Psykolog Skanderborg

Angst for angsten - hvordan frygten for en følelse kan gøre din hverdag vanskelig

Indholdsfortegnelse

Hvad er angst for angsten

Angst for angsten henviser til frygten og bekymringen for at opleve selve angsten. Det er et almindeligt fænomen blandt mennesker, der lider af angstlidelser, hvor frygten for at opleve angst kan føre til en cyklus af undgåelse og forøget angst. Dette kan gøre det vanskeligt for den enkelte at deltage i aktiviteter eller situationer, som vedkommende opfatter som potentielt angstudløsende, hvilket kan have en negativ indvirkning på den daglige tilværelse. At overvinde angst for angst kræver en kombination af selvbevidsthed, håndteringsstrategier og professionel hjælp.

Introduktion

Angst er en almindelig følelse, som vi alle oplever på et eller andet tidspunkt i vores liv. For nogle mennesker kan angst dog blive en vedvarende og overvældende følelse, der overtager deres hverdag. Det er her, at angst om angst kommer ind i billedet.

Frygten og bekymringen for at opleve angst kan føre til en ond cirkel af undgåelse og øget angst. Det kan være svært at bryde denne cyklus, men der er måder at finde lindring og tage kontrol over dit mentale helbred på. I denne artikel vil vi undersøge begrebet angst om angst og give nyttige tips og indsigter, der kan hjælpe dig med at overvinde din frygt og finde en ny følelse af ro og fred.

Bekymring kan være træls, men den er ikke farlig. At omfavne ubehaget giver os mulighed for at se livets usikkerheder i øjnene i stedet for at undgå dem, når der ikke er nogen reel trussel.

Hvordan angst for angsten kan gøre hverdagen mere vanskelig

Angst er en naturlig reaktion på stress eller opfattede trusler, som hjælper os med at holde os vågne og reagere hensigtsmæssigt på udfordringer. Men når angst bliver vedvarende og overvældende, kan den forstyrre vores daglige funktion og relationer. Det er her, at frygten for at opleve selve angsten kommer ind i billedet, hvilket fører til en øget følelse af ubehag og konstant bekymring for potentielle udløsende faktorer.

Et eksempel:
Et personligt eksempel på angst om angst er en af mine venners oplevelse, som lider af social angst. Hun føler ofte angst for at deltage i sociale arrangementer, fordi hun frygter, at hun vil få et panikanfald eller blive overvældet af angst foran andre. Denne frygt og bekymring for at opleve angst har ført til en cyklus af undgåelse og øget angst, idet hun undgår sociale situationer, som hun opfatter som potentielt udløsende. Dette har haft en negativ indvirkning på hendes daglige liv, da hun er gået glip af vigtige sociale og professionelle muligheder. Gennem terapi og udvikling af copingstrategier har hun imidlertid været i stand til at overvinde sin angst for angst og genvinde en følelse af at have kontrol over sit liv.

Dr. Bethany Teachman, der er klinisk psykolog og forsker, understreger, at angst ikke i sig selv er farlig, men snarere et signal om, at der ligger en udfordring forude. Hun udtaler: “Angst er ubehageligt, men ikke farligt. Angst kan tolereres, så vi behøver ikke at flygte eller undgå situationer, der gør os ængstelige, når der ikke er nogen objektiv fare til stede.”

Hvorfor overhovedet få angst og kan angst være en hjælp

Angst er en naturlig følelse, som vi alle oplever fra tid til anden, og det kan være en nyttig reaktion på visse situationer. Hvis vi f.eks. føler os ængstelige før en vigtig eksamen eller en jobsamtale, kan det hjælpe os med at holde fokus og være motiverede. Men når angsten bliver vedvarende og overvældende, kan den forstyrre vores dagligdag og føre til angstlidelser.

Angstlidelser kan skyldes en kombination af forskellige faktorer, herunder genetik, hjernekemi og livserfaringer. For eksempel kan en traumatisk begivenhed som en bilulykke eller en naturkatastrofe udløse udviklingen af en angstlidelse. Derudover kan vedvarende stress på arbejdet eller i personlige forhold også bidrage til udviklingen af angst.


I nogle tilfælde kan angst hjælpe os med at holde os vågne og fokuserede, men det er vigtigt at erkende, hvornår angst bliver problematisk, og søge hjælp, hvis det er nødvendigt. Med den rette behandling og håndteringsstrategier kan personer med angstlidelser lære at håndtere deres symptomer og leve et tilfredsstillende liv.

Derfor bliver angst til noget som kræver behandling

Angst bliver en tilstand, der kræver behandling, når den bliver vedvarende, overvældende og griber ind i vores dagligdag. Angstlidelser kan forårsage en lang række symptomer, herunder overdreven bekymring, frygt og undgåelse af visse situationer eller aktiviteter.

Disse symptomer kan forstyrre vores evne til at fungere i vores daglige liv, f.eks. at gå på arbejde, gå i skole eller opretholde sunde forhold. I nogle tilfælde kan angstlidelser også forårsage fysiske symptomer såsom hovedpine, muskelspændinger og fordøjelsesproblemer.

Symptomer på angst for angsten 

Ifølge ICD-11 omfatter de diagnostiske kriterier for angstlidelser tilstedeværelsen af vedvarende eller tilbagevendende angst eller frygt over minimum 14 dage, som er overdreven eller uforholdsmæssig stor i forhold til situationen. Symptomerne skal også forårsage betydelig lidelse eller forringelse af sociale, erhvervsmæssige eller andre vigtige funktionsområder. De specifikke symptomer på angstlidelser kan variere afhængigt af lidelsestypen, men almindelige symptomer omfatter bl.a:

 1. Overdreven bekymring eller frygt

 2. Rastløshed eller følelse af nervøsitet

 3. Koncentrationsvanskeligheder

 4. Spændinger eller smerter i musklerne

 5. Træthed eller udmattelse

 6. Irritabilitet

 7. Søvnforstyrrelser

 8. Undgå situationer eller aktiviteter, der udløser angst

 9. Panikanfald (i nogle typer af angstlidelser)

Det er vigtigt at bemærke, at ikke alle med angstlidelser vil opleve alle disse symptomer, og at symptomernes sværhedsgrad kan variere fra person til person. Hvis du oplever symptomer på angst, der forstyrrer dit daglige liv, er det vigtigt at søge professionel hjælp for at få en præcis diagnose og passende behandling.

Eksempler på oplevelser med angst for angsten

Lisas kamp

Lisa, en 35-årig marketingchef, har kæmpet med angst for angsten i årevis. Hun husker: “Jeg kan huske første gang, jeg følte angst for at være angst. Jeg var til en konference, og mit hjerte begyndte at banke. Jo mere jeg bekymrede mig om min angst, jo værre blev det. Jeg følte mig fanget, og det føltes som om, der ikke var nogen vej ud. Jeg begyndte at undgå sociale situationer, fordi jeg frygtede, at min angst ville tage overhånd.”

Lisas oplevelse er ikke ualmindelig. Mange mennesker står over for en lignende kamp, hvor deres angst bliver en selvopfyldende profeti, og hvor deres frygt for at opleve den kun forstærker dens intensitet.

Davids rejse

David, en 28-årig softwareudvikler, var rædselsslagen for at tale offentligt på grund af sin angst for angst. Han fortæller: “Jeg blev så bange ved tanken om at få et panikanfald under en præsentation, at jeg ville gøre alt for at undgå det. Jeg afviste forfremmelser og muligheder for at udvikle mig professionelt, fordi jeg ikke kunne bære tanken om at stå over for min angst.”

Efter at have søgt hjælp hos en terapeut lærte David at se sin angst som et signal om en udfordring snarere end som en trussel. Han begyndte at praktisere mindfulness og udsatte sig selv gradvist for offentlige talesituationer. Med tiden blev hans angst for angst mindre, og han var i stand til at tage nye udfordringer op med selvtillid.

Når angsten for angsten spænder ben - Sådan kan du håndtere angst

Kognitiv adfærdsterapi (CBT)

CBT er en evidensbaseret metode, der kan hjælpe personer med at omformulere deres tanker og overbevisninger om angst. Ved at erkende og udfordre uhensigtsmæssige tankemønstre kan man udvikle sundere måder at håndtere angst på og mindske frygten for at opleve den. 

Metakognitiv terapi (MCT)

Metakognitiv terapi er en psykologisk intervention, der er rettet mod en persons overbevisninger om sin egen tænkning og kognitive processer. Den fokuserer på at identificere og ændre uhensigtsmæssige metakognitive overbevisninger, såsom tanken om, at angst er ukontrollabel eller skadelig. Gennem MCT kan personer lære at genkende og ændre deres tankemønstre, så de bedre kan håndtere deres angst og reducere den frygt, der er forbundet med at opleve den.

Hypnose og visualisering

Hypnose og visualiseringsteknikker kan være effektive redskaber til at overvinde angst for angst. Hypnose giver personer mulighed for at gå ind i en tilstand af dyb afslapning, hvor de kan få adgang til og omprogrammere deres underbevidsthed for at ændre deres opfattelser af angst. Visualisering indebærer på den anden side at skabe mentale billeder af ønskede resultater og oplevelser, som kan hjælpe med at erstatte negative tanker og følelser, der er forbundet med angst. Ved at bruge disse teknikker kan personer udvikle en mere positiv tankegang over for angst, hvilket mindsker frygten for at opleve den og forbedrer deres evne til at håndtere den. 

Mindfulness og meditation

Ved at praktisere mindfulness og meditation kan man blive mere opmærksom på sine tanker og følelser, så man kan anerkende sin angst uden at dømme den. Denne øgede selvbevidsthed kan føre til en større følelse af kontrol og følelsesmæssig modstandsdygtighed. 

Gradvis eksponering

Gradvis eksponering for angstprovokerende situationer kan hjælpe personer med at opbygge tolerance og mindske deres angst for angst. Ved at konfrontere deres frygt på en kontrolleret og gradvis måde kan de enkelte lære, at deres angst er håndterbar og ikke så truende, som de tidligere troede.

Netværk til støtte

Det kan være afgørende at opbygge et stærkt støttenetværk af venner, familie og psykologer, når du skal overvinde angst for angst. At dele erfaringer og søge vejledning kan hjælpe personer til at føle sig mindre isolerede og mere stærke til at tackle deres frygt.

Selvmedfølelse

Det er vigtigt at øve selvmedfølelse for at overvinde angst for angst. I stedet for at kritisere os selv for vores følelser bør vi give os selv venlighed og forståelse og anerkende, at det at opleve angst er en normal del af det at være menneske. 1

Livsstilsændringer

Gennemførelse af sunde livsstilsændringer kan også bidrage til at reducere angst for angst. Dette omfatter regelmæssig motion, en afbalanceret kost og prioritering af egenomsorg. Håndtering af stress og sikring af tilstrækkelig søvn kan bidrage til at regulere vores følelser og forbedre vores generelle velbefindende.

Eksempler på hvordan man kommer ignnem og forbi angsten for angst

Andreas

 • Andreas har altid været bekymret, men da han kom ind i 20’erne, begyndte han at få panikanfald. Frygten for at få et nyt panikanfald opslugte hans tanker, og han begyndte at undgå sociale arrangementer og endda arbejde. Andreas besluttede sig for at prøve kognitiv adfærdsterapi (CBT), hvor han lærte at identificere og udfordre sine tanker om angst. Gennem CBT indså Andreas, at angst ikke var farlig, og at han kunne håndtere sine panikanfald. Efterhånden fik han selvtillid til at møde sociale situationer igen og begyndte endda at udmærke sig på arbejdet. Andreas’ succes med at overvinde sin angst om angst gjorde det muligt for ham at genvinde kontrollen over sit liv.

Maria

 • Maria anstrengte sig meget med at gøre det godt nok i arbejdsliv såvel som i privatlivet, men hendes angst for angst begyndte at gå ud over hendes evne til at tackle hverdagen. Hun frygtede at opleve angst under vigtige møder eller præsentationer, hvilket kun forstærkede hendes angst. Maria besluttede sig for at prøve Metakognitiv terapi (MCT) og lærte at genkende og ændre sine tankemønstre. Gennem MCT opdagede Maria, at hendes tro på sin manglende evne til at kontrollere sin angst holdt hende tilbage. Ved at ændre sine metakognitive overbevisninger var Maria i stand til at reducere sin angst for angst og trives i sin karriere.

Ellen

 • Ellen havde lidt af angst for angst i det meste af sit voksenliv. Det var først i 50’erne, at hun besluttede sig for at søge hjælp. Ellen blev introduceret til hypnose og visualiseringsteknikker, som gjorde det muligt for hende at få adgang til og omprogrammere sit underbevidste sind for at ændre hendes opfattelse af angst. Gennem regelmæssig praksis udviklede Ellen en mere positiv tankegang over for angst og fandt ud af, at hendes frygt for at opleve den blev mindre. Som følge heraf var Ellen i stand til at nyde sine gyldne år med en nyvunden følelse af frihed og ro.

Disse eksempler viser, hvor stærke forskellige strategier er, når det gælder om at overvinde angst for angst. Ved at søge hjælp og anvende evidensbaserede teknikker kan man lære at overvinde angst og leve et mere tilfredsstillende liv.

Sammenfatning

Angst over angst kan være en skræmmende og isolerende oplevelse. Men ved at forstå dens rødder og implementere effektive strategier kan man overvinde  frygt og tage imod de udfordringer, der ligger forude. Som Dr. Teachman minder os om, er angst et signal om en udfordring, ikke en trussel, og hvis vi omfavner dette perspektiv, kan det hjælpe os med at opbygge følelsesmæssig modstandsdygtighed og føre et mere tilfredsstillende liv med mere trivsel. Det er afgørende at huske, at vi ikke er alene i vores kampe, og at vi med støtte og beslutsomhed kan overvinde angst for angsten og leve et rigere og mere meningsfuldt liv.