Psykolog Skanderborg

Autistisk udbrændthed: Hvad det er, og hvordan man kan håndtere det

Autistisk udbrændthed er en tilstand, som påvirker mennesker med autistisme på en særlig måde. Tilstanden opstår som følge af alvorlig og langvarig stresspåvirkning, som specifikt påvirker autistiske mennesker. Langvarig udløsning af stresshormonet kortisol påvirker alle kroppens celler negativt, og det er derfor alle mennesker bliver syge af langvarig stresspåvirkning. Men  mennesker med autisme får oftere langvarig stress af tre grunde.

Autistiske mennesker oplever ofte stress på grund af de udfordringer, som deres tilstand medfører.

 1. De kan have vanskeligheder med at forstå og navigere i sociale situationer, 
 2. De kan have svært ved at bearbejde og håndtere sanseindtryk.
 3. Desuden kan mennesker med autisme opleve stress som følge af manglende forståelse og accept fra omgivelserne, herunder fra familie, venner og kolleger.

Autistisk udbrændthed er en tilstand, som ofte overses og misforstås. Det er vigtigt at forstå, at mennesker med denne tilstand kan opleve stress og udbrændthed på en særlig måde, og at det kræver særlig opmærksomhed og støtte at forebygge og behandle tilstanden. I denne artikel vil vi se nærmere på, hvad autistisk udbrændthed er, hvordan det påvirker autistiske mennesker, og hvad der kan gøres for at forebygge og behandle tilstanden.

Hvad er autistisk udbrændthed?

Autistisk udbrændthed er en tilstand, der kan opstå hos personer med autisme. Det er en tilstand, hvor personen oplever en følelse af total udmattelse og mental udtømning. Tilstanden kan opstå, når personen har været udsat for en langvarig og intensiv påvirkning af omgivelserne, som kan være både fysisk og psykisk belastende.

Autistisk udbrændthed kan vise sig på forskellige måder. Nogle personer kan opleve en følelse af total afmatning og mangel på energi, mens andre kan opleve en følelse af at miste kontrollen over deres følelsesliv og deres evne til at tænke klart. Det kan også vise sig som en følelse af at være fanget i en tilstand af konstant stress og angst.

Hvordan er autistisk udbrændthed forskellig fra almindelig udbrændthed og stress

Autistisk udbrændthed er ikke det samme som almindelig stress eller træthed, fordi det er en særlig type udbrændthed, som opleves af personer på autismespektret. Det skyldes ofte det vedvarende krav om at maskere eller skjule deres autistiske træk, hvilket kan være udmattende og overvældende. I modsætning til almindelig stress eller træthed kan autistisk udbrændthed resultere i et tab af færdigheder og evner samt et fald i den generelle funktionsevne. Det kan også føre til social tilbagetrækning, depression og angst.

Symptomer på autistisk udbrændthed

Fysiske symptomer

Mennesker med autistisk udbrændthed kan opleve en række fysiske symptomer, som kan påvirke deres daglige liv og deres evne til at fungere på arbejdspladsen eller i sociale situationer. Nogle af de mest almindelige fysiske symptomer inkluderer:

 • Træthed og udmattelse
 • Søvnproblemer og søvnløshed
 • Mavesmerter, hovedpine og muskelsmerter
 • Nedsat immunforsvar og hyppige infektioner
 • Forhøjet blodtryk og hjerteproblemer

Psykiske symptomer

Udover de fysiske symptomer kan autistisk udbrændthed også medføre en række psykiske symptomer. Disse kan variere fra person til person, men nogle af de mest almindelige inkluderer:

Det er vigtigt at bemærke, at symptomerne på autistisk udbrændthed kan variere fra person til person, og at nogle mennesker kan opleve flere symptomer end andre. Derudover kan symptomerne også ændre sig over tid, afhængigt af personens livssituation og stressniveau.

Risikofaktorer for autistisk udbrændthed

Autistisk udbrændthed er en tilstand, som kan ramme personer med autisme, og som kan have alvorlige konsekvenser for deres liv og trivsel. Der er flere risikofaktorer, som kan øge sandsynligheden for at udvikle autistisk udbrændthed.

En af de største risikofaktorer er overstimulering. Personer med autisme kan have svært ved at filtrere indtryk og oplever ofte verden som en overvældende og uforudsigelig plads. Hvis de udsættes for for mange indtryk på én gang, kan det føre til stress og udbrændthed.

En anden risikofaktor er sociale udfordringer. Personer med autisme kan have svært ved at forstå og navigere i sociale situationer, hvilket kan føre til ensomhed og isolation. Hvis de samtidig oplever pres og forventninger om at skulle deltage i sociale aktiviteter, kan det øge risikoen for udbrændthed.

Manglende forudsigelighed og kontrol kan også være en risikofaktor. Personer med autisme kan have svært ved at håndtere uforudsigelige situationer og har ofte brug for faste rutiner og strukturer for at føle sig trygge. Hvis de oplever en situation, hvor de ikke har kontrol eller ikke ved, hvad der skal ske, kan det føre til stress og udbrændthed.

Hvordan kan man forebygge autistisk udbrændthed?

Forebyggelse af autistisk udbrændthed er vigtigt for at undgå at ende i en tilstand af total udmattelse og følelsesmæssig ustabiltet. Her er nogle tips til at forebygge autistisk udbrændthed:

 • Skab balance mellem arbejdsliv og privatliv: Det er vigtigt at have en balance mellem arbejde og fritid for at undgå at blive overbelastet. Lav en plan for din dag og uge, og sørg for at inkludere tid til afslapning og hobbyer.
 • Undgå overstimulering: Autistiske personer kan ofte blive overstimuleret af for meget lyd, lys eller social interaktion. Det er vigtigt at tage pauser og undgå situationer, der kan føre til overstimulering.
 • Tal med din arbejdsgiver: Hvis du har brug for tilpasninger på arbejdspladsen, så tal med din arbejdsgiver om det. Det kan være alt fra at ændre arbejdstiderne til at få et mere stille arbejdsområde.
 • Tag pauser: Det er vigtigt at tage pauser i løbet af dagen for at undgå at blive overbelastet. Lav en plan for dine pauser og sørg for at inkludere tid til at slappe af og genoplade.
 • Sørg for at få nok søvn: Søvn er vigtigt for at undgå at blive overbelastet og udbrændt. Sørg for at få en god nats søvn hver nat.

Disse tips kan hjælpe med at forebygge autistisk udbrændthed, men det er vigtigt at huske på, at hver person er forskellig, og hvad der fungerer for en person, fungerer måske ikke for en anden person. Det er vigtigt at lytte til din krop og dine behov og justere din livsstil derefter.

Hvordan kan man behandle autistisk udbrændthed?

Behandlingen af autistisk udbrændthed kan variere afhængigt af den enkelte persons individuelle behov og symptomer. Det er vigtigt at tage hensyn til personens sensitivitet og behov for struktur og forudsigelighed i behandlingen.

En af de vigtigste behandlinger af autistisk udbrændthed er at reducere stressniveauet. Dette kan gøres ved at identificere og eliminere stressende faktorer i personens liv. Det kan også hjælpe at skabe en mere forudsigelig og struktureret hverdag for personen.

En anden vigtig del af behandlingen er at hjælpe personen med at genopbygge deres energiniveau. Dette kan gøres ved at tilbyde personen tid og plads til at slappe af og gøre de ting, de nyder. Det kan også hjælpe at tilbyde personen en mere fleksibel arbejdsplan, så de kan tage pauser og arbejde i deres eget tempo.

Endelig kan det være nyttigt at tilbyde personen terapi. Terapi kan hjælpe personen med at forstå deres egne behov og grænser bedre, samt lære at kommunikere dem til andre. Det kan også hjælpe personen med at udvikle bedre copingstrategier og styrke deres selvværd og selvtillid.

Konklusion

Efter at have undersøgt autistisk udbrændthed og dens symptomer, årsager og behandlingsmuligheder, kan det konkluderes, at autistisk udbrændthed er en alvorlig tilstand, der kan have alvorlige konsekvenser for dem, der lider af det. Det er vigtigt at være opmærksom på symptomerne på autistisk udbrændthed og søge hjælp, hvis man oplever dem.

Der er flere faktorer, der kan føre til autistisk udbrændthed, herunder stress, overstimulering, social isolation og forventninger om at tilpasse sig en ikke-autistisk verden. Det er vigtigt at identificere og tackle disse faktorer for at undgå eller behandle autistisk udbrændthed.

Behandling af autistisk udbrændthed kan omfatte terapi, medicin og livsstilsændringer. Det er vigtigt at finde den rette behandling for den enkelte person, da der ikke er en universel løsning på autistisk udbrændthed.

Det er også vigtigt at øge bevidstheden om autistisk udbrændthed og den påvirkning, det kan have på mennesker med autisme. Ved at forstå og anerkende autistisk udbrændthed kan vi skabe et mere inkluderende samfund, der tager hensyn til alle menneskers behov og trivsel.