Psykolog Skanderborg

Test om du har angst (voksen)

Angsttesten er baseret på den oficielle evidensbaserede GAD-7 angsttest. GAD-7 (General Anxiety Disorder-7) kan anvendes til, at afdække om en række symptomer er tilstrækkelige til at vurdere, om der kan være tale om en af flere angstlidelser som eks. panikangst, PTSD, generaliseret angst og socialangst.

Har du brug for, at få hjælp med din angst, kan jeg som autoriseret psykolog hjælpe dig med at få et professionelt overblik over dine symptomer og diagnosticering, og gennem evidensbaseret terapi hjælpe dig med at håndtere din angst.

Angsttesten er som alle andre tests vejledende, og kan ikke erstatte en grundig klinisk vurdering hos din læge, psykiater eller psykolog.

 

Vejledning til GAD-7:

Når du besvarer de 7 spørgsmål i angsttesten, skal du tage udgangspunkt i de seneste 14 dage. Efter færdiggørelsen af de 7 spørgsmål, vil du komme til en side med dit resultat på en skala fra 0 til 21, hvor sværhedsgraden af angst anslåes fra “ingen eller meget mild”, “mild”, “moderat” eller “svær”. En anbefaling til hvordan du kan håndtere resultatet følger herefter.

Når du svarer på spørgsmålene, skal du tages udgangspunkt i hvordan du har haft det gennem de seneste 14 dage