Psykolog Skanderborg

Den positive tankes kraft: Hvordan tankesæt former vores stressreaktion

Vi oplever alle stress på et tidspunkt i vores liv, uanset om det skyldes arbejde, forhold eller andre livsomstændigheder. Selv om stress er en naturlig reaktion på udfordrende situationer, kan den måde, vi opfatter og fortolker stress på, have stor betydning for vores velbefindende. Ifølge en videnskabelig undersøgelse, “the role of mindsets in determining the stress response“, spiller mindset en afgørende rolle for håndtering af stress.

 

Mindset og håndteringen af stress

 

Mindset henviser til en persons holdninger, overbevisninger og antagelser om sig selv, andre og verden. Ifølge undersøgelsen har personer med et væksttankegang, som tror på, at deres evner og kvaliteter kan udvikles og forbedres gennem indsats og erfaring, tendens til at have en mere tilpasningsdygtig stressreaktion. De betragter stressende situationer som muligheder for læring og vækst og er mere tilbøjelige til at engagere sig i problemløsning og søge støtte fra andre.

I modsætning hertil har personer med et fast tankesæt, som mener, at deres evner og kvaliteter er forudbestemte og uforanderlige, tendens til at have en mere maladaptiv stressreaktion. De ser stressende situationer som trusler mod deres selvværd og selvtillid og er mere tilbøjelige til at opleve negative følelser, undgående adfærd og fysiologisk ophidselse.

Mindset og stress

Praktiske tips til at dyrke et væksttankegang og håndtere stress

Her er fem praktiske tips til at dyrke et væksttankegang og håndtere stress:

  1. Øv dig i selvrefleksion: Tag dig tid til at reflektere over dine holdninger og overbevisninger om stress. Identificer eventuelle fastlåste overbevisninger, der kan hindre din evne til at håndtere stress.
  2. Omform negative tanker: Udfordre negative tanker og erstatte dem med positive og vækstorienterede tanker. I stedet for at tænke “Jeg kan ikke klare det her” kan du f.eks. tænke “Dette er en mulighed for mig til at lære og vokse”.
  3. Fokuser på processen med at lære og forbedre sig: I stedet for kun at fokusere på resultatet, skal du fokusere på processen med at lære og forbedre dig. Dette kan være med til at mindske angst og øge følelsen af kompetence og kontrol.
  4. Søg støtte fra andre: Vær ikke bange for at søge støtte hos venner, familie eller en professionel hjælpe (eks. en psykolog, terapeut, coach el.l.). At tale med andre kan hjælpe dig med at få perspektiv, give dig en oplevelse af at  blive bekræftet og udvikle problemløsningsstrategier.
  5. Øv dig i mindfulness: Mindfulness-teknikker, såsom dyb vejrtrækning, meditation og yoga, kan hjælpe med at reducere stress og øge følelsen af afslapning og velvære.

 

Afrunding


Afslutningsvis spiller mindset en afgørende rolle i forbindelse med stresshåndtering.

Ved at dyrke et væksttankegang og vedtage adaptive holdninger og overbevisninger om stress kan enkeltpersoner forbedre deres evne til at håndtere stress og øge deres velbefindende. Ved at praktisere selvrefleksion, omformulere negative tanker, fokusere på lærings- og forbedringsprocessen, søge støtte fra andre og praktisere mindfulness kan enkeltpersoner udvikle et væksttankegang og bedre håndtere stress.

“Personer med et væksttankegang kan se en stressfaktor som en udfordring eller en mulighed for vækst, hvilket fører til mere adaptive håndteringsstrategier, såsom problemløsning og søgning af støtte fra andre.”

De kloge ord, der forklarer, hvorfor mindset har betydning, er: “Hvordan vi opfatter og fortolker stress kan have en betydelig indvirkning på vores velbefindende. Ved at antage et væksttankegang og se stress som en mulighed for læring og vækst kan vi bedre klare udfordrende situationer og forbedre vores generelle velvære.” Med andre ord betyder mindset noget, fordi det former vores holdninger og overbevisninger om stress, hvilket enten kan hjælpe eller hindre vores evne til at håndtere stress og bevare vores velbefindende.