leve livet fuldt ud. Vi kan føle os fanget i en cyklus af negative tanker og følelser, uden at kunne bryde fri og komme videre. Vi kan finde os selv fanget i usunde adfærdsmønstre og være ude af stand til at foretage positive ændringer i vores liv.

Den gode nyhed er, at der findes måder at bekæmpe lavt selvværd på. At tage sig tid til selvpleje, deltage i positive aktiviteter og søge støtte fra venner og familie er alle vigtige skridt i retning af at forbedre vores mentale sundhed. Derudover kan terapi give værdifuld indsigt i de underliggende årsager til lavt selvværd og hjælpe os med at udvikle sunde håndteringsstrategier til at håndtere det.

Med de rigtige værktøjer kan vi bryde fri af kæderne af lavt selvværd og lære at dyrke en stærk følelse af selvværd. Dette vil give os mulighed for at leve livet mere fuldt ud, tage risici med selvtillid og skabe meningsfulde forbindelser med dem omkring os.

Fordele ved et sundt selvværd

Kraften i et sundt selvværd bør aldrig undervurderes. Som psykologen Carl Rogers engang sagde: “Det mærkelige paradoks er, at når jeg accepterer mig selv som jeg er, kan jeg ændre mig.” En stærk følelse af selvværd kan åbne døren til større muligheder og et mere tilfredsstillende liv. Her er nogle af de vigtigste fordele ved at have et sundt selvværd:

1. Øget selvtillid: At have et positivt syn på dig selv kan hjælpe dig til at tage udfordringer op med større selvtillid, så du lettere kan nå dine mål.

2. Forbedrede relationer: Mennesker med et højt selvværd har tendens til at have bedre relationer til andre, da de er mere tilbøjelige til at være assertive og mindre tilbøjelige til at blive udnyttet.

3. Større modstandsdygtighed: En stærk følelse af selvværd kan hjælpe dig med at klare modgang og fiaskoer bedre, da du vil være mindre tilbøjelig til at tage dem personligt og mere tilbøjelig til at se dem som en del af læringsprocessen.

4. Bedre psykisk sundhed: Mennesker med et sundt selvværd rapporterer ofte højere niveauer af lykke og tilfredshed i livet, da de er mindre tilbøjelige til at blive påvirket af negative tanker eller følelser.

Dette er blot nogle af de mange fordele, der følger med et sundt selvværd. Ved at tage skridt til at pleje din følelse af selvværd kan du åbne op for en verden af muligheder og leve et mere tilfredsstillende liv.

Behandling af lavt selvværd - og hvordan godt selvværd kan styrkes gennem samtaler med en psykolog

Behandling af lavt selvværd er en kompleks og delikat proces, der kræver tålmodighed, forståelse og en stor indsats. Det er ikke noget, der kan opnås fra den ene dag til den anden, men med den rette vejledning og støtte er det muligt at udvikle et sundt og positivt selvbillede.

Når det drejer sig om behandling af lavt selvværd, kan samtaler med en psykolog spille en vigtig. Gennem samtalerne kan den enkelte få indsigt i sine tanker og følelser, så han/hun kan identificere de adfærdsmønstre, der kan være medvirkende til det lave selvværd. De kan også lære nye copingstrategier til at håndtere vanskelige følelser og udfordrende situationer.

De vigtigste træk ved behandling af lavt selvværd gennem samtaler med en psykolog omfatter bl.a:

 1. Identificering af udløsende faktorer og adfærdsmønstre, der bidrager til lavt selvværd.
 2. Udforskning af den enkeltes tanker og følelser.
 3. Udvikling af nye copingstrategier til at håndtere vanskelige følelser.
 4. Skabe et miljø, hvor den enkelte føler sig tryg ved at udtrykke sig.
 5. Udøvelse af mindfulness-teknikker såsom meditation eller yoga.
 6. Arbejde på at opbygge positive relationer med andre.
 7. Sætte opnåelige mål og tage små skridt i retning af at nå dem.
 8. At finde måder at opbygge tillid til sig selv på.

Ved at deltage i samtaler med en psykolog kan den enkelte lære at forstå sine egne tanker og følelser bedre for at udvikle en sundere følelse af selvværd. Med den rette vejledning og støtte er det muligt at komme videre med større selvtillid og optimisme i forhold til fremtiden.